Εισαγωγή σύγχρονων εργαλείων Διαχείρισης Έργων στη δημόσια διοίκηση

InBusinessNews  01/09/2021 09:42
Εισαγωγή σύγχρονων εργαλείων Διαχείρισης Έργων στη δημόσια διοίκηση

Εισαγωγή σύγχρονων εργαλείων Διαχείρισης Έργων στη δημόσια διοίκηση

InBusinessNews  01/09/2021 09:42

Διαδικτυακή ημερίδα για τη Διαχείριση Έργων στο Δημόσιο Τομέα: Σύγχρονες Τάσεις, Προοπτικές και Προκλήσεις, διοργανώνει η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ), σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021, στις 9:30 π.μ. -12:30 μ.μ.

Γενικός στόχος της Ημερίδας είναι να εισαγάγει τη Διαχείριση Έργων ως σύγχρονη και αποτελεσματική μέθοδο εργασίας στον δημόσιο τομέα, με έμφαση στο πρότυπο Project Management Professional (PMP) του Project Management Institute, το οποίο. Η υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων και τεχνικών διαχείρισης έργων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να επιφέρει σημαντικά οφέλη σε όλα τα επίπεδα. Μεταξύ άλλων, μέσω της μεθόδου αυτής επιτυγχάνεται η βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων αφενός και αφετέρου των προσφερόμενων υπηρεσιών, και κυρίως, η βελτίωση της ποιότητας ζωής του κοινωνικού συνόλου. Παράλληλα, εξασφαλίζεται ορθολογιστικός έλεγχος των κατανεμημένων πόρων, διαφάνεια, λογοδοσία, συνέπεια και, γενικότερα, καλύτερη διακυβέρνηση.

Στα πλαίσια της ημερίδας, θα αναλυθούν θέματα όπως τα οφέλη, οι προοπτικές, οι σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις που αφορούν στην εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων διαχείρισης έργων στο δημόσιο τομέα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ημερίδα σηματοδοτεί την έναρξη της σύμβασης για τη Διαχείριση Έργων, διάρκειας 22 μηνών, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρύτερου ευρωπαϊκού έργου της ΚΑΔΔ «Μαθησιακή Υποστήριξη της Εφαρμογής Διοικητικών Αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται αναγκαίο όπως οι λειτουργοί των οργανισμών δημόσιας διοίκησης εκπαιδευτούν σε σύγχρονα εργαλεία Διαχείρισης Έργων, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή διοικητικών αλλαγών στους οργανισμούς τους. Για αυτό τον σκοπό, θα διοργανωθεί σειρά μαθησιακών δραστηριοτήτων από την ΚΑΔΔ και θα προσφερθεί καθοδήγηση προς δημόσιους λειτουργούς για την αποτελεσματική Διαχείριση Έργων.

Η ημερίδα απευθύνεται σε:

  • Πολιτικούς προϊστάμενους και διευθυντικά στελέχη του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
  • Κρατικούς Αξιωματούχους

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στα Ελληνικά.

Πληροφορίες για την ημερίδα, μπορείτε να βρείτε εδώ.  

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν με απαραίτητη την εγγραφή. Για ηλεκτρονικές εγγραφές πατήστε εδώ.  

Πληροφορίες Ημερίδας

Οργανωτής: Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης – Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Υπουργείο Οικονομικών │www.mof.gov.cy/capa 

Σε συνεργασία: Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Ανάδοχος Κοινοπραξία: ΚΕΣΕΑ και ICBS Διεθνές Κολλέγιο Αθηνών Α.Ε.

Συντονισμός: ΙΜΗ

Χρηματοδότηση: Το έργο «Μαθησιακή Υποστήριξη της Εφαρμογή Διοικητικών Αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ΙΜΗ, τηλ.: +357 22505555, φαξ: 22679820, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: events@imhbusiness.com, ιστοσελίδα: www.imhbusiness.com

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας