Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου: Μια τετραετία με πολυσχιδή δράση

InBusinessNews  03/08/2021 06:55
Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου: Μια τετραετία με πολυσχιδή δράση

Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου: Μια τετραετία με πολυσχιδή δράση

InBusinessNews  03/08/2021 06:55

Υπό την προεδρία της Ρόνας Κασάπη, και με όραμα την μεγιστοποίηση της αξίας του κοινωνικού οφέλους από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου κατάφερε τα τελευταία τέσσερα χρόνια να επιφέρει τομές στον ραδιοτηλεοπτικό τομέα και να αποκτήσει καθοριστικό ρόλο στο μέλλον του.

Mέσω της συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, το κοινό και τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, με επίκεντρο τον πολίτη και το δημόσιο συμφέρον, και αναγνωρίζοντας τη φύση, την αποστολή και το ρόλο των Μέσων Επικοινωνίας στο κοινωνικό γίγνεσθαι, η Αρχή, κατόρθωσε να υλοποιήσει μεγάλο μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού της και να επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε όλες τις εκφάνσεις του τομέα των ραδιοτηλεοπτικών μέσων. Οι επιτυχείς δράσεις της, της επιτρέπουν να προσβλέπει σε ένα ποιοτικά αναβαθμισμένο ραδιοτηλεοπτικό τομέα, όπου προάγονται τα ιδεώδη της δημοκρατίας, της ελευθερίας έκφρασης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το μακροπρόθεσμο στρατηγικό πλάνο της ΑΡΚ στοχεύει στο να καταστεί το ραδιοτηλεοπτικό πεδίο το σημείο εκείνο όπου συναντώνται και εξισορροπούνται το δημόσιο συμφέρον, τα δικαιώματα του κοινού, η υγιής επιχειρηματική δράση των  ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, η ελευθερία έκφρασης, η δημιουργικότητα, η πολυφωνική και υψηλού επιπέδου ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης, αποτελεί μια προσπάθεια καθορισμού των βασικών εκείνων αποφάσεων και ενεργειών, που θα διαμορφώσουν την πορεία του ραδιοτηλεοπτικού πεδίου. Είναι προσανατολισμένος στο μέλλον, την εξέλιξη και την προσαρμογή με τα δεδομένα των καιρών-και βασισμένος στις αξίες της Αρχής, οι οποίες είναι:

 -Ανεξαρτησία της Αρχής από πολιτικές ή/και οικονομικές ή/και άλλες επιρροές, εξαρτήσεις και παρεμβάσεις.

-Αμεροληψία στην εξέταση αιτημάτων και υποθέσεων, και στη λήψη αποφάσεων.

-Διαφάνεια της διοικητικής δράσης, των διαδικασιών και των αποφάσεων της Αρχής.

-Νομιμότητα μέσω της συμμόρφωσης και τήρησης των υποχρεώσεων της Αρχής, όπως αυτές προκύπτουν  από την ισχύουσα -για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου- Νομοθεσία της Δημοκρατίας.

 • Επαγγελματισμός, συνέπεια, υπευθυνότητα και συστηματικότητα της Αρχής:
 1. κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και του έργου της,
 2. από και προς το προσωπικό της,
 3.  προς το κοινό, τους συνεργάτες της και τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς.
 • Σεβασμός θεμελιωδών αξιών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και δράση με γνώμονα τα ιδεώδη της Δημοκρατίας.

Βασικά επιτεύγματα τετραετίας

 • Ίδρυση Κέντρου Παιδείας για τα Μέσα και Ευαισθητοποίηση

Στο πλαίσιο της ιδιαίτερης σημασίας που δίνεται στον τομέα της προστασίας των ανηλίκων και της δράσης της Αρχής για την προώθηση της Παιδείας για τα Μέσα, η Αρχή τον Δεκέμβριο του 2020 άρχισε την υλοποίηση του εξειδικευμένου Εκπαιδευτικού Κέντρου Παιδείας για τα Μέσα και εξασφάλισε, με τη συνεργασία του Κοινοτικού Συμβουλίου Ευρύχου, την παραχώρηση του κτηρίου του παλιού αστυνομικού σταθμού του χωριού για σκοπούς στέγασης του Κέντρου.

Το Κέντρο σχεδιάστηκε στα πρότυπα του αντίστοιχου Ουγγρικού εκπαιδευτικού κέντρου το οποίο λειτουργεί με επιτυχία τα τελευταία χρόνια. Στο Εκπαιδευτικό μας Κέντρο, το οποίο ευελπιστούμε, αν όλα πάνε καλά, να λειτουργήσει πριν το τέλος το 2021, οργανωμένα σύνολα μαθητών θα εκπαιδεύονται στη βάση βιωματικών εργαστηρίων για θέματα που αφορούν στα οπτικοακουστικά μέσα ενημέρωσης.

Τα παιδιά, μέσα από την τεχνολογία, βιωματικά εργαστήρια και πρακτική εξάσκηση, θα δημιουργούν τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων και ραδιοφωνικά προγράμματα και θα διδάσκονται επίσης τεχνικές ανίχνευσης και προστασίας τους από ψευδείς ειδήσεις. Θα αποκτούν έτσι, την απαραίτητη γνώση και παιδεία για το Ραδιόφωνο και την Τηλεόραση. Αυτήν που θα τους κάνει πολίτες με κρίση και άμυνες σε ό,τι ακούν και ό,τι βλέπουν στους ραδιοτηλεοπτικούς δέκτες. Και που θα δημιουργήσει τους μελλοντικούς ρυθμιστές του ραδιοτηλεοπτικού πεδίου και λειτουργούς των Μέσων.

Στο Κέντρο θα διοργανώνονται επίσης από την Αρχή, σε συνεργασία με άλλους φορείς και την κοινότητα, εξειδικευμένα εργαστήρια και ημερίδες για δημοσιογράφους, λειτουργούς των ΜΜΕ, και όχι μόνο.

Καταληκτικά, σημειώνεται ότι η επιλογή του χώρου στέγασης του Κέντρου δεν ήταν καθόλου τυχαία. Η Αρχή, αφού μελέτησε τις επιλογές της επιδίωξε να βρεθεί ένας χώρος εκτός του αστικού κέντρου αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που θα διαδραματίσει η λειτουργία του Κέντρου στην ανάπτυξη και αναζωογόνηση συγκεκριμένη κοινότητα όσο και στο ευρύτερο σύμπλεγμα ορεινών κοινοτήτων της περιοχής.

Παράλληλα, σε σχέση με την Παιδεία για τα Μέσα, συνεχίζεται κάθε χρόνο η πραγματοποίηση βιωματικών εργαστηρίων σε σχολικές μονάδες ενώ στόχος είναι η ενίσχυση της δράσης αυτής με τη σύσταση ειδικής ομάδας από υπαλλήλους της Αρχής. Απώτερος σκοπός είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων και η ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα ραδιοτηλεοπτικών Μέσων, αλλά και των λειτουργών των Μέσων με στόχο την ενημέρωση για τις πρόνοιες της Νομοθεσίας και την ευαισθητοποίηση σε θέματα που άπτονται της προστασίας των ανηλίκων.

 • Εκσυγχρονισμός και επικαιροποίηση της Νομοθεσίας

Εκσυγχρονισμός, επικαιροποίηση και τροποποίηση της Νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της Αρχής, ώστε να συνάδει με την Κοινοτική Οδηγία, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις κοινωνικές απαιτήσεις, και να υποβοηθεί την Αρχή στην αποτελεσματική εκτέλεση της αποστολής και των καθηκόντων της, ενώ παράλληλα, να επιτρέπει στο ραδιοτηλεοπτικό πεδίο να εξελιχθεί και να προσαρμόζεται στις σύγχρονες προκλήσεις. Μέχρι στιγμής, έχουν επιτευχθεί τροποποιήσεις της νομοθεσίας που αφορούν στις τηλεοπτικές διαφημίσεις παιδικών παιχνιδιών, στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών.

Η Αρχή, μετά από έρευνα που διεξήγαγε ανάμεσα σε αντίστοιχες ρυθμιστικές Αρχές της Ευρώπης, συγκέντρωσε τις νομοθετικές πρόνοιες που ισχύουν σε 27 ευρωπαϊκά κράτη. Ακολούθως, παρουσιαστήκαν επίσημα τα αποτελέσματα της έρευνας στους φορείς και τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, ενώ ακολούθησε σειρά συναντήσεων στις οποίες η Αρχή άκουσε τις θέσεις, τις εισηγήσεις και τις απόψεις τους. Ακολούθησε δημόσια διαβούλευση των προτεινόμενων τροποποιήσεων. Το καταληκτικό κείμενο συνεπώς, διαμορφώθηκε μετά από μια μακρά διαδικασία και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απόψεις, θέσεις και εισηγήσεις που τέθηκαν ενώπιον της Αρχής.

Όσον αφορά στα παιδικά παιχνίδια και το άρθρο 33 (5) του Νόμου, η τηλεοπτική διαφήμιση πλέον απαγορεύεται από τις 06.00 μέχρι και τις 21.00 καθημερινά, αντί μέχρι τις 22.00 ή 23.00 που ίσχυε προηγουμένως. Επιπλέον, εισήχθηκε η πρόνοια ότι η συνολική χρονική διάρκεια των τηλεοπτικών διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών δεν δύναται να υπερβαίνει τα τριάμισι (3,5) λεπτά μέσα σε κάθε δεδομένη ωρολογιακή ώρα.

Σε σχέση με τις τηλεοπτικές διαφημίσεις τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων έγινε τροποποίηση του άρθρου 33(6) Νόμου ώστε να απαγορεύονται από τις 06.00 μέχρι και τις 21.00 καθημερινά αντί μέχρι τις 23.00 που ίσχυε προηγουμένως, ενώ επιπρόσθετα η τηλεοπτική διαφήμιση στοιχημάτων επιτρέπεται πλέον κατά τη διάρκεια των διαφημιστικών διαλειμμάτων ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικού αγώνα, καθώς και δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από την έναρξη ή μετά τη λήξη ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικού αγώνα.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις, δηλαδή στις περιπτώσεις τηλεοπτικών διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών, στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών δίνεται πλέον η δυνατότητα και η εξουσία στην Αρχή, να μπορεί να ζητήσει  την άμεση απόσυρση, τροποποίηση ή/και διακοπή της μετάδοσης σχετικών διαφημίσεων εάν παραβιάζεται η νομοθεσία. 

Καταληκτικά, αναφέρεται ότι έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων τροποποιητικό/εναρμονιστικό νομοσχέδιο, με στόχο την πλήρη εναρμόνιση της κυπριακής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας με την νέα Κοινοτική Οδηγία 2018/1808/ΕΕ που αφορά στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Το κατατεθέν τροποποιητικό/εναρμονιστικό νομοσχέδιο περιέχει καινοτόμες πρόνοιες που αφορούν τόσο στο περιεχόμενο των προγραμμάτων όσο και στη λειτουργία της Αρχής, κυρίως την ανεξαρτησία της.

 • Προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρίες στα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα.

Η Αρχή τα τελευταία χρόνια καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια με στόχο οι τηλεοπτικοί οργανισμοί και το ΡΙΚ να λάβουν τα κατάλληλα εκείνα μέτρα, ώστε τα προγράμματά τους να είναι προσβάσιμα σε άτομα με οπτική και ακουστική αναπηρία, όπως άλλωστε επιβάλλεται από τις σχετικές πρόνοιες του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98.

Πέραν των κατ' ιδίαν συναντήσεων με τους τηλεοπτικούς οργανισμούς και τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, μία από τις πρόσφατες και δραστικές ενέργειες στις οποίες αναγκάστηκε να προβεί η Αρχή για το θέμα, ήταν η στοιχειοθέτηση, εκδίκαση και έκδοση καταδικαστικών αποφάσεων για παραβάσεις εκ μέρους των τηλεοπτικών οργανισμών, λόγω μη λήψης μέτρων πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στα προγράμματά τους. Ωστόσο, η Αρχή εκφράζει την ικανοποίηση της για την εξέλιξη του θέματος και τις μέχρι τώρα ενέργειες των οργανισμών, αλλά και για τη θέληση τους να συμμορφωθούν, βάσει των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν υποβάλει.

Τα χρονοδιαγράμματα των οργανισμών καθορίζουν συγκεκριμένες ενέργειές τους, με στόχο όσο το δυνατό περισσότερα προγράμματά τους να καταστούν προσβάσιμα σε άτομα με οπτική και ακουστική αναπηρία.

Η Αρχή, συνεχίζει και θα συνεχίσει να παρακολουθεί σε τακτική βάση το θέμα με στόχο την πλήρη εφαρμογή των προνοιών της νομοθεσίας. Έτσι, μεταξύ άλλων, προβαίνει σε τακτικό έλεγχο του προγράμματος όλων των τηλεοπτικών οργανισμών για να διαπιστωθεί αφενός η τήρηση της νομοθεσίας και αφετέρου η τήρηση και υλοποίηση, εκ  μέρους των τηλεοπτικών οργανισμών, του χρονοδιαγράμματος που υπέβαλε ο καθένας από αυτούς, για λήψη και εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων για πρόσβαση των ατόμων με οπτική ή/και ακουστική αναπηρία στα προγράμματά τους.

 • Επικοινωνιακή στρατηγική και πολιτική: Αναβάθμιση και εξωστρέφεια.

Η Αρχή έχει ως στόχο την αναβάθμιση και εξωστρέφεια της επικοινωνιακής της στρατηγικής και πολιτικής, με επίκεντρο πάντοτε τον πολίτη, την καλύτερη και αμεσότερη ενημέρωσή του αλλά και την ανάπτυξη κοινωνικής ευαισθητοποίησης και ευθύνης. Κύριο αντικείμενο της επικοινωνιακής στρατηγικής και πολιτικής, είναι η προστασία των παιδιών, η ισότητα των φύλων, οι εξαρτήσεις και η αποφυγή της ρητορικής μίσους.  

 • Στα πλαίσια του πιο πάνω στόχου επιδιώχθηκε και επιτεύχθηκε η παραγωγή  ραδιοτηλεοπτικών σποτ της Αρχής με κοινωνικά μηνύματα, σε συνεργασία με άλλους φορείς. Για παράδειγμα, ετοιμάστηκαν και μεταδόθηκαν τηλεοπτικά σποτ για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ για καταπολέμηση του στίγματος σε θέματα εξαρτήσεων.
 • Παράλληλα, στα πλαίσια του στόχου της αναβάθμισης και εξωστρέφειας της επικοινωνιακής της στρατηγικής και πολιτικής η Αρχή, ενίσχυσε και/ή επιβεβαίωσε τη συνεργασία της με άλλες ρυθμιστικές Αρχές και συναρμόδιους φορείς. Στόχος είναι η συνεχής διεύρυνση και η επέκταση τέτοιων συνεργασιών αφού θέση της Αρχής είναι ότι μέσω συμβάλλουν στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και προσφέρουν πολύπλευρη, συντονισμένη και αποτελεσματική δράση, κι αντιμετώπιση προβλημάτων και προκλήσεων.

Έτσι, κατά την τετραετία που προηγήθηκε, είχαμε υπογραφή μνημονίων συνεργασίας και συναντίληψης με τη Ρυθμιστική Αρχή της Μάλτας (ΒΑΜ), τον Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης και την Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο. Συνεχής και αναβαθμισμένη είναι η συνεργασία μας ειδικά με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης της Ελλάδας με το  οποίο, πέραν του μνημονίου συνεργασίας, υπάρχει σε τακτική βάση συνεργασία, αλληλοβοήθεια, ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών, έχουμε συνδιοργανώσει συνέδρια και έχουμε χειριστεί αποτελεσματικά, από κοινού, υποθέσεις παράβασης της νομοθεσίας.

 • Διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και εργαστηρίων

Στόχος είναι η συνέχιση και εντατικοποίηση της δράσης της Αρχής στη διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων, εργαστηρίων ή/ και ημερίδων, σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και πανεπιστήμια, ώστε να υπάρξει περαιτέρω επιμόρφωση των λειτουργών των Μέσων, δημοσιογράφων και φοιτητών, για καίρια θέματα που τους αφορούν.

Κατά την τετραετία που προηγήθηκε, έλαβαν χώρα τα εξής:

 • Ημερίδα με θέμα Βία και Εγκληματικότητα στην Κοινωνία της Πληροφορία – η επίδραση των ΜΜΕ και των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου.
 • Ημερίδα με θέμα Η διαφήμιση τροφίμων σε παιδιά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας.
 • Ημερίδα με θέμα Ραδιοτηλεοπτικό πεδίο:  Τάσεις, προκλήσεις και ο ρόλος των ρυθμιστικών αρχών, σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
 • Ανοικτή συζήτηση με θέμα Προσωπικά Δεδομένα και Ελευθερία της Έκφρασης, κατόπιν πρωτοβουλίας του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε συνεργασία με το ΓΤΠ, το ΚΥΠΕ, τον ΚΟΕΔ, την ΕΣΚ και την AIPCE.
 • Ημερίδα με θέμα Παιδεία για τα Μέσα, σε συνεργασία με το ΥΠΑΝ και το ΠΙΚ
 • Ημερίδα για δημοσιογράφους με θέμα Η ενδεδειγμένη δημοσιογραφική διαχείριση υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, σε συνεργασία με το Συμβούλιο «Φωνή», την ΕΣΚ, την ΕΔΔ και τον ΚΟΕΔ.
 • Συμμετοχή και παρέμβαση με θέμα The role of Cyprus Radio Television Authority in combating misinformation σε συνέδριο με θέμα Combating Misinformation through Media Literacy, που διοργάνωσαν το ΤΕΠΑΚ, το ΠΙΚ και η Πρεσβεία των ΗΠΑ.
 • Εργαστήρι με θέμα Οι δημοσιογράφοι στη μάχη της ενημέρωσης κατά των εξαρτήσεων, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick, την ΑΑΕΚ και το ΓΤΠ.

 • Λειτουργία της νέας αναβαθμισμένης ιστοσελίδας της Αρχής https://crta.org.cy/.

Η νέα ιστοσελίδα της Αρχής λειτούργησε τον Ιούνιο του 2021 και πρόκειται για μια σύγχρονη, ελκυστική και φιλική προς τους επισκέπτες ιστοσελίδα, με δυνατότητα, μεταξύ άλλων, υποβολής αιτημάτων και παραπόνων, και εύκολης πρόσβασης σε κείμενα αποφάσεων, νομοθεσία και δράσεις. Στόχος είναι η προσβασιμότητα της ιστοσελίδας της Αρχής για όλους τους πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς, ειδικά για τις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες, τους ψηφιακά αναλφάβητους και τα άτομα με αναπηρία.

 • Αναβάθμιση του λογισμικού προγράμματος «IRIS»

Αναβάθμιση του λογισμικού προγράμματος«IRIS» το οποίο καταγράφει και  αποθηκεύει τα προγράμματα όλων των τηλεοπτικών οργανισμών, καθώς και των παγκύπριων και τοπικών ραδιοφωνικών οργανισμών Λευκωσίας, εικοσιτέσσερις (24) ώρες το εικοσιτετράωρο.

Ο χρήστης του IRIS, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, έχει πρόσβαση σε όλα τα ραδιοτηλεοπτικά κανάλια και συμπληρώνοντας σχετικά πεδία μπορεί να ανατρέξει σε αυτά σε οποιανδήποτε ημερομηνία καταγραφής ο ίδιος επιθυμεί. Επιπλέον το σύστημα παρέχει την ιδιότητα στον χρήστη αυτόματα να μπορεί να φυλάξει υλικό συγκεκριμένης ώρας και μέρας συμπληρώνοντας και πάλι τα σχετικά πεδία.

Το υλικό που φυλάγεται είναι από τον Μάιο του 2012 μέχρι και σήμερα. Μέσα στους στόχους της Αρχής είναι, αυτή η βάση δεδομένων, σύντομα να καταστεί προσβάσιμη σε  ακαδημαϊκούς και φοιτητές και/ή άλλους κοινωφελείς οργανισμούς για σκοπούς έρευνας, επεξεργασίας και μελέτης.

Κοινωνική δράση και προσφορά

 • Θεσμός επιβράβευσης οπτικοακουστικού έργου υψηλής ποιότητας

Στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης της Αρχής, στόχος είναι η αναγνώριση και επιβράβευση της ποιότητας του έργου και η παροχή κινήτρων παραγωγής οπτικοακουστικών και/ή ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων υψηλής ποιότητας. Έτσι, η Αρχή τα έτη 2019 και 2020 προέβηκε σε απονομή χρηματικών βραβείων στο 2ο και 3ο Φεστιβάλ Αρχαιολογικού, Εθνογραφικού και Ιστορικού Ντοκιμαντέρ Κύπρου σε συνεργασία με τον Οργανισμό ΑΕΙ Audiovisual Forum.

 • Ενίσχυση νοσοκομειακών μονάδων για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού

Η Αρχή, συναισθανόμενη την κρισιμότητα στην οποία περιήλθε ο τομέας της υγείας στη χώρα μας λόγω της πανδημίας Covid-19 και την κοινωνική της ευθύνη, τους μήνες  Απρίλιο-Μάιο 2020 έκανε, στα πλαίσια των δυνατοτήτων της, χρηματικές δωρεές συνολικού ύψους €35.256,62 προς ενίσχυση νοσοκομειακών μονάδων που παρουσίαζαν ελλείψεις αναλώσιμων και εξοπλισμού, για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αρχή αυτοσυντηρείται, έχει δικό της προϋπολογισμό και δεν λαμβάνει καμία κρατική ή άλλη χορηγία.

Πέραν των πιο πάνω η Αρχή, χορηγεί νέες άδειες ραδιοφωνικών οργανισμών και τηλεοπτικών οργανισμών και εξετάζει υποθέσεις πιθανών παραβάσεων της Νομοθεσίας από τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς.

Κατά το 2018 η Αρχή εξέτασε συνολικά 200 υποθέσεις πιθανών παραβάσεων και σε 80 περιπτώσεις έκρινε ότι υπάρχουν εκ πρώτης όψεως πιθανές παραβάσεις. Κατά το 2019 εξέτασε συνολικά 247 υποθέσεις και σε 91 περιπτώσεις έκρινε ότι υπάρχουν εκ πρώτης όψεως πιθανές παραβάσεις ενώ το 2020 εξέτασε συνολικά 272 υποθέσεις και σε 88 περιπτώσεις έκρινε ότι υπάρχουν εκ πρώτης όψεως πιθανές παραβάσεις.

Επιπρόσθετα η Αρχή είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε οργανισμού και την έγκριση ή μη, αιτημάτων αλλαγής της μετοχικής τους δομής. Ακόμα, συντάσσει Έκθεση για την Ανάπτυξη της Πολυφωνίας και τη Συγκέντρωση Μετοχών στους Ραδιοτηλεοπτικούς Οργανισμούς (η τελευταία αφορούσε τα έτη 2013-2016) καθώς και Έκθεση που αφορά στην ίση μεταχείριση κομμάτων και υποψηφίων, κάθε φορά που διενεργούνται εκλογές (η τελευταία αφορά στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2021). Όλες οι εκθέσεις της Αρχής κοινοποιούνται στα ενδιαφερόμενα μέρη και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της.

Η Αρχή θεωρεί μεγάλη επιτυχία της την επίτευξη του μεγαλύτερου μέρους των στόχων του στρατηγικού της σχεδιασμού και πιστεύει ότι με συνέπεια και προσήλωση στις αξίες που έχει θέσει ως βάση για τη λειτουργία της, τα επόμενα χρόνια θα μπορέσει να τους ξεπεράσει και να θέσει νέους.

Με θεμέλιο την ανεξαρτησία της, τη διαφάνεια, την αμεροληψία, τη νομιμότητα, τον επαγγελματισμό και τον σεβασμό των θεμελιωδών αξιών της κοινωνίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου βλέπει το μέλλον του ραδιοτηλεοπτικού πεδίου με αισιοδοξία και προσβλέπει στην επίτευξη του οράματός της· την μεγιστοποίηση της αξίας του κοινωνικού οφέλους από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας