Απόκτησε δεξιότητες για Ηλεκτρομηχανολογικές Ψυκτικές Εγκαταστάσεις στη Βιομηχανία

  23/07/2021 08:00
Απόκτησε δεξιότητες για Ηλεκτρομηχανολογικές Ψυκτικές Εγκαταστάσεις στη Βιομηχανία

Απόκτησε δεξιότητες για Ηλεκτρομηχανολογικές Ψυκτικές Εγκαταστάσεις στη Βιομηχανία

  23/07/2021 08:00

Το Πρόγραμμα των Ηλεκτρομηχανολογικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων δημιουργήθηκε για να προσφέρει στην αγορά εργασίας μορφωμένο τεχνικό προσωπικό στον αναπτυσσόμενο και νευραλγικό τομέα της Ψύξης. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να εργαστούν ως εγκαταστάτες και συντηρητές οικιακών, επαγγελματικών και βιομηχανικών ψυκτικών συστημάτων.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος εφοδιάζονται με τις απαραίτητες γνώσεις στις επιστημονικές αρχές της τεχνολογίας της Ψύξης και εξειδικεύονται μέσω της εντατικής εργαστηριακής εξάσκησης, για να αποκτήσουν επαρκείς δεξιότητες και να εκτελούν αποτελεσματικά όλες τις δραστηριότητες του τομέα τους.

Οι απόφοιτοι αποκτούν αναγνωρισμένο δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της μόνης Ανώτερης Δημόσιας Σχολής της Κύπρου, η οποία λειτουργεί κάτω από την Διεύθυνση της Μέσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Πρόγραμμα Ηλεκτρομηχανολογικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων στη Βιομηχανία

Το πρόγραμμα των «Ηλεκτρομηχανολογικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων στη Βιομηχανία» δημιουργήθηκε για να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες αγοράς εργασίας εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού στον τομέα της τεχνολογίας ψύξης - κλιματισμού.

Τόσο οι καιρικές συνθήκες της Κύπρου όσο και η ραγδαία ανάπτυξη όλων των βιομηχανικών τομέων της οικονομίας – τουρισμός, υπηρεσίες, βιομηχανίες τροφίμων κλπ- επιβάλλουν την επάνδρωση του τομέα της ψύξης και δει της βιομηχανικής, με προσοντούχο προσωπικό.

Η σοβαρή επιβάρυνση του περιβάλλοντος τα τελευταία χρόνια και οι διεθνείς προσπάθειες για την αντιμετώπιση του θέματος, ανάγκασαν τις βιομηχανίες να στρέψουν το ενδιαφέρον τους σε εναλλακτικά ψυκτικά ρευστά και ψυκτικά συστήματα για την διαχείριση των οποίων είναι απαραίτητη η παρέμβαση προσοντούχου τεχνικά καταρτισμένου προσωπικού.

Στόχοι του προγράμματος σπουδών

Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση στους/στις σπουδαστές/σπουδάστριες έτσι ώστε να αποκτηθούν οι απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σχετικά με το θεωρητικό και τεχνικό υπόβαθρο της τεχνολογίας της ψύξης και του κλιματισμού. Μετά το τέλος του προγράμματος οι σπουδαστές/σπουδάστριες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και να διαχειρίζονται με αποτελεσματικότητα τις τεχνικές εγκατάστασης και συντήρησης οικιακών και επαγγελματικών κλιματιστικών μονάδων αλλά και βιομηχανικών ψυκτικών μονάδων, τομέας ο οποίος απετέλεσε και την πρωταρχική ανάγκη για την δημιουργία του Προγράμματος αλλά και όλου του θεσμού των ΜΙΕΕΚ.

Ευκαιρίες εργοδότησης

Διαχρονικά υπάρχει αυξημένη απορρόφηση των σπουδαστών/ριών πριν ακόμη ολοκληρώσουν το Πρόγραμμα Σπουδών τους. Όλοι/ες οι διαθέσιμοι/ες σπουδαστές/σπουδάστριες έχουν εργοδοτηθεί στο αντικείμενο των Σπουδών τους από το πρώτο κιόλας εξάμηνο από εταιρείες εγκατάστασης οικιακών και βιομηχανικών κλιματιστικών, από εταιρείες στη βιομηχανική ψύξη και από άλλες συναφής βιομηχανίες όπως αυτές των τροφίμων, φαρμακοβιομηχανιών κ.α.

Εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση

Αν κάποιος/α εργάζεται ήδη στον τομέα της ψύξης και του κλιματισμού, η ένταξη του/της στο Πρόγραμμα θα του/της προσφέρει εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα αυτό. Επίσης, οι εξειδικευμένες θεωρητικές γνώσεις ενισχύουν την κατανόηση κάτι που σημαίνει ότι το πρόγραμμα μας αποσκοπεί και στην εμβάθυνση της ήδη αποκτημένης γνώσης των φοιτούντων. Επιπλέον, η μακρόχρονη τεχνογνωσία που διαθέτει η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση της Κύπρου τους βοηθά να αποκτήσουν το μοναδικό αναγνωρισμένο ανώτερο δίπλωμα που προσφέρεται από τη Δημόσια Εκπαίδευση της Κύπρου στον κλάδο.

Αναβάθμιση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Οι εργαζόμενοι μίας επιχείρησης μπορούν χωρίς να διακόψουν την εργασία τους και με μικρή διευκόλυνση στο εργασιακό τους ωράριο από πλευράς του εργοδότη, να εξειδικευτούν στο τομέα τους και έτσι να συμβάλουν στην αναβάθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας, χωρίς να την επιβαρύνουν με οποιοδήποτε κόστος, αφού το Πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν και εκ περιτροπής σε όλες τις πόλεις.

Γνώσεις και δεξιότητες

Το Πρόγραμμα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων που σχετίζονται με τον τομέα της Ψύξης και του Κλιματισμού. Τα άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια της Σχολής δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να εξασκούνται συστηματικά στη χρήση των κατάλληλων εργαλείων, οργάνων ελέγχου και συσκευών, ώστε να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για τη σωστή διεκπεραίωση της εγκατάστασης και ελέγχου της ομαλής λειτουργίας των ψυκτικών συστημάτων. Οι σπουδαστές/σπουδάστριες μαθαίνουν επίσης να ακολουθούν τους κανονισμούς ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων, στον χώρο εργασίας και στο περιβάλλον γενικότερα.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα σπουδών

Το Πρόγραμμα αποτελείται από τέσσερα εξάμηνα – δύο έτη. Κατά το πρώτο εξάμηνο διδάσκονται κυρίως θεωρητικά και τεχνολογικά μαθήματα, όπου επιδιώκεται να εφοδιαστούν οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες με τις απαραίτητες γνώσεις που σχετίζονται με την Τεχνολογία της Ψύξης και του Κλιματισμού και που θα τους επιτρέψουν αργότερα να εμπλακούν αποτελεσματικά στα εργαστηριακά μαθήματα. Λόγω των διαφορετικών ακαδημαϊκών επιπέδων των σπουδαστών/ριών που φοιτούν στο Πρόγραμμα, κατά το πρώτο εξάμηνο επιδιώκεται επίσης ο συγκερασμός των γνώσεων τους.

Τα τρία εξάμηνα που ακολουθούν αποτελούνται από τεχνολογικά μαθήματα που διεξάγονται με συνδυασμό θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής εξάσκησης. Το θεωρητικό μέρος βοηθά τους σπουδαστές/σπουδάστριες να ερμηνεύουν τον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων ψυκτικών συστημάτων, να εντοπίζουν οποιεσδήποτε δυσλειτουργίες και να τις επιδιορθώνουν. Μέσω των εντατικών εργαστηριακών ασκήσεων, αποκτούν τις αναγκαίες δεξιότητες για την εγκατάσταση και ομαλή λειτουργία των ψυκτικών συστημάτων.

Επιπλέον κατάρτιση αποκτούν οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες με την πρακτική τους εξάσκηση στη βιομηχανία, όπου εργάζονται κανονικά στο αντικείμενο των σπουδών τους υπό την επίβλεψη έμπειρου προσωπικού.

Πλεονεκτήματα

Τα πλεονεκτήματα του Προγράμματος είναι πολλά. Οι σπουδαστές/σπουδάστριες έχουν την ευκαιρία να σπουδάσουν στον τόπο που κατοικούν και να αποκτήσουν ένα ευρωπαϊκά αναγνωρισμένο δίπλωμα από τη μόνη Δημόσια Ανώτερη Σχολή ενώ εργάζονται και χωρίς έξοδα.

Επίσης, οι σπουδαστές/σπουδάστριες θα μπορούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και πρακτικές στο τομέα της ψύξης και κλιματισμού, ενός νευραλγικού και εξελισσόμενου τομέα της οικονομίας με σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση και ευκαιρίες ανέλιξης.

Ακόμα, οι εργοδότες έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τον θεσμό, εργοδοτώντας αποφοίτους/ες των ΜΙΕΕΚ και να αποκτήσουν ετοιμοπόλεμο και εξειδικευμένο μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό, χωρίς να εξαρτώνται αποκλειστικά από εξωτερικούς συνεργάτες.

Οι ραγδαίες εξελίξεις που βίωσε και βιώνει ο τομέας της Βιομηχανικής Ψύξης και Κλιματισμού έπειτα από τις διεθνείς συμφωνίες προστασίας περιβάλλοντος και τα χρονοδιαγράμματα των Ευρωπαϊκών Πρωτοκόλλων που τέθηκαν σε εφαρμογή για την απόσυρση ψυκτικών ρευστών και την ένταξη εναλλακτικών εξειδικευμένων συστημάτων, καθιστούν απαραίτητη τη συμβολή κατάλληλων καταρτιζόμενων τεχνικών ψύξης για τη σωστή διαχείριση τους.

Τέλος, η λειτουργία του Προγράμματος ωφελεί σημαντικά την οικονομία της Κύπρου μέσω της αναβάθμισης πρακτικών και τεχνογνωσίας που εφαρμόζονται στο τομέα.

Ακαδημαϊκός Συντονιστής του προγράμματος:

Χρήστος Γρηγορίου, MSc Mechanical Engineering, MSc Finance, MSc Education Leadership and Management

Στοιχεία επικοινωνίας, Email: chrigre@cytanet.com.cy

Πληροφορίες Εγγραφών

Φοίτησε στα προγράμματα σπουδών της Δημόσιας Σχολής ΜΙΕΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και απόκτησε πιστοποιημένο και αναγνωρισμένο Δίπλωμα Ανώτερης Εκπαίδευσης εντελώς δωρεάν. Οι εγγραφές άρχισαν και συνεχίζονται μέχρι και τις 6 Αυγούστου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας https://enimerosi.moec.gov.cy/ypp12475 του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Οι αιτήσεις εισδοχής θα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι και την Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2021 και ώρα 12 μ., ενώ η προσκόμιση του φακέλου με τα απαραίτητα έγγραφα θα γίνεται στις Τεχνικές Σχολές από τις 8:30 μέχρι τις 13:30 καθημερινά μέχρι τις 13:30 της 6ης Αυγούστου 2021.

Η Δημόσια Σχολή ΜΙΕΕΚ είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία και υλοποιούν τη συνεχή σχέση του Ευρωπαίου πολίτη με τον χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης, η οποία αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας