Απόκτησε δεξιότητες στον τομέα Τέχνες Εστίασης στα προγράμματα ΜΙΕΕΚ

  21/07/2021 07:39
Απόκτησε δεξιότητες στον τομέα Τέχνες Εστίασης στα προγράμματα ΜΙΕΕΚ

Απόκτησε δεξιότητες στον τομέα Τέχνες Εστίασης στα προγράμματα ΜΙΕΕΚ

  21/07/2021 07:39

Το πρόγραμμα σπουδών «Τέχνες Εστίασης» στοχεύει στην ολοκληρωμένη επαγγελματική εκπαίδευση των υποψήφιων σπουδαστών/τριών, μέσα από ένα πρωτοπόρο συνδυασμό θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων και βιομηχανικής εμπειρίας. Το πρόγραμμα εστιάζει στις επαγγελματικές γνώσεις, τεχνικές δεξιότητες και την πρακτική εμπειρία στις τέχνες εστίασης (π.χ. barista, bartending, γευσιγνωσία αλκοολούχων ποτών, τραπεζοκομία κ.α.). Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργοδοτηθούν άμεσα σε ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια κ.α.. Είναι ίσως το μοναδικό πρόγραμμα στην Κύπρο, που προσφέρει το 70% περίπου του χρόνου διδασκαλίας, σε πρακτικά εργαστηριακά μαθήματα. Στο πρόγραμμα διδάσκουν προσοντούχοι επαγγελματίες της βιομηχανίας. Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από το ΔΙΠΑΕ, οι σπουδαστές/τριες δικαιούνται τη φοιτητική χορηγία και είναι εντελώς δωρεάν.

Πρόγραμμα «Τέχνες Εστίασης»

Το πρόγραμμα σπουδών «Τέχνες Εστίασης» στοχεύει στην ολοκληρωμένη επαγγελματική εκπαίδευση των υποψήφιων σπουδαστών/ριών, μέσα από ένα πρωτοπόρο συνδυασμό θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων και βιομηχανικής εμπειρίας. Οι σπουδαστές/σπουδάστριες έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες στα επαγγέλματα της εστίασης ακολουθώντας τις τάσεις της βιομηχανίας και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Στόχοι του προγράμματος σπουδών

Το πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση επαγγελματικών γνώσεων, τεχνικών δεξιοτήτων και πρακτικής εμπειρίας στις τέχνες εστίασης (π.χ. barista, bartending, γευσιγνωσία αλκοολούχων ποτών, τραπεζοκομία κ.α.) βάσει προτύπων ποιότητας, λειτουργίας, υγιεινής και ασφάλειας. Οι σπουδαστές/ σπουδάστριες θα μπορούν να αναπτύξουν βασικές εποπτικές ικανότητες στη διαχείριση εστιατορίων και να διαμορφώσουν επαγγελματική κουλτούρα φιλοξενίας στην εξυπηρέτηση των πελατών.

Ευκαιρίες εργοδότησης

Οι απόφοιτοι/ες του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να εργοδοτηθούν άμεσα σε ξενοδοχεία 4* και 5*, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες ή άλλες επιχειρήσεις εστίασης. Πέραν από τις τρέχουσες ανάγκες της βιομηχανίας για προσοντούχο ανθρώπινο δυναμικό, υπάρχουν οι προβλέψεις ότι οι ανάγκες αυτές θα πολλαπλασιαστούν στο άμεσο μέλλον, λόγω της περεταίρω ανάπτυξης της τουριστικής και ξενοδοχειακής βιομηχανίας στην Κύπρο.

Νέες δεξιότητες για υφιστάμενους εργαζομένους

Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία σε επαγγελματίες που ήδη εργάζονται στον χώρο να αναβαθμίσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα και να αποκτήσουν νέες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες. Ένα γεγονός το οποίο, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες και διαθέσιμες θέσεις εργασίας στη ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία, δίνει τη δυνατότητα διεκδίκησης καλύτερων θέσεων εργασίας, με υψηλότερες απολαβές.

Εκπαιδεύοντας το προσωπικό

Το πρόγραμμα ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα στην Ανώτερη Επαγγελματική Εκπαίδευση και η δομή του εστιάζει αποκλειστικά στις ανάγκες της βιομηχανίας. Το ακαδημαϊκό προσωπικό είναι άρτια καταρτισμένο και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό ενισχύει με ένα μοναδικό τρόπο τη μαθησιακή διαδικασία μέσα από τη βιομηχανική εμπειρία και την ολοκληρωμένη τεχνογνωσία του.

Γνώσεις και δεξιότητες

Οι επαγγελματικές δεξιότητες εστιάζουν στην παραγωγή και παράθεση ποτών και τις μεθόδους παράθεσης τροφίμων σε διαφορετικά είδη κοινού και εκδηλώσεων σε ξενοδοχεία, εστιατόρια ή μπαρ. Οι επαγγελματικές γνώσεις εμβαθύνουν στη θεωρία των τεχνών εστίασης, της τεχνολογίας, της διαχείρισης, της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και ποτών, των εποπτικών λειτουργιών και τις αξίες της ξενοδοχειακής βιομηχανίας.

Πρόγραμμα σπουδών (μαθήματα – εργαστήρια – πρακτική

Το πρόγραμμα αποτελείται κυρίως από εργαστηριακά μαθήματα στις τέχνες εστίασης (70% του διδακτικού χρόνου). Προσφέρονται θεωρητικά μαθήματα που καταπιάνονται με τις διάφορες λειτουργίες ενός εστιατορίου. Όλοι/ες οι σπουδαστές/σπουδάστριες για να αποφοιτήσουν χρειάζεται να ολοκληρώσουν με επιτυχία δύο πρακτικές καταρτίσεις διάρκειας έξι εβδομάδων στη βιομηχανία, ενισχύοντας την προοπτική εργοδότησής τους . Όλα τα μαθήματα του προγράμματος είναι υποχρεωτικά και αναφέρονται πιο κάτω:

Εξάμηνο

Τίτλος Μαθήματος

1

Υγιεινή Τροφίμων

1

English for the Foodservice Industry I

1

Διαδικασίες Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών

1

Βασικές Υπολογιστικές Εφαρμογές σε Εστιατόρια

1

Βασικές Αρχές Παράθεσης Τροφίμων και Ποτών I

1

Γευσιγνωσία Κρασιών και Ποτών

2

Βασικές Αρχές Κοστολόγησης

2

English for the Foodservice Industry II

2

Σχεδιασμός Υποδομών Εστιατορίου και Κουζίνας

2

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εδεσματολογίου

2

Παραγωγή Κοκτέιλ και Παράθεση Ποτών Ι

2

Ειδικές Μέθοδοι Παράθεσης Τροφίμων και Ποτών I

2

Πρακτική Άσκηση Ι

3

Επιχειρηματικότητα

3

Οργάνωση και Διοίκηση Εστιατορίου και Κουζίνας

3

Ασφάλεια Τροφίμων

3

Εξυπηρέτηση Πελατών και Εθιμοτυπία Φιλοξενίας

3

Παραθέσεις Δεξιώσεων και Ειδικών Εκδηλώσεων

3

Εισαγωγή στις Δεξιότητες Μπαρίστα

4

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και Εποπτικές Ικανότητες

4

Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ

4

Διαχείριση Λειτουργιών Εστιατορίου

4

Εισαγωγή στις Λογιστικές και Οικονομικές Καταστάσεις Εστιατορίων

4

Ειδικές Μέθοδοι Παράθεσης Τροφίμων και Ποτών ΙΙ

4

Παραγωγή Κοκτέιλ και Παράθεση Ποτών ΙΙ

4

Εισαγωγή στη Μιξολογία

4

Πρακτική Άσκηση ΙΙ

Πλεονεκτήματα

Είναι το μοναδικό πρόγραμμα, ίσως, στην Ανώτερη Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Κύπρο, που προσφέρει το 70% περίπου του χρόνου διδασκαλίας, σε πρακτικά εργαστηριακά μαθήματα στον τομέα των τεχνών εστίασης. Ως αποτέλεσμα, οι σπουδαστές/σπουδάστριες έχουν τη δυνατότητα συνεχούς πρακτικής εξάσκησης στο γνωστικό αντικείμενο και ανάπτυξης των απαιτούμενων δεξιοτήτων. Η φοίτηση είναι εντελώς δωρεάν και οι σπουδαστές/σπουδάστριες έχουν δικαίωμα διεκδίκησης της φοιτητικής χορηγίας. Επίσης, το πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση (ΔΙΠΑΕ). Τέλος, η εργοδότηση προσοντούχων επαγγελματιών της βιομηχανίας, ως εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες, προσθέτουν μοναδική δυναμική και συνέργειες στη μαθησιακή διαδικασία.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Προγράμματα Σπουδών μπορείτε να βρείτε στον Ιστότοπο των ΜΙΕΕΚ στο www.mieek.ac.cy ή στα τηλέφωνα 22 800651/ 22800652/

Ακαδημαϊκός Συντονιστής του προγράμματος: Μιχάλης Αναστασίου

Στοιχεία επικοινωνίας, Email: manastasiou@te.schools.ac.cy

Η Δημόσια Σχολή ΜΙΕΕΚ είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία και υλοποιούν τη συνεχή σχέση του Ευρωπαίου πολίτη με τον χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης, η οποία αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας