Ενδυνάμωση Δημόσιων Λειτουργών στη Διαχείριση Έργων

InBusinessNews  20/07/2021 13:15
Ενδυνάμωση Δημόσιων Λειτουργών στη Διαχείριση Έργων

Ενδυνάμωση Δημόσιων Λειτουργών στη Διαχείριση Έργων

InBusinessNews  20/07/2021 13:15

Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Μαθησιακή Υποστήριξη της Εφαρμογής Διοικητικών Αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση» κρίθηκε αναγκαίο από την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ) όπως ενδυναμωθούν οι δημόσιοι λειτουργοί σε σύγχρονα εργαλεία Διαχείρισης Έργων με σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή διοικητικών αλλαγών στους οργανισμούς τους. Σημειώνεται ότι έχει υπογραφεί στις 19 Ιουλίου 2021 σχετική συμφωνία με τον Ανάδοχο ΚΕΣΕΑ και ICBS Διεθνές Κολλέγιο Αθηνών Α.Ε. για το ποσό των εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων και οκτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (€185,835) συν Φ.Π.Α. Συνολικά, η σύμβαση θα διαρκέσει 22 μήνες.
 

kadd2

Μέσα από τη σύμβαση θα σχεδιαστεί σειρά μαθησιακών δραστηριοτήτων 35 ανθρωποωρών χρησιμοποιώντας το πρότυπο PMP (Project Management Professional).  Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση τουλάχιστον 35 ανθρωποωρών εκπαίδευσης μπορεί μέσα από εξέταση να οδηγήσει σε πιστοποίηση στο εν λόγω πρότυπο. Η εξέταση δεν προβλέπεται στη σύμβαση αλλά μπορεί ο κάθε εκπαιδευόμενος να προχωρήσει σε αυτήν ατομικά. Παράλληλα, θα προσφερθεί καθοδήγηση (coaching) 270 εκπαιδευτικών ωρών σε αριθμό οργανισμών έτσι ώστε να υποστηριχθούν τρέχοντα έργα σε οργανισμούς της δημόσιας υπηρεσίας.  Οι πιο πάνω μαθησιακές δραστηριότητες θα προσφερθούν μέσα από ηλεκτρονική σύγχρονη εκπαίδευση.

kadd3

Άλλες δραστηριότητες που περιλαμβάνει η συμφωνία αφορούν την πραγματοποίηση Ημερίδας με σκοπό την ενημέρωση για το πρότυπο PMP και την εκπαίδευση των λειτουργών της Ακαδημίας σε βασικές αρχές διαχείρισης έργων έτσι ώστε να διασφαλιστεί και η βιωσιμότητα του έργου.

Το έργο «Μαθησιακή Υποστήριξη της Εφαρμογής Διοικητικών Αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση», που υλοποιείται από την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας