Απόκτησε δεξιότητες για Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες στα προγράμματα ΜΙΕΕΚ

  10/06/2021 14:35
Απόκτησε δεξιότητες για Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες στα προγράμματα ΜΙΕΕΚ

Απόκτησε δεξιότητες για Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες στα προγράμματα ΜΙΕΕΚ

  10/06/2021 14:35

Η επαγγελματική κατάρτιση συνιστά το κλειδί για την αγορά εργασίας βοηθώντας τα άτομα να αποκτήσουν δεξιότητες ή να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες στις σύγχρονες απαιτήσεις του επαγγέλματος που θέλουν να ακολουθήσουν ή ακολουθούν, διασφαλίζοντας την ευημερία τους αποκτώντας εύκολα θέση εργασίας, συνεισφέροντας παράλληλα στην κοινωνία, την παραγωγικότητα και την οικονομική ανάπτυξη.

Η φοίτηση στα ΜΙΕΕΚ και πιο συγκεκριμένα στο πρόγραμμα των Βιολογικών Κηπευτικών Καλλιεργειών αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πολύπλευρες γνώσεις αλλά και εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες σε ολόκληρο το φάσμα της βιολογικής γεωργίας. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα αποκτήσουν την απαραίτητη κατάρτιση για να εφαρμόζουν το σύνολο των καλλιεργητικών φροντίδων που απαιτεί μια βιολογική καλλιέργεια, γεγονός που θα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την επαγγελματική τους αποκατάσταση και ανέλιξη.

1. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα «Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες»
Σε μια εποχή που οι διαμαρτυρίες για τις περιβαλλοντικές επιδράσεις των συμβατικών συστημάτων παραγωγής προϊόντων αυξάνονται, η βιολογική γεωργία έρχεται να δώσει τη λύση δημιουργώντας τις προϋποθέσεις παραγωγής προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας μέσω μεθόδων καλλιέργειας χωρίς την οποιαδήποτε χρήση χημικών λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων, προωθώντας ταυτόχρονα την διατήρηση της βιοποικιλότητας.

2. Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος σπουδών
Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι απόφοιτοι/ες να γνωρίζουν τον συνολικό κύκλο φροντίδας μιας βιολογικής κηπευτικής καλλιέργειας (ανάπτυξη φυτών, συγκομιδή, διαλογή, συσκευασία και τήρηση καλλιεργητικών αρχείων), ενώ ταυτόχρονα να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στον χώρο της εμπορίας των βιολογικών προϊόντων και να είναι σε θέση να διαχειριστούν μια μονάδα παραγωγής βιολογικών κηπευτικών προϊόντων.


3. Ποιες ευκαιρίες εργοδότησης προσφέρει η ολοκλήρωση φοίτησης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών
Οι απόφοιτοι/ες μπορούν να εργαστούν σε:

  • Γεωργικές επιχειρήσεις παραγωγής βιολογικών προϊόντων.
  • Καταστήματα προώθησης και διάθεσης προϊόντων βιολογικής γεωργίας.
  • Καταστήματα εμπορίας γεωπονικών προϊόντων.
  • Επιχειρήσεις με συστήματα παραγωγής και ελέγχου βιολογικών προϊόντων
  •  Ως αυτοεργοδοτούμενοι/ες, σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας μια μονάδα βιολογικής καλλιέργειας.


4. Γιατί κάποιος/α που ήδη εργάζεται στον χώρο να επιλέξει να φοιτήσει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα
Με την ολοκλήρωση των σπουδών του/της ένας/μία απόφοιτος/η θα έχει αποκτήσει όλες τις απαιτούμενες επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες που χρειάζεται έτσι ώστε να κατέχει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα της παραγωγής βιολογικών κηπευτικών προϊόντων. Το γεγονός αυτό θα προσφέρει υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης και μπορεί να οδηγήσει σε πιο γρήγορη επαγγελματική ανέλιξη.

5. Γιατί μια επιχείρηση να επιλέξει να αποστείλει τους εργαζόμενους της να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών.
Μια επιχείρηση με αυτήν την κίνηση θα αποκτήσει άρτια εκπαιδευμένους/ες εργαζόμενους/ες αφού το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι απόφοιτοι/ες να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες για να είναι σε θέση να εκτελούν εργασίες σύμφωνα με τις αρχές των μεθόδων που εφαρμόζονται στη βιολογική γεωργία.

6. Ποιες γνώσεις και δεξιότητες προσφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών
Οι απόφοιτοι/ες του προγράμματος θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστούν μια μονάδα παραγωγής βιολογικών κηπευτικών προϊόντων, καθώς επίσης όλες τις απαιτούμενες δεξιότητες για την εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών σε νέες δυναμικές καλλιέργειες.

7. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα σπουδών
Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από 2 έτη και συνολικά 4 εξάμηνα. Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες, 5 μέρες την εβδομάδα. Το σύνολο των μαθημάτων και στα δύο έτη είναι 24, μεταξύ των οποίων είναι η Εδαφολογία, η Φυτοπαθολογία, η Εντομολογία, η Αμπελουργία, η Εφαρμοσμένη βιολογική καλλιέργεια κηπευτικών προϊόντων, οι Εργαστηριακές Ασκήσεις Πεδίου, κ.α. Όλα τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος, ενώ για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών απαιτείται πρακτική άσκηση 6 εβδομάδων ανά έτος.

8. Ποια τα πλεονεκτήματα του εν λόγω προγράμματος σπουδών
Τα πλεονεκτήματα του προγράμματος συνοψίζονται στο ότι με την ολοκλήρωση των σπουδών ο/η απόφοιτος/η θα έχει αποκτήσει τεχνική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία τις οποίες μπορεί να εφαρμόζει άμεσα σε μια βιολογική καλλιέργεια καθώς επίσης όλες τις απαραίτητες οικονομοτεχνικές γνώσεις για να σχεδιάζει και να αναπτύξει με επιτυχία μια μονάδα βιολογικής παραγωγής.

Ακαδημαϊκός Συντονιστής του προγράμματος: Μιχάλης Σπανός

Email: crop@mieek.ac.cy

Περισσότερες πληροφορίες για τα Προγράμματα Σπουδών μπορείτε να βρείτε στον Ιστότοπο των ΜΙΕΕΚ στο www.mieek.ac.cy ή στα τηλέφωνα 22 800651/ 22800652/ 22800653

Η Δημόσια Σχολή ΜΙΕΕΚ είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία και υλοποιούν τη συνεχή σχέση του Ευρωπαίου πολίτη με τον χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης, η οποία αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας