Νέος hotspot ευρωπαϊκός προορισμός για επενδυτικά ταμεία η Κύπρος

InBusinessNews  10/05/2021 10:30
Νέος hotspot ευρωπαϊκός προορισμός για επενδυτικά ταμεία η Κύπρος

Νέος hotspot ευρωπαϊκός προορισμός για επενδυτικά ταμεία η Κύπρος

InBusinessNews  10/05/2021 10:30

Πυλώνας ανάπτυξης και προσέλκυσης επενδυτικού ενδιαφέροντος αποτελεί για την Κύπρο ο τομέας των επενδυτικών ταμείων, ενώ οι αριθμοί επιβεβαιώνουν την δυναμική του τομέα καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τα επενδυτικά ταμεία που είναι εγγεγραμμένα στο κυπριακό jurisdiction αυξήθηκαν στα 283 στο τέλος του 2020, ενώ αύξηση καταγράφεται και στα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία των ταμείων που ανήλθαν στα €8,58 δισ.

Στη δυναμική ανάπτυξη του τομέα επενδυτικών ταμείων στην Κύπρου συνέβαλε η θέσπιση του εγχώριου νομοθετικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση και λειτουργία των συλλογικών επενδυτικών ταμείων, καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων και τους Διαχειριστές Κεφαλαίων.

Αξίζει να σημειωθεί πως η οικονομική κρίση, η αλλαγή των απαιτήσεων και των προσδοκιών των επιχειρήσεων που προέκυψαν και η αύξηση της αβεβαιότητας συνέβαλαν στην αναζήτηση εναλλακτικών μεθόδων χρηματοδότησης των επενδύσεων. Πλέον, οι τραπεζικοί οργανισμοί είναι επιφυλακτικοί ως προς την παροχή δανείων για σκοπούς επενδύσεων, με τα επενδυτικά ταμεία να αποτελούν εναλλακτική πηγή εξεύρεσης ιδίων κεφαλαίων για χρηματοδότηση έργων.

Παράλληλα, θεσμικοί επενδυτές προτιμούν να επενδύουν σε εποπτευόμενα επενδυτικά ταμεία παρά σε εταιρείες με παραδοσιακή δομή καθώς τα επενδυτικά ταμεία αποτελούν μέρος μιας ρυθμιζόμενης αγοράς και είναι εποπτευόμενα από τις αρμόδιες αρχές που ασκούν αμερόληπτα τα εποπτικά τους καθήκοντα, παρέχοντας επιπρόσθετη ασφάλεια στους επενδυτές.

7th International Funds Summit

Στο πλαίσιο του 7ου International Funds Summit θα φιλοξενηθούν κορυφαίοι διαχειριστές κεφαλαίων και ειδικοί στον τομέα της διοίκησης προκειμένου να αξιολογήσουν το μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό τοπίο στον τομέα των υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με τα διεθνή κριτήρια και τις προκλήσεις συμμόρφωσης με τη διεθνή τυποποίηση, τη ρύθμιση και τη νομική συμμόρφωση.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή στις 1-2 Νοεμβρίου 2021 και θα φιλοξενήσει στην Κύπρο ομιλητές και εκπροσώπους που θα είναι σε θέση να ταξιδέψουν, ενώ διαδικτυακή παρουσία στο Συνέδριο θα έχουν όσοι δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν λόγω των περιοριστικών μέτρων. Μέσω της διαδραστικής πλατφόρμας θα ενισχύσει η εμπειρία των συμμετεχόντων και θα επιτρέψει την πραγματοποίηση πολύτιμων επαφών.

Το Συνέδριο, το οποίο θα παρακολουθήσουν πέραν των 600 συμμετεχόντων, διοργανώνεται από τον CIFA, τον Invest Cyprus και την IMH.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Ενημερωθείτε για το προκαταρτικό πρόγραμμα του συνεδρίου κάνοντας κλικ εδώ

Δείτε τους χορηγούς προηγούμενων συνεδρίων κάνοντας κλικ εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να γίνεται χορηγός του συνεδρίου επικοινωνήστε με τον Νεόφυτο Κωνσταντίνου τηλεφωνικώς στο 22505536 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο neofytos@imhbusiness.com

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας