«Όχι» από την PwC Κύπρου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις πολιτογραφήσεων

Δελτίο Τύπου  07/05/2021 18:50
«Όχι» από την PwC Κύπρου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις πολιτογραφήσεων

«Όχι» από την PwC Κύπρου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις πολιτογραφήσεων

Δελτίο Τύπου  07/05/2021 18:50

Η PwC Κύπρου εφάρμοζε αυστηρές διαδικασίες ελέγχου και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αρνήθηκε να παρέχει υπηρεσίες πολιτογράφησης, αναφέρεται σε ανακοίνωση του οργανισμού σε σχέση με τη σημερινή παρουσία εκπροσώπου της PwC Κύπρου στην Ερευνητική Επιτροπή για τις πολιτογραφήσεις.

Όπως σημειώνεται, η PwC Κύπρου, κατέθεσε σήμερα ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής, η οποία εξετάζει τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις επενδυτών με στόχο να δώσει μια ξεκάθαρη εικόνα του ευρύτερου πλαισίου, στη βάση του οποίου παρέχονταν υπηρεσίες σε σχέση με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα (ΚΕΠ), καθώς και του τρόπου λειτουργίας του οργανισμού σε ό,τι αφορά το εν λόγω πρόγραμμα.

Μέσα από το υπόμνημα που είχε αποστείλει η PwC στην Επιτροπή πριν από την κατάθεση του εκπροσώπου της, Θεόδωρου Παρπέρη, Επικεφαλής Φορολογικών & Νομικών υπηρεσιών, επεξηγούνται οι αυστηρές διαδικασίες που ακολούθησε ο οργανισμός στο πλαίσιο υποβολής αιτήσεων πολιτογράφησης πελατών του, βασιζόμενος σε διεθνή πρότυπα και πρακτικές και πάντα σε πλήρη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, συμπληρώνεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η παροχή των υπηρεσιών πολιτογράφησης από την PwC ξεκίνησε ύστερα από αίτημα υφιστάμενων πελατών του οργανισμού, οι οποίοι είχαν πληροφορηθεί για το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων που θέσπισε η Κυπριακή Δημοκρατία και επέδειξαν ενδιαφέρον για ενδεχόμενη πολιτογράφησή τους.

«Ο οργανισμός εφαρμόζει ιδιαίτερα αυστηρές διαδικασίες ελέγχου προτού αναλάβει την παροχή υπηρεσιών, όπως ενδελεχείς ελέγχους δέουσας επιμέλειας, διεξοδικούς ελέγχους για τις επαγγελματικές και άλλες δραστηριότητες των ενδιαφερόμενων πελατών και ελέγχους για εξακρίβωση της προέλευσης και της νομιμότητας των επενδυτικών κεφαλαίων τους. Όλα αυτά διεκπεραιώνονταν από εξειδικευμένη ομάδα του οργανισμού που είχε συσταθεί για αυτό τον σκοπό. Όσον αφορά τις υπηρεσίες πολιτογράφησης που προσφέραμε, είχαμε εφαρμόσει επιπρόσθετους ελέγχους και διαδικασίες. Σημειώνουμε ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η PwC αρνήθηκε να παρέχει υπηρεσίες πολιτογράφησης, λόγω του ότι κρίθηκε ότι οι αιτούντες δεν πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις» αναφέρεται.

Περαιτέρω, συνεχίζει η ανακοίνωση, αξίζει να αναφερθεί ότι οι αμοιβές της PwC για την παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με αιτήσεις πολιτογράφησης καθορίζονταν μόνο με βάση τον χρόνο εργασίας των στελεχών μας, και σε καμία περίπτωση ο οργανισμός δεν λάμβανε αμοιβή, προμήθεια ή περαιτέρω όφελος, είτε από την έγκριση της αίτησης, είτε από τις επενδύσεις που πραγματοποιούνταν, όπως για παράδειγμα, από την αγορά ακινήτου. Τα έσοδα του οργανισμού από την παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με τις διαδικασίες πολιτογράφησης επενδυτών αντιστοιχούν στο 1.41% επί των συνολικών εσόδων του οργανισμού για τα έτη 2010 - 2020, προστίθεται.

Στο διάστημα που μεσολάβησε από την έναρξη μέχρι και την κατάργηση του προγράμματος, η PwC λέει ότι είχε υποβάλει γραπτώς προς την Πολιτεία σειρά προτάσεων που στόχευαν στην αυστηροποίηση των κριτηρίων του ΚΕΠ, στην ενίσχυση των διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου τόσο των αιτητών, όσο και των παρόχων των συναφών υπηρεσιών, καθώς και στη διεύρυνση των επενδυτικών κριτηρίων προς όφελος της κυπριακής οικονομίας. Διαχρονικός στόχος της PwC  ήταν και παραμένει η δημιουργία προστιθέμενης και βιώσιμης αξίας στην οικονομία και η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης στο σύνολο της κοινωνίας, μέσω της επίλυσης σημαντικών προβλημάτων, σημειώνεται.

«Στη βάση αυτού του στόχου είναι που καθορίζονται τόσο οι διαδικασίες λήψεως αποφάσεων όσο και οι γενικότερες δράσεις και πρακτικές του οργανισμού. Για την PwC το κύρος, η αξιοπιστία και η καλή φήμη είναι υψίστης σημασίας. Η δέσμευση για διαφάνεια και παροχή κάθε δυνατής βοήθειας και στήριξης στο έργο της Ερευνητικής Επιτροπής είναι δεδομένη» καταλήγει η ανακοίνωση.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας