Λειτουργεί πιλοτικά η ηλεκτρονική δικαιοσύνη (i-Justice)

InBusinessNews  14/04/2021 14:25
Λειτουργεί πιλοτικά η ηλεκτρονική δικαιοσύνη (i-Justice)

Λειτουργεί πιλοτικά η ηλεκτρονική δικαιοσύνη (i-Justice)

InBusinessNews  14/04/2021 14:25

Την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας της Ενδιάμεσης Λύσης Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης, i-Justice: https://ijustice.judicial.gov.cy, χαιρετίζει το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΦΕΚΨΠ), καλώντας όλους τους πολίτες και ειδικότερα τον νομικό κόσμο όπως αγκαλιάσουν μαζικά την προσπάθεια αυτή, ούτως ώστε το σύστημα απονομής δικαιοσύνης στην Κύπρο να λειτουργήσει αποτελεσματικά προς όφελος των λειτουργών της δικαιοσύνης και της κοινωνίας ευρύτερα.

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΦΕΚΨΠ), σε συνεργασία και μέσα από δομημένο διάλογο με το Ανώτατο και τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο (ΠΔΣ), προχώρησε στο σχεδιασμό του συστήματος i-Justice, ανταποκρινόμενο στην επιτακτική ανάγκη για άμεση υλοποίηση και εφαρμογή μιας ενδιάμεσης λύσης ηλεκτρονικής καταχώρησης και διεκπεραίωσης δικαστηριακών υποθέσεων προς αντιμετώπιση των συνεπειών που προέκυψαν στη λειτουργία των Δικαστηρίων λόγω της της πανδημίας Covid-19, εν αναμονή του ολοκληρωμένου συστήματος e-Justice.

Συγκεκριμένα, και εντός στενών χρονοδιαγραμμάτων, το Υφυπουργείο σχεδίασε και υλοποίησε ένα πλήρως λειτουργικό και παραγωγικό σύστημα, το οποίο ήταν έτοιμο για εφαρμογή τον περασμένο Δεκέμβριο. Κατανοώντας, όμως, το κάλεσμα των χρηστών του συστήματος για πρόσθετη εξειδικευμένη εκπαίδευση στις λειτουργίες του συστήματος και κατόπιν κοινής απόφασης όλων των εμπλεκόμενων μερών, αποφασίστηκε όπως μεσολαβήσει περίοδος εξοικείωσης και όπως το σύστημα λειτουργήσει στις 18 Ιανουαρίου 2021.

Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια της περιόδου εξοικείωσης και κατόπιν αιτήματος από τον ΠΔΣ, το ΥΦΕΚΨΠ προέβη, μέσα από σειρά διαβουλεύσεων με όλους τους εμπλεκόμενους χρήστες, στην καταγραφή νέων εισηγήσεων και προτάσεων, που προέκυψαν εκ των υστέρων και δεν περιλαμβάνονταν ή/και προνοούνταν στις αρχικές προδιαγραφές. Ακολούθως, υλοποιήθηκε μεγάλος αριθμός προτάσεων, εκεί και όπου αυτές ήταν τεχνικά και λειτουργικά δόκιμες, επεκτείνοντας και εμπλουτίζοντας τις λειτουργίες του συστήματος.

«Παρόλο που η απόφαση του ΠΔΣ για μη αποδοχή της έναρξης λειτουργίας του συστήματος (για λόγους που άπτονται της οικονομικής ρύθμισης – Ανακοίνωση ΠΔΣ: https://bit.ly/3a8Rfi5) δεν μας βρίσκει σύμφωνους, σεβόμαστε την απόφαση αυτή και αναμένουμε ότι ο ΠΔΣ και ο δικηγορικός κόσμος θα ανταποκριθούν θετικά στο κάλεσμα για αξιοποίηση του συστήματος. Είμαστε πεπεισμένοι ότι τα οφέλη από τη χρήση του συστήματος είναι υπέρμετρα του οποιουδήποτε κόστους της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης της πληρωμής των δικηγοροσήμων», επισημαίνει το ΥΦΕΚΨΠ.

Τέλος, ευχαριστεί όλους όσους έχουν συμβάλει στην υλοποίηση της όλης προσπάθειας, και ειδικότερα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τον Γενικό Εισαγγελέα, το Ανώτατο Δικαστήριο, το Πρωτοκολλητείο, τα μέλη του ΠΔΣ, την Ομάδα Έργου του Υφυπουργείου και όλους τους στενούς συνεργάτες που εργάστηκαν συλλογικά σε στενά χρονοδιαγράμματα και αντίξοες συνθήκες. 

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας