Κάνε επάγγελμα την αγάπη σου για τη φύση!

  03/03/2021 08:48
Κάνε επάγγελμα την αγάπη σου για τη φύση!

Κάνε επάγγελμα την αγάπη σου για τη φύση!

  03/03/2021 08:48

Των Σωκράτη Χατζηευαγγέλου και Χάρη Παπαδάκη, Επιθεωρητών ΜΤΕΕ

Φοιτώντας στην ειδικότητα «Φυτική Παραγωγική και Βιο-καλλιέργειες-Ζωική Παραγωγή» που προσφέρεται από τη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σου ανοίγει ο δρόμος για ένα τεράστιο φάσμα δραστηριοποίησης στον τομέα και πολλές ευκαιρίες απασχόλησης. Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο μέσος όρος ηλικίας των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γεωργίας, σήμερα είναι περίπου τα 60 έτη, το ποσοστό δε αυτών που έχουν επαρκείς γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο είναι κάτω από το 5%. Τα πιο πάνω δεδομένα, σε συνδυασμό με τις άριστες κλιματολογικές συνθήκες του τόπου μας, μπορούν να εγγυηθούν μια ευοίωνη επαγγελματική προοπτική όσων θελήσουν να απασχοληθούν με τον κλάδο της Γεωπονίας.

Μέσα από την ειδικότητα «Φυτική Παραγωγική και Βιο-καλλιέργειες- Ζωική Παραγωγή» της ΜΤΕΕ δίνεται η ευκαιρία στους/στις μαθητές/μαθήτριες να γνωρίσουν, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο τις διάφορες διαδικασίες παραγωγής, ανάπτυξης και προώθησης των γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων και προϊόντων.

Ο/Η απόφοιτος/η της ειδικότητας μπορεί να:

  • Διεκδικήσει θέση για περαιτέρω σπουδές σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου ή της Ελλάδας στον/στην κλάδο/ειδικότητά του/της ή και σε Πανεπιστήμια άλλων χωρών του εξωτερικού.
  • Διεκδικήσει θέση σε ΑΑΕΙ της Κύπρου ή της Ελλάδας και σε άλλους τομείς, πέραν του/της κλάδου/ειδικότητάς του/της, νοουμένου ότι πληροί τους περιορισμούς πρόσβασης για εισαγωγή στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση, σύμφωνα με τον Νόμο Περί Παγκυπρίων Εξετάσεων.
  • Γίνει δεκτός/ή σε οποιοδήποτε ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου ή του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις εισδοχής στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Ο μισθός στον τομέα της Γεωπονίας είναι ελκυστικός, καθώς το φάσμα δραστηριοποίησης στον συγκεκριμένο τομέα είναι τεράστιο και οι ευκαιρίες εργοδότησης πολλές. Ιδιαίτερα με την είσοδο νέων τεχνολογιών στον τομέα της γεωργίας, αυξάνονται συνεχώς οι ανάγκες για εργοδότηση σε τομείς που αφορούν στην οργάνωση γεωργικών μονάδων για παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, λαχανοκομικών, δενδροκομικών καλλιεργειών και ανθοκομίας, σε εταιρείες εμπορίας σποροπαραγωγικού υλικού, φυτοπροστασίας, μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, σε εταιρείες στήριξης του αγροτικού τομέα σε ό,τι αφορά πιστοποίηση γεωργικών προϊόντων, οργάνωση γεωργικών επιχειρήσεων και εμπορία γεωργικών προϊόντων και σε κυβερνητικά τμήματα, όπως το Τμήμα Γεωργίας, ερευνητικά ινστιτούτα, το Τμήμα Δασών κ.λπ.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΔΜΤΕΕΚ στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.moec.gov.cy/dmteek/mtee_genikes_plirofories.html

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας