Η αξιοποίηση δεδομένων είναι πλέον μονόδρομος για τις επιχειρήσεις

Sponsored Article  26/01/2021 07:37
Η αξιοποίηση δεδομένων είναι πλέον μονόδρομος για τις επιχειρήσεις

Η αξιοποίηση δεδομένων είναι πλέον μονόδρομος για τις επιχειρήσεις

Sponsored Article  26/01/2021 07:37

Από τον Μιχάλη Ζινιέρη*, Επιχειρησιακό Διευθυντή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Τεχνολογίας, Deloitte

Προβλέπεται ότι μέχρι το 2025 ο παγκόσμιος όγκος δεδομένων θα φτάσει τα 175 zetabytes. Για να το θέσουμε σε φυσικούς όρους, φανταστείτε μια στοίβα δίσκων που θα μπορούσαν να φτάσουν στο φεγγάρι 23 φορές! Με λίγα λόγια, παράγουμε πολλά δεδομένα, αλλά αυτή είναι μόνο η αρχή.

Ιστορικά, οι άνθρωποι ήταν υπεύθυνοι για την παραγωγή των περισσοτέρων δεδομένων, ωστόσο με την ανάπτυξη του Internet of Things (“IoT”) τα δεδομένα που παράγονται από τις μηχανές είναι πλέον η μεγάλη πλειοψηφία. Δεν είναι τυχαίο που τα δεδομένα έχουν χαρακτηριστεί ως ο νέος χρυσός, αφού πλέον η αξία τους χαίρει παγκόσμιας αναγνώρισης και εκτίμησης .

Καθώς τα δεδομένα αυξάνονται συνεχώς και με την ένταξη σημαντικών νομοθεσιών που διέπουν τη χρήση τους όπως το GDPR/CCPA, είναι δύσκολο εγχείρημα για τους οργανισμούς να εκτιμήσουν τα δεδομένα τους, καθώς επίσης και η πρόκληση της μετατροπής αυτών σε μια από τις βασικές πτυχές της επιχείρησης. Οι οργανισμοί σήμερα μπορεί να παραλύσουν επειδή απλούστατα δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν. Πολύ συχνά τα διευθυντικά στελέχη καθοδηγούν τις ομάδες τους στη δημιουργία πινάκων πληροφοριών (“dashboards”) ή επενδύουν σε λύσεις αναλυτικών εργαλείων, χωρίς πρώτα να καθορίσουν μια σαφή στρατηγική δεδομένων. Η δημιουργία ενός dashboard ή μια επένδυση σε λύση ανάλυσης δεδομένων, είναι ίσως το πιο εύκολο βήμα σε αυτό το ταξίδι. Αλλά τι συμβαίνει όταν τα δεδομένα δεν υπάρχουν ή εάν υπάρχουν πολλά δεδομένα τα οποία δεν μπορούν να εξαχθούν για να επεξεργαστούν, που είναι και η πιο σύνηθες περίπτωση;

Αναγνωρίζοντας αυτό το πρόβλημα, αλλά και τη στρατηγική σημασία πλέον των δεδομένων, σύγχρονοι οργανισμοί έχουν δημιουργήσει διευθυντικές θέσεις Chief Data Officer (“CDOs”) για να ξεκλειδώσουν την αξία των δεδομένων τους. Οι καλύτερες στρατηγικές δεδομένων πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του οργανισμού, και να στηρίζονται από την εμπλοκή απαραίτητων στελεχών, ακόμη και εξωτερικών συνεργατών, για να ευδοκιμήσουν σημαντικά και με ανταγωνιστικό αποτέλεσμα.

Μερικές από τις βασικές αρχές για μια επιτυχημένη στρατηγική δεδομένων:

Data Diagram

1. Κατανοήστε τις πηγές δεδομένων σας

Υπάρχει τεράστιος όγκος υφιστάμενων δεδομένων που μπορεί να αξιοποιηθεί εύκολα. Για την καλύτερη συλλογή δεδομένων, οι επιχειρήσεις πρέπει να επικεντρωθούν στις επιχειρησιακές προκλήσεις που θα ήθελαν να επιλύσουν και η συλλογή να γίνει στοχευμένα σε αυτές. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις διαθέτουν συστήματα που μπορούν να λειτουργήσουν ως πηγές δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, τα οποία μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν για την άμεση λήψη αποφάσεων. Οι τεχνολογίες IoT διαδραματίζουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στο επιχειρηματικό περιβάλλον, ειδικά για οργανισμούς που έχουν φυσικές δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένων παραγωγής προϊόντων, υπηρεσίες μεταφοράς και εφοδιασμού.

2. Δομημένα ή μη δομημένα δεδομένα;

Οι περισσότεροι οργανισμοί αξιοποιούν δομημένα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στις βάσεις τους, αφήνοντας έτσι ανεκμετάλλευτα τα μη δομημένα δεδομένα τους που θα μπορούσαν να δώσουν επιπλέον αξία. Στην πραγματικότητα, τα μη δομημένα αντιπροσωπεύουν συνήθως την πλειοψηφία των δεδομένων σε έναν οργανισμό. Είναι λοιπόν σημαντικό να αξιολογηθούν όλες οι πιθανές πλατφόρμες (π.χ. data lakes) για την επεξεργασία και των δύο τύπων δεδομένων, έτσι ώστε οι οργανισμοί να μεγιστοποιήσουν την αξία που μπορούν να δημιουργήσουν.

3. Ανάλυση και οπτικές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο

Η ταχύτητα με την οποία τα δεδομένα μετατρέπονται σε επιχειρηματικές πληροφορίες είναι σημαντική και μπορεί να προσφέρει ένα μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να αναλύουν τα δεδομένα που συλλέγονται γρήγορα και να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα σε χρήσιμες, οπτικές πληροφορίες. Για να μπορέσει ένας οργανισμός να αναλύσει τα δεδομένα της γρήγορα, χρειάζονται τα σωστά εργαλεία επιχειρησιακών πληροφοριών (business intelligence tools)  λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο δεδομένων που θα συλλεχθεί και με ποιο τρόπο θα γίνουν διαθέσιμα στον τελικό χρήστη . Επιπλέον, καθώς τα δεδομένα αυξάνονται καταλήγοντας σε “big data”, απαιτείται χρόνος για ανάλυση και υπολογιστική ισχύ. Εδώ έρχεται λοιπόν η χρήση του Cloud, που μπορεί να δώσει απεριόριστη ισχύ επεξεργασίας στον κάθε οργανισμό. Ωστόσο, αυτό μας φέρνει στο επόμενο σημαντικό ζήτημα – στην κινητικότητα δεδομένων.

4. Κινητικότητα δεδομένων

Με τη συλλογή δεδομένων από διάφορες πηγές, τόσο σε κοντινά κέντρα δεδομένων όσο και σε απομακρυσμένα τμήματα του οργανισμού, αλλά και μέσω εξωτερικών συνεργατών, τα δεδομένα πρέπει να μεταφέρονται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αυτό, έρχεται με κόστος. Η επένδυση σε εργαλεία δικτύου, ασφάλειας και τεχνολογίες API πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά όπως και η αποκέντρωση της επεξεργασία των δεδομένων τους στην πηγή, αξιοποιώντας λύσεις Cloud. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η βαρύτητα των δεδομένων, δηλαδή πού αποθηκεύονται τα δεδομένα σε σύγκριση με τα συστήματα που τα χρησιμοποιούν. Με όλο και περισσότερους οργανισμούς να επιλέγουν λύσεις Cloud, είναι σημαντική η εκτίμηση του «κλειδώματος» των δεδομένων τους. Η μεταφορά δεδομένων σε δημόσιους παρόχους Cloud μπορεί να φαίνεται εύκολη και φθηνή, αλλά η εξαγωγή δεδομένων ή η μεταφορά τους έρχεται με επιπλέον κόστος που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

5. Διακυβέρνηση και Συμμόρφωση

Μεγάλη έμφαση πρέπει να δοθεί στη διαχείριση, στην ασφάλεια των δεδομένων και στη συμμόρφωση με τους σχετικούς κανονισμούς. Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των δεδομένων έχουν αυξηθεί σημαντικά με τις κυβερνοεπιθέσεις να γίνονται όλο και πιο έξυπνες. Για να μειώσουν το ρίσκο έκθεσης ευαίσθητων δεδομένων, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κοιτάξουν για λύσεις επικάλυψης δεδομένων. Επίσης, η εφαρμογή λύσεων ασφάλειας δεδομένων που επιβάλλουν εξουσιοδότηση για την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων μέσω της χρήσης διακριτικών εξουσιοδότησης είναι μία άλλη επιλογή. Δυστυχώς όμως, ο πιο αδύναμος κρίκος στη στάση ασφαλείας ενός οργανισμού συνεχίζει να είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Οι οργανισμοί θα πρέπει να παρακινήσουν μια κουλτούρα ασφάλειας στον τρόπο λειτουργίας τους. Αυτό θα διευκολύνει τις πρωτοβουλίες συμμόρφωσης και διακυβέρνησης, καθώς και τους ανθρώπους τους να είναι σε θέση να κατανοήσουν τους κινδύνους.

Βεβαίως μια ολοκληρωμένη στρατηγική δεδομένων δεν περιορίζεται στα πιο πάνω σημεία.  Η μετατροπή δεδομένων σε χρήσιμες πληροφορίες δεν είναι εύκολη διαδρομή, αλλά οι επιχειρήσεις πρέπει να κατανοήσουν ότι η δημιουργία των σωστών θεμελίων είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της ραγδαίας αύξησης των δεδομένων, και ότι αυτό θα αποτελέσει  για αυτές σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις μπορούν να ξεκινήσουν με μερικά μικρά βήματα που θα επιφέρουν γρήγορα αποτελέσματα αποδίδοντας αξία νωρίς, παρέχοντας κίνητρα σε όλο τον οργανισμό για την ενεργή αξιοποίηση των δεδομένων.

* mzinieris@deloitte.com

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας