Ινστιτούτο Κύπρου: Προκήρυξη υποτροφιών μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Μάστερ 2021-2022

InBusinessNews  24/11/2020 11:30
Ινστιτούτο Κύπρου: Προκήρυξη υποτροφιών μεταπτυχιακών σπουδών  επιπέδου Μάστερ 2021-2022

Ινστιτούτο Κύπρου: Προκήρυξη υποτροφιών μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Μάστερ 2021-2022

InBusinessNews  24/11/2020 11:30
Το Ινστιτούτο Κύπρου προκηρύσσει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ για την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022 στους ακόλουθους κλάδους:

RELATED ARTICLES


      Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ινστιτούτου Κύπρου διατηρεί μικρό αριθμό φοιτητών επιπέδου Μάστερ, τους οποίους ενσωματώνει πλήρως στις ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου. Αυτό προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτική εκπαίδευση και κατάρτιση με τη χρήση των πιο πρόσφατων μεθόδων και τεχνικών, καθώς και να έχουν πρόσβαση σε υπερσύγχρονες υποδομές και να διεξάγουν έρευνα με διεθνώς αναγνωρισμένες ερευνητικές ομάδες. Απόφοιτοι των προγραμμάτων μας κατέχουν ήδη θέσεις στον ακαδημαϊκό́ χώρο και στη βιομηχανία, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Το Ινστιτούτο Κύπρου θα προσφέρει ακαδημαϊκές και ερευνητικές υποτροφίες με βάση την ακαδημαϊκή αριστεία, τα προσόντα και το ενδιαφέρον για το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών.
 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε σχετικό κλάδο. Τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Η γλώσσα διδασκαλίας των προγραμμάτων είναι η Αγγλική, και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα μας.
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η πρώτη προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 20η Δεκεμβρίου 2020. Θα ακολουθήσουν ακόμα δύο προθεσμίες, στη 1 Απριλίου και στις 3 Ιουλίου (για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις  επιπρόσθετες προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας).
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες και για να υποβάλετε αίτηση, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.cyi.ac.cy  ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ηλεκτρονική διεύθυνση office.school@cyi.ac.cy ή και τηλεφωνικώς στο +357 22208614.
 
Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) και είναι σύμφωνο με τις Κατευθυντήριες Γραμμές του Δεύτερου Κύκλου σπουδών της Διαδικασίας της Μπολόνια (Bologna Process Second Cycle Degree Guidelines).
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας