Ανοιχτός διαγωνισμός ΚΕΒΕ

Δελτίο τύπου  23/11/2020 10:30
Ανοιχτός διαγωνισμός ΚΕΒΕ

Ανοιχτός διαγωνισμός ΚΕΒΕ

Δελτίο τύπου  23/11/2020 10:30
Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο έχει πρόσφατα δημοσιεύσει στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου τον Ανοικτό Διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο "Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων και Εκπαιδευτών στο θέμα της "Συμμετοχικής Χρηματοδότησης / Crowdfunding" και με αριθμό διαγωνισμού 01/2020/BCF.

RELATED ARTICLES

 
Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 μεσημέρι. Για περισσότερες πληροφορίες και για τα έγγραφα Διαγωνισμού πατήστε εδώ https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4467779.
 
Ο διαγωνισμός διενεργείται στο πλαίσιο συμμετοχής του ΚΕΒΕ στο ευρωπαϊκό έργο BLUE CROWDFUNDING (https://blue-crowdfunding.interreg-med.eu/) που συγχρηματοδοτείται από το διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg MED 2014-2020 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF).
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας