ΟΚΥΠΥ: Σε διαγωνισμό για υπηρεσίες επικοινωνίας

InBusinessNews  19/11/2020 08:21
ΟΚΥΠΥ: Σε διαγωνισμό για υπηρεσίες επικοινωνίας

ΟΚΥΠΥ: Σε διαγωνισμό για υπηρεσίες επικοινωνίας

InBusinessNews  19/11/2020 08:21
Στην προκήρυξη διαγωνισμού για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επικοινωνίας προχώρησε ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

RELATED ARTICLES

 
Η εκτιμώμενη αξία του συμβολαίου υπολογίζεται στις €210.000,00, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Σημειώνεται ότι η διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης είναι 24 μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη δώδεκα μήνες.
 
Όπως αναφέρεται στα έγγραφα του διαγωνισμού, ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση διεκπεραίωσης των πιο κάτω: 
 
1.      Να ενημερώνει ηλεκτρονικά σε καθημερινή βάση τον ΟΚΥπΥ για δημοσιευμένα  άρθρα, ρεπορτάζ, εκπομπές, συνεντεύξεις κλπ  που αφορούν τον ΟΚΥπΥ, τα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του ΟΚΥπΥ, την Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και την Διεύθυνση Ασθενοφόρων από όλα τα ΜΜΕ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης βάσει συγκεκριμένων λέξεων κλειδιά που θα συμφωνηθούν με τον ανάδοχο.
 
2.      Να παρέχει καθημερινά συμβουλευτικές υπηρεσίες επικοινωνίας στους εκπροσώπους του ΟΚΥπΥ, για χειρισμό άρθρων, δημοσιεύσεων, ρεπορτάζ, εκπομπών, συνεντεύξεων κλπ βάσει των στόχων επικοινωνίας του οργανισμού, σε σχέση με τα  ευρήματα του σημείου 1(ανωτέρω), αλλά και για οποιεσδήποτε δραστηριότητες επικοινωνίας χρειάζεται να γίνουν για επίτευξη των στόχων του Οργανισμού.
 
3.      Να παρέχει καθημερινά προληπτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες επικοινωνίας στους εκπροσώπους του ΟΚΥπΥ προς επίτευξη των στόχων επικοινωνίας του οργανισμού.
 
4.      Να προτείνει βελτιωτικές ενέργειες στη στρατηγική επικοινωνίας του οργανισμού προς επίτευξη των στόχων επικοινωνίας του, σε σχέση με τα  ευρήματα του σημείου 1(ανωτέρω), αλλά και για οποιεσδήποτε δραστηριότητες επικοινωνίας χρειάζεται να γίνουν για επίτευξη των στόχων του Οργανισμό.
 
5.      Να βελτιώσει τις σχέσεις με όλα τα ΜΜΕ για τον ΟΚΥπΥ, μέσω διευθέτησης συναντήσεων αλλά και παρασκηνιακών ενεργειών. Στόχος είναι η συνεχείς και αμφίδρομη επικοινωνία με όλα τα ΜΜΕ, η οποία θα δρα προληπτικά προς βελτίωση της εικόνα του οργανισμού στο κοινό.
 
6.      Να διευθετεί με τα ΜΜΕ άρθρα, δημοσιεύσεις, ρεπορτάζ, εκπομπές (ραδιοφωνική ή τηλεοπτική), συνεντεύξεις κλπ σε εβδομαδιαία βάση, βάσει του πλάνου επικοινωνίας του οργανισμού για  τουλάχιστον δύο ενέργειες (2) την εβδομάδα. Οι ενέργειες θα αφορούν όλο το φάσμα υπηρεσιών του Οργανισμού με σκοπό την επίτευξη των στόχων του.
 
7.      Να παρουσιάζει σε συνάντηση στα γραφεία του οργανισμού κάθε 14 μέρες γραπτή έκθεση με τα αποτελέσματα των ενεργειών, να ανασκοπεί  τα αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους επικοινωνίας του οργανισμού, καθώς και να συναποφασίζει με τους εκπρόσωπούς του οργανισμού τις ενέργειες για τις επόμενες 14 μέρες. Όλες οι γραπτές εκθέσεις θα αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή στον συντονιστή της σύμβασης.
 
8.      Να διευθετεί κάθε δύο μήνες, μετά από συνεννόηση με το συντονιστή της σύμβασης, συναντήσεις υπό μορφή παρουσίασης- γεύματος με εκπροσώπους των ΜΜΕ και εκπροσώπους του ΟΚΥπΥ
 
9.      Να διευθετεί κάθε μήνα, μετά από συνεννόηση με τον συντονιστή της σύμβασης, συνάντηση υπό μορφή παρουσίασης με προσωπικούς ή/και ειδικούς ιατρούς για τον οργανισμό τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα (Παγκύπρια), με σκοπό την προώθηση των υπηρεσιών του Οργανισμού. Με το τέλος κάθε συνάντησης  /παρουσίασης, θα αποστέλλει  γραπτή έκθεση/πρακτικά για σκοπούς ενημέρωσης, σε ηλεκτρονική μορφή στον συντονιστή της σύμβασης.
 
10.    Να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για σχεδιασμό ειδικής καμπάνιας επικοινωνίας σε περίπτωση που του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εάν παραστεί ανάγκη (πχ. καμπάνιες βελτίωσης της εικόνας του οργανισμού στο ευρύ κοινό). Ο μέγιστος αριθμός ανά έτος που δύναται να ζητηθούν οι εν λόγω υπηρεσίες από τον ανάδοχο είναι 2.
 
11.    Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δημιουργήσει πλάνο πρόβλεψης πιθανών κινδύνων (crisis management plan) για θέματα επικοινωνίας του οργανισμού με τις ανάλογες ενέργειες αντιμετώπισης των κινδύνων αυτών, το οποίο θα επικαιροποιείται αναλόγως των περιπτώσεων.
 
12.    Να είναι σε θέση να συντάσσει δελτία τύπου, άρθρα, συνεντεύξεις και άλλων κειμένων βάση των αναγκών του οργανισμού, μετά από συνεννόηση με το συντονιστής της σύμβασης.
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας