Διεθνής Ναυτιλία: Καλεί Κυβερνήσεις να προωθήσουν την πρόταση Προγράμματος Έρευνας & Ανάπτυξης $5 δις

Δελτίο Τύπου  16/11/2020 18:10
Διεθνής Ναυτιλία: Καλεί Κυβερνήσεις να προωθήσουν την πρόταση Προγράμματος Έρευνας & Ανάπτυξης $5 δις

Διεθνής Ναυτιλία: Καλεί Κυβερνήσεις να προωθήσουν την πρόταση Προγράμματος Έρευνας & Ανάπτυξης $5 δις

Δελτίο Τύπου  16/11/2020 18:10
Με αφορμή τη συνάντηση των Κυβερνήσεων στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ) για να εξετάσουν τα επόμενα κρίσιμα βήματα σχετικά με την εξάλειψη εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις θαλάσσιες μεταφορές, η Διεθνής Ναυτιλιακή Βιομηχανία καλεί επειγόντως όλες τις Κυβερνήσεις όπως προωθήσουν την πρότασή της, για τη δημιουργία Προγράμματος Έρευνας και Ανάπτυξης ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα χρηματοδοτείται από τη βιομηχανία και θα αποτελέσει καταλύτη στη μετάβαση λειτουργίας της βιομηχανίας από ορυκτά καύσιμα σε πηγές ενέργειας μηδενικών εκπομπών άνθρακα. 

RELATED ARTICLES


 
Παρόλο ότι το σύνολο των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τη Ναυτιλία είναι περίπου 7% χαμηλότερο από ότι το 2008, η επίτευξη μηδενικών εκπομπών θα είναι αδύνατη ενόσω η λειτουργία των πλοίων εξαρτάται ακόμα από τα ορυκτά καύσιμα και ταυτόχρονα η παγκόσμια ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές συνεχίζει να αυξάνεται. Ο φιλόδοξος στόχος του ΔΝΟ, για μείωση των συνολικών εκπομπών άνθρακα από τη Διεθνή Ναυτιλία κατά τουλάχιστον 50% έως το 2050 σε σύγκριση με το 2008, θα επιτευχθεί μόνο με την εξεύρεση και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών μηδενικού άνθρακα, ώστε κατά τη δεκαετία του 2030 να ξεκινήσουν να λειτουργούν εμπορικά βιώσιμα πλοία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
 
Υπάρχουν πολλές πιθανές λύσεις, όπως το υδρογόνο ή αμμωνία, που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά αυτές δεν υπάρχουν ακόμη σε κλίμακα ή μορφή που να μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλα πλοία που διασχίζουν τον ωκεανό. Μία σειρά από πολύπλοκα τεχνικά ερωτήματα απομένουν να απαντηθούν, όπως η ασφάλεια, η αποθήκευση, η διανομή, η πυκνότητα ενέργειας και ο αντίκτυπος από τον κύκλο ζωής των καυσίμων. Εν ολίγοις, δεν γνωρίζουμε ακόμη ποια θα είναι τα καύσιμα του μέλλοντος.
Ως εκ τούτου, η Ναυτιλιακή Βιομηχανία προτείνει τη δημιουργία ενός Προγράμματος Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα επιβλέπει ο ΔΝΟ και θα χρηματοδοτείται από τη βιομηχανία, μέσω  συνεισφοράς 2 δολαρίων ανά τόνο καυσίμου  που θα καταναλώνει το πλοίο. Η διαχείριση του Προγράμματος Ε&Α θα γίνεται μέσω ενός μη Κυβερνητικού Οργανισμού ερευνας και ανάπτυξης με την ονομασία, Διεθνές Συμβούλιο Θαλάσσιας Έρευνας και Ανάπτυξης (International Maritime Research and Development Board - IMRB). Η Ναυτιλιακή Βιομηχανία, τονίζει ότι για να δημιουργηθούν τα απαραίτητα κεφάλαια για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος, οι συνεισφορές πρέπει να είναι υποχρεωτικές μέσω ενός κανονισμού από το ΔΝΟ, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη συνεισφορά όλων των ναυτιλιακών εταιρειών ανά το παγκόσμιο.
 
Αρκετές Κυβερνήσεις βλέπουν θετικά την πρόταση αυτή, με την επιφύλαξη του ζητήματος της διακυβέρνησης του Προγράμματος.
 
Η Ναυτιλιακή Βιομηχανία εκφράζει την ετοιμότητα της για συνεργασία με τις Κυβερνήσεις, ώστε αυτή η πρωτοβουλία να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατό και καλεί την Επιτροπή Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του ΔΝΟ, να υποστηρίξει την ανάπτυξη του IMRB, κατά τη διάρκεια της σημαντικής συνάντησης που ξεκινά σήμερα, 16 Νοεμβρίου 2020. Οι κλιματικοί στόχοι του ΔΝΟ για το 2050, μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την άμεση εξεύρεση καυσίμων και τεχνολογιών μηδενικών εκπομπών διοξειδίου άνθρακα και το IMRB είναι ένα κρίσιμο όχημα που θα οδηγήσει την Ναυτιλιακή Βιομηχανία στην πρόοδο που απαιτείται για το θέμα αυτό.
 
Τα κυριότερα σημεία σε σχέση με το Διεθνές Συμβούλιο Θαλάσσιας Έρευνας και Ανάπτυξης (IMRB) είναι:
 
  • Το IMRB θα είναι ημι-ανεξάρτητο, υπό την επιτήρηση του ΔΝΟ, με αποκλειστικό στόχο να επιταχύνει την έρευνα και την ανάπτυξη καυσίμων με χαμηλές και μηδενικές εκπομπές διοξειδίου άνθρακα, νέων πηγών ενέργειας, συστημάτων πρόωσης και άλλων νέων τεχνολογιών μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που θα λειτουργούν βάσει συγκεκριμένων οδηγιών του ΔΝΟ.
 
  • Ένα Διεθνές Ταμείο Θαλάσσιας Έρευνας (International Maritime Research Fund - IMRF) θα παρέχει χρηματοδότηση από τη βιομηχανία για τα προγράμματα Έρευνας & Ανάπτυξης του IMRB, συλλέγοντας περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε περίοδο δέκα ετών, μέσω συνεισφορών 2 δολαρίων ανά τόνο καυσίμου που καταναλώνεται από κάθε πλοίο.
 
  • Άλλοι σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς, όπως προμηθευτές ενέργειας, εταιρείες τεχνολογίας, ερευνητικά και αναπτυξιακά ιδρύματα και οργανισμοί, θα μπορούν να συμμετέχουν και να συμβάλουν στο IMRB και στο έργο του.
 
  • Το IMRB θα έχει διάρκεια ζωής 10-15 χρόνια και θα παραδώσει ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, που θα επιτρέψουν στη συνέχεια σε εμπορικές οντότητες να παρέχουν αξιόπιστες τεχνολογίες και υπηρεσίες στον παγκόσμιο στόλο μέσα στη δεκαετία του 2030, έτσι ώστε ο στόχος του ΔΝΟ για το 2050 να μπορεί να επιτευχθεί.
 
  • Οι Ναυτιλιακοί Οργανισμοί που έχουν δημιουργήσει την πρόταση αυτή, τονίζουν ότι η συνεισφορά των 2 δολαρίων δεν πρέπει να θεωρηθεί ως μέτρο μείωσης του CO2 με βάση την αγορά, καθώς θα υπάρχει μόνο για καθορισμένο τεχνικό σκοπό, ο οποίος είναι η επιτάχυνση της Έρευνας και Ανάπτυξης συστημάτων προώθησης μηδενικών εκπομπών άνθρακα.
 
Να σημειώσουμε ότι το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στις συζητήσεις για την πρόταση δημιουργίας του Προγράμματος Έρευνας & Ανάπτυξης, υποστηρίζοντας ότι η πρωτοβουλία αυτή θα προσφέρει τη χρηματοδότηση για καινοτομία και τεχνολογική ανάπτυξη, βοηθώντας έτσι στην εξεύρεση λύσεων για μηδενικές εκπομπές CO2 από τη Ναυτιλιακή Βιομηχανία.
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας