RTD Talos: Καινοτομία ετών 20

InBusinessNews  28/10/2020 06:30
RTD Talos: Καινοτομία ετών 20

RTD Talos: Καινοτομία ετών 20

InBusinessNews  28/10/2020 06:30
Είκοσι χρόνια πορείας γιορτάζει φέτος ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τάλως. Η εταιρεία που γεννήθηκε μέσα από το όραμα του ιδρυτή της, δρος Αλέξανδρου Μιχαηλίδη, ο οποίος προέβλεψε τότε ότι η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα άνοιγε νέες προοπτικές για τις επιχειρήσεις και το κράτος. Μελέτησε, τόλμησε να καινοτομήσει και δεν έπεσε έξω.

RELATED ARTICLES


 
Ήταν τo 2000, όταν ο Αλέξανδρος Μιχαηλίδης αποφάσισε να αφήσει μια σίγουρη δουλειά στο δημόσιο και συγκεκριμένα στο Ίδρυμα Τεχνολογίας Κύπρου, για να δημιουργήσει έναν ιδιωτικό αναπτυξιακό οργανισμό. Στόχος του ήταν να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υποστηρικτικών και αναπτυξιακών υπηρεσιών στις κυπριακές επιχειρήσεις και το δημόσιο. «Με την πάροδο του χρόνου, όμως, και την πρόσληψη επιστημόνων από άλλες ειδικότητες, διευρύναμε τις δραστηριότητές μας, ενώ με την ανάπτυξη και του δικτύου εξωτερικών συνεργατών καλύπτουμε, πλέον, σχεδόν κάθε ανάγκη τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στον δημόσιο τομέα», τόνισε.
 
Είδε τις προοπτικές
Έτσι, ο οργανισμός ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2000 και συστάθηκε ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία RTD Talos. «Διέβλεψα τότε ότι η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα άνοιγε νέες προοπτικές για τις κυπριακές επιχειρήσεις και το κράτος, αλλά και τεράστιες προκλήσεις ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον οξύ ανταγωνισμό. Στόχος μου από την πρώτη στιγμή ήταν να δημιουργήσω έναν ιδιωτικό αναπτυξιακό οργανισμό, που να λειτουργήσει ως καταλύτης στην προσπάθεια αξιοποίησης αυτών των προοπτικών για τις κυπριακές εταιρείες», σημείωσε.

Αρχικά η εταιρεία είχε τεχνικό προσανατολισμό, λόγω του ότι ο ιδρυτής της είναι μηχανικός. Σήμερα η εταιρεία αποτελεί τον πρώτο φορέα σε απορρόφηση και αξιοποίηση ευρωπαϊκών αναπτυξιακών κονδυλίων προς όφελος κυπριακών επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα έχει υλοποιήσει πολλά έργα για το κυπριακό δημόσιο, εναρμονίζοντας την Κύπρο με τις οδηγίες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Άλματα στην έρευνα
Άλματα κάνει η έρευνα στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τον ίδιο: «Η ανάπτυξη των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, η διάθεση περισσοτέρων κονδυλίων για την έρευνα και την καινοτομία, αλλά και το άριστο ανθρώπινο δυναμικό, που διαθέτει η Κύπρος, αποτελούν τις βάσεις στις οποίες στηρίχθηκε η αλματώδης ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας». Τόνισε, μάλιστα, ότι στο ειδικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάπτυξης ερευνητικών υποδομών, Teaming, από τα 25 έργα που εγκρίθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα έξι είναι στην Κύπρο, επισημαίνοντας ότι ένα από αυτά, είναι το Κέντρο Αριστείας Βιοτράπεζα, με χρηματοδότηση €38 εκατ., το οποίο αποτελεί συνεργασία του Πανεπιστημίου Κύπρου με την Talos.
 
Οι συμμετοχές του Talos
Συνεχίζοντας, ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε πως η εταιρεία παρουσιάζει τους καλύτερους δείκτες επιτυχίας στη διεκδίκηση ανταγωνιστικών έργων έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης. «Μέχρι σήμερα πάνω από 80 ευρωπαϊκά έργα και περισσότερα από 70 κρατικά έχουν υλοποιηθεί από την εταιρεία μας, η οποία συμμετείχε με επιτυχία σε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα - πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (5ΠΠ, 6ΠΠ, 7ΠΠ και Ορίζοντας 2020). Στο Erasmus+ (και στα προηγούμενα του Leonardo da Vinci, Grundtvig), στο Life και Life+, στο Διευκόλυνση, Συνδέοντας την Ευρώπη, με ίσως τις περισσότερες συμμετοχές από κάθε άλλη ιδιωτική εταιρεία στην ΕΕ, στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη (και στα προηγούμενα του Culture και Media), στο Ευρώπη για τους Πολίτες και σε άλλα μικρότερα. Σε ότι αφορά στα κρατικά έργα, η εταιρεία συμμετέχει ανελλιπώς σε όλες τις προσκλήσεις προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ταμείο Αλιείας.
 
Έργα που ξεχώρισαν
Όπως είπε, δύσκολα μπορεί κάποιος να διακρίνει τα έργα τους που ξεχώρισαν, αλλά δίνει έμφαση σε τρία:
Το έργο Lynceus και η συνέχεια του Lynceus 2Market, το οποίο, το 2014, έλαβε στο Λονδίνο το παγκόσμιο βραβείο καινοτομίας Global Innovation Award. Το έργο αφορούσε στην ανάπτυξη ενός συστήματος εντοπισμού ναυαγών τόσο εντός όσο και εκτός του πλοίου και την ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης της διαδικασίας εκκένωσης του πλοίου. Ένα έργο που υλοποιήθηκε σε δύο μέρη - δύο διαφορετικές εγκρίσεις - συνολικού προϋπολογισμού €14+ εκατ. με 17 εταίρους από την Ευρώπη και συντονιστή την εταιρεία RTD Talos.
Δεύτερο έργο είναι το CY-Biobank, που είναι σε εξέλιξη από τον Οκτώβριο του 2019. Έχει λάβει τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση που δόθηκε ποτέ στην Κύπρο σε έργο έρευνας και καινοτομίας, ύψους €38 εκατ. κι αφορά στη δημιουργία βιοτράπεζας και στην ανάπτυξη της βιοϊατρικής έρευνας στην Κύπρο.

Το έργο CIMULACT, που χρηματοδοτήθηκε στην αρχή του προγράμματος Ορίζοντας 2020, είχε ως κύριο στόχο να προσθέσει στη συνάφεια και στη λογοδοσία για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα - πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία Ορίζοντας 2020 με τη συμμετοχή των πολιτών και των ενδιαφερομένων μερών. Σκοπός η δημιουργία ερευνητικών προγραμμάτων βασισμένων σε πραγματικά και επικυρωμένα κοινωνικά οράματα, ανάγκες και απαιτήσεις με τελικό αποτέλεσμα την παροχή συγκεκριμένων ερευνητικών προτάσεων, που έχουν συμπεριληφθεί στις προσκλήσεις του προγράμματος Ορίζοντας 2020.
 
Συμβολή στην οικονομία
Η εταιρεία εργοδοτεί σήμερα 60 άτομα, προσφέροντας θέσεις εργασίας σε νέους επιστήμονες, οι οποίοι υποστηρίζουν αναπτυξιακά τον ιδιωτικό τομέα και τις επιχειρήσεις της Κύπρου. Έντεκα αποτελούν το μόνιμο προσωπικό και 49 εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε διάφορα έργα. Στο προσωπικό της περιλαμβάνονται και τέσσερα άτομα με βαριές αναπηρίες, τα οποία είναι ενταγμένα πλήρως στην ομάδα και λειτουργούν αρμονικότατα. Ένας εξ αυτών είναι και ο διευθυντής του τμήματος έργων δημόσιου τομέα, δρ Στέλιος Στυλιανού, που εργάζεται 14 χρόνια στην εταιρεία.

«Η σημαντική υποστήριξη και ο αναπτυξιακός σχεδιασμός, σε συνδυασμό με την επιτυχή εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων, έχουν οδηγήσει πολλές κυπριακές επιχειρήσεις στον δρόμο της επιτυχίας και της ανάπτυξης. Η RTD Talos, μέσω της συμμετοχής της σε ένα μεγάλο αριθμό ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων, έχει βοηθήσει επιχειρήσεις της Κύπρου να συνεργαστούν με μεγάλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της Ευρώπης, αλλά και να συμμετέχουν σε κοινοπραξίες με τις μεγαλύτερες και τις πιο εξειδικευμένες ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνολογικής ανάπτυξης».
 
Πρωτοβουλίες εκσυγχρονισμού
Η εταιρεία ανέλαβε, επίσης, σημαντικές πρωτοβουλίες που είχαν ως στόχο τον εκσυγχρονισμό της Κύπρου, ώστε να φτάσει τις υπόλοιπες χώρες της Ένωσης και να μπορέσει να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες εναρμονιστικές απαιτήσεις. Τόνισε ότι, παλαιότερα, υλοποίησε την περιφερειακή στρατηγική για την καινοτομία στην Κύπρο, πάνω στην οποία βασίστηκε η μετέπειτα στρατηγική της χώρας στην ανάπτυξη του τομέα. 

«Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία μας ανέλαβε σειρά πρωτοβουλιών στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα, υλοποίησε μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών την ηλεκτρονική τιμολόγηση, όπως απαιτείτο από την οδηγία 55/2014. Απόρροια αυτής της προσπάθειας ήταν ο νόμος 89(1)/2019 για τομέα αυτό, αλλά και η δημιουργία των απαιτούμενων ψηφιακών υποδομών για την επιτυχή διακίνηση ηλεκτρονικών τιμολογίων βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου», συμπλήρωσε. Επιπλέον, η εταιρεία υλοποίησε μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών έργο που διασφάλισε την ικανότητα όλων των Αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης - δήμων και κοινοτήτων - να μπορούν να λαμβάνουν και να διαχειρίζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια. Ανάπτυξε μαζί με το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ψηφιακές υποδομές ασφαλούς (safe, secure & trusted) μεταφοράς και παράδοσης ψηφιακού περιεχομένου. Διασύνδεσε το μητρώο της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας με τον ευρωπαϊκό ψηφιακό κόμβο της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και τέλος ανέπτυξε μαζί με την ΑΨΑ και το ΚΕΑΔ το εθνικό και το ακαδημαϊκό CSIRT (Computer Security Incident Response Team).
 
Τι προσφέρει η RTD Talos

Συμβουλευτικές υπηρεσίες
• Εντοπισμός των κατάλληλων συνεργατών για ερευνητικά, τεχνολογικά και επιχειρηματικά έργα.
• Εκπόνηση προτάσεων συμμετοχής σε κρατικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης και διαχείριση της υλοποίησής τους.
• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας, εκπροσώπηση εταιρειών σε συναντήσεις αυτού του πεδίου, παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων και προώθηση προς τον πελάτη τεχνολογιών και ερευνητικών αποτελεσμάτων που τον ενδιαφέρουν.
• Πιστοποίηση παραδοσιακών προϊόντων.
• Μελέτες σκοπιμότητας, τεχνοοικονομικές, συγχωνεύσεων, μεταστεγάσεων, αναδιάρθρωσης, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρησιακά σχέδια.
• Κλαδικές μελέτες και έρευνες αγοράς.
• Εγκατάσταση συστημάτων ποιότητας ISO9001, ISO22000, ISO14001 και συστημάτων καλής βιομηχανικής πρακτικής (GMP) στις βιομηχανίες παραγωγής καλλυντικών προϊόντων.
• Διαχείριση και υποβολή φακέλων καταχώρησης χημικών ουσιών και μειγμάτων σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 1907/2006 ΕΚ (REACH).
• Εφαρμοσμένη βιομηχανική έρευνα. Εκπόνηση έργων επίλυσης τεχνικών προβλημάτων και ανάπτυξης νέων προϊόντων.
• Διαχείριση αναπτυξιακών σχεδίων προς όφελος επιχειρήσεων και οργανισμών.
• Μελέτες αποτίμησης αναπτυξιακών σχεδίων (βιομηχανία, έρευνα, τεχνολογία, καινοτομία, εκπαίδευση).
• Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα που αφορούν στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και εξειδικευμένα τεχνολογικά.
• Συλλογή, αξιολόγηση, ανάλυση και παροχή πληροφοριών προς τις επιχειρήσεις - πελάτες σχετικών με τη νομοθεσία, την πολιτική, τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Οργάνωση δράσεων δημοσιότητας, προβολής και προώθησης.
 
Δημόσια διοίκηση καιπεριφερειακή ανάπτυξη
• Μελέτες στρατηγικής σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης (έρευνα, τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη, καινοτομία, αγροτική ανάπτυξη, τουρισμός).
• Μελέτες αποτίμησης/αξιολόγησης εφαρμογής πολιτικών και προγραμμάτων.
• Διαχείριση έργων.
• Εκπαίδευση.
• Σχεδιασμός, οργάνωση και διαχείριση κρατικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων κρατικής και τοπικής εμβέλειας.
• Μελέτες και τεχνική βοήθεια προς τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση.
• Τεχνική βοήθεια προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους διεθνείς οργανισμούς.
 
Διοίκηση έργων
Στελέχη της εταιρείας είναι πιστοποιημένα με επαγγελματικούς τίτλους διαχείρισης έργων και υπάρχει μια τεράστια εμπειρία τόσο στην ετοιμασία και την υποβολή των σχετικών απαιτούμενων προτάσεων όσο και στη διαχείριση των έργων.
 
Προσφερόμενες υπηρεσίες:
• Αξιολόγηση πρόθεσης πελάτη (επενδυτική πρόταση, ερευνητική ιδέα).
• Εντοπισμός κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου (ευρωπαϊκού ή κρατικού).
• Διαμόρφωση πρότασης έτσι ώστε να συνάδει με τις απαιτήσεις του χρηματοδοτικού εργαλείου.
• Σχηματισμός κοινοπραξίας, εκεί και όπου απαιτείται, για τη διεκδίκηση της χρηματοδότησης.
• Ανάλυση προγράμματος εργασίας, επιμέρους δράσεων και στόχων.
• Ανάλυση απαίτησης χρόνου υλοποίησης δράσεων.
• Κοστολόγηση έργου.
• Ετοιμασία προϋπολογισμού.
• Συντονισμός ετοιμασίας πρότασης.
• Συντονισμός συλλογής απαιτούμενων δικαιολογητικών/συνοδευτικών εγγράφων.
• Υποβολή πρότασης

Σε περίπτωση επιτυχούς αξιολόγησης της πρότασης η εταιρεία προσφέρει:
• Υποστήριξη στη διαπραγμάτευση.
• Ετοιμασία εγγράφων και αλλαγών στην πρόταση.
• Ετοιμασία εσωτερικών εγγράφων έργου, για παράδειγμα,  συμφωνία κοινοπραξίας που περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα: Τρόπο λήψεως αποφάσεων, εσωτερικά όργανα διοίκησης, τρόπο επίλυσης διαφορών, κατανομή και τρόπο καταβολής πληρωμών, αλλά και πνευματικά δικαιώματα.
• Υποστήριξη στην υπογραφή των συμβολαίων.
• Διαχείριση έργου.
• Οργάνωση συναντήσεων ομάδας έργου (οργάνωση, συντονισμός, πρακτικά).
• Παρακολούθηση υλοποίησης αποφάσεων, τήρησης χρονικών πλαισίων, προϋπολογισμού και υλοποίησης φυσικού αντικειμένου.
• Ετοιμασία εκθέσεων προόδου και οικονομικών.
• Τεκμηρίωση δαπανών.
• Διάχυση, πνευματική κατοχύρωση, αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση αποτελεσμάτων.
• Ετοιμασία επιχειρηματικού πλάνου για τα ερευνητικά αποτελέσματα.
• Προώθηση στην αγορά.
• Υποστήριξη στην άντληση πρόσθετων κεφαλαίων (τράπεζες, επιχειρηματικοί άγγελοι, κ.ά.). 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας