Cyprus Forum: Θετικός μοχλός πίεσης μεταρρυθμίσεων

InBusinessNews  25/09/2020 07:23
Cyprus Forum: Θετικός μοχλός πίεσης μεταρρυθμίσεων

Cyprus Forum: Θετικός μοχλός πίεσης μεταρρυθμίσεων

InBusinessNews  25/09/2020 07:23
Το δημοκρατικό έλλειμμα που πηγάζει από το χάσμα απόψεων από τους ασκούντες της εξουσίας και της κοινωνίας των πολιτών προκαλεί συχνά στους πολίτες απογοήτευση έως και αδιαφορία για τα πολιτικά δρώμενα, τα οποία ουσιαστικά σημαίνουν και την απουσία από την επεξεργασία και υιοθέτηση πολιτικών στην Κύπρο. Το Cyprus Forum επιδιώκει όπως διανοίξει δημόσιος διάλογος σε μια πλειάδα θεματικών ώστε να “τονωθεί” η ενεργός πολιτότητα.

RELATED ARTICLES


 
Η ομάδα του Cyprus Forum ενόψει του συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Οκτωβρίου μιλά στο InBusinessNews για τους λόγους που τους οδήγησε στη σύσταση και δημιουργία του Forum, καθώς και για τις αδυναμίες, παραλείψεις και ελλείψεις που παρατηρούνται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και για τις εισηγήσεις τους για απάλειψη τους.
 
Τι είναι το κοινό στοιχείο που έφερε την ομάδα μαζί και οδήγησε στην δημιουργία του Cyprus Forum; Από πόσα άτομα αποτελείται η ομάδα του Cyprus Forum και ποιο είναι το επαγγελματικό τους υπόβαθρο;
To Cyprus Forum ξεκίνησε ως μια ιδέα του Oxygono, οργανισμού που τα τελευταία πέντε χρόνια συμμετέχει και συνεισφέρει με διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις στον δημόσιο διάλογο στην Κύπρο. Για τη σύσταση της ομάδας του Cyprus Forum, το Oxygono προσέγγισε νέους και νέες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους οργανισμούς και οργανώσεις στην Κύπρο, οι οποίοι/ες έχουν ως κοινό όραμά τους να γίνει η Κύπρος ένα κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη, ένα κράτος το οποίο θα αφουγκράζεται τις ανησυχίες των πολιτών σε μια πλειάδα θεματικών, θα δέχεται τις ιδέες των πολιτών, θα τις επεξεργάζεται και θα υιοθετεί βιώσιμες και κοινωνικά υπεύθυνες πολιτικές. Καταλυτικός παράγοντας της συνεργασίας της συγκεκριμένης ομάδας υπήρξε η επέτειος των 60 χρόνων εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, μια ευκαιρία να αξιολογήσουμε την πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενός θεωρητικά νεαρού κράτους, και να θέσουμε νέους στόχους για την περαιτέρω ενίσχυση και προώθηση, τόσο της Κύπρου ως κράτους, αλλά και των πολιτικών αυτής.
 
Η ομάδα αποτελείται από 10 νέες γυναίκες και 4 νέους άντρες, 25 μέχρι 35 ετών, κάθε μια/ένας εκ των οποίων ειδικεύεται σε μια συγκεκριμένη θεματική, όπως θέματα εξωτερικής πολιτικής, οικονομίας, ισότητας των φύλων, περιβάλλοντος, εκπαίδευσης, πολιτισμού, επικοινωνίας κ.α. Η συγκεκριμένη ομάδα, δεν θέλησε να δημιουργήσει απλά ένα ακόμα συνέδριο στην Κύπρο, αλλά ένα Φόρουμ το οποίο θα καταστεί θεσμός και θετικός μοχλός πίεσης μεταρρυθμίσεων, το οποίο θα λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την άποψη όλων: των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, της πολιτικής και οικονομικής ζωής του τόπου και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Σημειώνεται ότι ομάδα του Cyprus Forum, κατανοώντας την ανάγκη να δημιουργήσουμε μια Κύπρο ισότητας και ίσων ευκαιριών, έχει θέσει ως βασική και σημαντική προτεραιότητά της την προώθηση της ισότητας των φύλων, για αυτό γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια το CF να είναι το πρώτο Φόρουμ στην Κύπρο με ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών ομιλητών/τριών.
 
Ποιες αδυναμίες, παραλείψεις ή ελλείψεις παρατηρεί η ομάδα του Cyprus Forum στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και ποιες οι εισηγήσεις της για απάλειψη τους;
Η ομάδα του Cyprus Forum θέλει το Φόρουμ να καταστεί μοχλός θετικής πίεσης τόσο ως προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και προς την τοπική αυτοδιοίκηση, τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αλλά και την πανεπιστημιακή κοινότητα, με σκοπό την υιοθέτηση βιώσιμων πολιτικών που θα λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις όλων.
 
Είναι αλήθεια πως αν και γίνονται ιδιαίτερες προσπάθειες τα τελευταία χρόνια για την συμπερίληψη όλων των απόψεων στη δημόσια σφαίρα λήψης αποφάσεων, ο εκσυγχρονισμός και η αναμόρφωση της σχέσης κράτους-πολίτη παραμένει περιορισμένος. Ένα μεγάλο μέρος των πολιτών νιώθει απογοήτευση έως και αδιαφορία για τα πολιτικά δρώμενα, τα οποία ουσιαστικά σημαίνουν και την απουσία από την επεξεργασία και υιοθέτηση πολιτικών στην Κύπρο. Θεωρούμε πως μέσα από το Cyprus Forum θα ανοίξει ένας δημόσιος διάλογος σε μια πλειάδα θεματικών, θα εκφραστούν απόψεις και ιδέες και θα “τονωθεί” η ενεργός πολιτότητα. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε, πως κατά τον Αριστοτέλη, ο άνθρωπος είναι “φύσει ζώον πολιτικό”. Ως εκ τούτου, η ομάδα του Cyprus Forum εντοπίζοντας πως στην Κύπρο δεν υπήρχε μέχρι σήμερα ένα ανεξάρτητο Φόρουμ στα πρότυπα του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, το οποίο να ασχολείται συγκεκριμένα με την συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων περί βιώσιμων πολιτικών στην Κύπρο, αποφάσισε να το δημιουργήσει. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά του Cyprus Forum: κανένας δεν κρίνεται περιττός σε αυτή την προσπάθεια. Ο κάθε ένας και κάθε μια από εμάς, έχει ένα μεγάλο ρόλο να διαδραματίσει στην χάραξη πολιτικών για την Κύπρο. Στο μυαλό μας έρχονται συχνά τα λόγια του Γιώργου Σεφέρη “Σε αυτόν τον κόσμο, που ολοένα στενεύει, ο καθένας μας χρειάζεται όλους τους άλλους (…)”.

Υπάρχει οποιαδήποτε αδυναμία σε ό,τι αφορά την ποιότητα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τους ασκούντες εξουσία; Πού οφείλεται αυτή η αδυναμία;
Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε πως η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένα σχετικά νέο Κράτος, θεσμικά άπειρο. Σε αυτή έρχεται επίσης να προστεθεί το γεγονός πως η Κυπριακή Δημοκρατία λειτουργεί από το 1964 με σημαντικές παρεκκλίσεις από το Σύνταγμα του 1960. Όλα αυτά συμβάλλουν στο να υπάρχουν αδυναμίες όσον αφορά στην άμεση συμπερίληψη των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών στα κέντρα λήψης αποφάσεων για τη συνδιαμόρφωση πολιτικών, αν και τα τελευταία χρόνια υπάρχει πρόοδος και βλέπουμε βήματα προς τα εμπρός.

Σίγουρα, η 60η επέτειος από την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό ορόσημο, όπου αξιολογώντας τα 60 πρώτα χρόνια της Δημοκρατίας, τα λάθη και τις παραλείψεις που ίσως έγιναν, μπορούμε να προβούμε σε μεταρρυθμιστικές αλλαγές για βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, την συμπερίληψη σε αυτήν καθώς επίσης να ενισχύσουμε την χρηστή διακυβέρνηση και την διατήρηση του κοινωνικού συμφέροντος ανάμεσα στους πολίτες και στο κράτους.
 
Στην Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία, όπου οι πολίτες εκλέγουν – επιλέγουν τα άτομα που λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις και τις εφαρμόζουν, ποιος είναι ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών; Πώς μπορεί να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ του δημοκρατικού ελλείμματος μεταξύ Πολιτών και Εξουσίας;

Η Κοινωνία των Πολιτών έχει ένα τεράστιο ρόλο και μια θετική συμβολή να διαδραματίσει στην Κύπρο, ειδικά όσον αφορά στη δημιουργία, υιοθέτηση και εφαρμογή πολιτικών. Εξ ορισμού, η κοινωνία των πολιτών επιδιώκει το συλλογικό συμφέρον στη δημόσια σφαίρα, μέσα από δομές οι οποίες είναι σαφώς διακριτές από εκείνες της κυβέρνησης και του ιδιωτικού τομέα.
 
Η κοινωνία των πολιτών έχει ένα θετικό ρόλο να επιτελέσει στην ανάπτυξη της εφαρμογής της δημοκρατιας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά επίσης παρακολουθεί την συμμόρφωση με υποχρεώσεις που απορρέουν τόσο από την εθνική όσο και την διεθνή νομοθεσία, με στόχο την προαγωγή και προάσπιση κοινών συμφερόντων. Αυτό επιτυγχάνεται και μέσα από την ευαισθητοποίηση των πολιτών, τη συμμετοχή στη δημόσια ζωή και τη διασφάλιση της διαφάνειας όσον αφορά στη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Ως εκ τούτου, ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών είναι εξαιρετικά σημαντικός σε μια δημοκρατική κοινωνία και σίγουρα έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην γεφύρωση του οποιουδήποτε χάσματος μεταξύ πολιτών και εξουσίας. Είναι για αυτόν ακριβώς το ρόλο που θεωρούμε σημαντική την ύπαρξη ανεξάρτητων θεσμών και πρωτοβουλιών, όπως το Cyprus Forum, που θεωρούμε πως φέρνουν τον πολίτη, την κοινωνία των πολιτών, την πανεπιστημιακή κοινότητα και τον ιδιωτικό τομέα, πιο κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων για τον θετικό αλληλοεπηρεασμό αναφορικά με την λήψη αποφάσεων και πολιτικών.
 
Η ομάδα του Cyprus Forum αποτελείται από τους:
 • Δρ. Νικόλας Κυριακίδης
 • Δρ. Ελένη Λεοντίδου
 • Άντρη Βουτουρή
 • Λύδια Κολλύρη 
 • Θεόδωρος Ασσιώτης
 • Ξένια Χρυσοστόμου
 • Παναγιώτης Νικολαΐδης
 • Ιωάννα Δημοσθένους
 • Χριστιάνα Ξενοφώντος
 • Αγγελική Σολομωνίδου 
 • Αναστασία Θεοδώρου 
 • Χριστίνα Ηλία
 • Μιχάλης Βασιλείου 
   
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας