Ταμείο Ενεργών Πολιτών - Active Citizens Fund 2014-2021

Δελτίο Τύπου  02/09/2020 09:47
Ταμείο Ενεργών Πολιτών - Active Citizens Fund 2014-2021

Ταμείο Ενεργών Πολιτών - Active Citizens Fund 2014-2021

Δελτίο Τύπου  02/09/2020 09:47

Οι Χρηματοδοτικοί Μηχανισμοί Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και Νορβηγίας (EEA and Norway Grants) που έχουν συσταθεί με τη συνεισφορά της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας, υλοποιούν τον τρίτο μηχανισμό στήριξης στην Κύπρο μέσω ενός προγράμματος για την ενίσχυσή της Κοινωνίας των Πολιτών, με τίτλο «Πρόγραμμα του Ταμείου Ενεργών Πολιτών (Active Citizens Fund 2014-2021)».  

H κοινοπραξία που αποτελείται από το NGO Support Centre (Κέντρο Στήριξης Μη Κυβερνητικών Οργανισμών) και την GrantXpert έχει επιλεγεί ως Διαχειριστής του Προγράμματος έπειτα από μια ανοιχτή και ανταγωνιστική διαδικασία προσφορών, και θα έχει την ευθύνη για την δημιουργία και εφαρμογή του Προγράμματος στην Κύπρο.  

Ο στόχος του Προγράμματος είναι η «Ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών, της ενεργής πολιτότητας (civil society and active citizenship) και η ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων» και σκοπεύει να συμβάλλει στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην Κύπρο. 

Το Πρόγραμμα θα αποτελείται από μία (δημόσια διαθέσιμη) Ανοικτή Πρόσκληση, συνολικού προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ, και απευθύνεται σε μη κερδοσκοπικούς, μη κυβερνητικούς οργανισμούς στην Κύπρο που δραστηριοποιούνται γύρω από τις θεματικές που στηρίζονται από το Active Citizens Fund. Οι βασικοί Τομείς Στήριξης του προγράμματος είναι δύο: α) Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα και β) Κοινωνική δικαιοσύνη και ένταξη των ευάλωτων ομάδων.  

Το Πρόγραμμα του Ταμείου Ενεργών Πολιτών της Κύπρου θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις που συμπεριλαμβάνουν τους νέους και θα ενισχύσει δράσεις που προωθούν τη δικοινοτική συνεργασία και τον διαπολιτισμικό διάλογο. Τέλος, το Πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων μεταξύ των Κυπριακών ΜΚΟ και των αντίστοιχων οργανισμών που εδρεύουν στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.     

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας