Α. Φραγκούδης: Η ΟΕΒ για 14η χρονιά επιβραβεύει την καινοτομία

InBusinessNews  10/08/2020 11:41
Α. Φραγκούδης: Η ΟΕΒ για 14η χρονιά επιβραβεύει την καινοτομία

Α. Φραγκούδης: Η ΟΕΒ για 14η χρονιά επιβραβεύει την καινοτομία

InBusinessNews  10/08/2020 11:41
Ο θεσμός του Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας της ΟΕΒ αποτελεί την ανώτατη διάκριση στην Κύπρο για τις πιο καινοτόμες και επιτυχώς εφαρμοσμένες πρακτικές και ενέργειες σε κυπριακές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Στηρίζεται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. 

RELATED ARTICLES

 
Ο Αντώνης Φραγκούδης, Διευθυντής του τμήματος επιχειρηματικής ανάπτυξης και οικονομίας της ΟΕΒ, παρουσιάζει στην κάμερα του InBusinessNews την ιδέα για την θεσμοθέτηση του θεσμού καθώς και τα κριτήρια για αξιολόγηση των αιτήσεων.
 

Ποιο ήταν το κίνητρο για την θεσμοθέτηση των κυπριακών βραβείων καινοτομίας;
Η ιδέα για δημιουργία και θεσμοθέτηση των Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη που εντόπισε η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων για προώθηση της κουλτούρας - καινοτομίας στο κυπριακό επιχειρείν και στην κοινωνία γενικότερα. Η καινοτομία μπορεί και πρέπει να αποτελέσει το όχημα που θα οδηγήσει μια επιχείρηση, μια υπηρεσία ή ένα οργανισμό στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του και στη ανάπτυξη ή διαφοροποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών του.
 
Σε ποιους απευθύνεται ο διαγωνισμός για τα βραβεία καινοτομίας της ΟΕΒ, και ποιες κατηγορίες επιβραβεύετε;
Ο Διαγωνισμός απευθύνεται τόσο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και υπηρεσίες ή οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Κάθε χρόνο απονέμονται βραβεία στον Πρωτογενή Τομέα,  Μεταποιητικό Τομέα, Τομέα των Υπηρεσιών και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Φέτος, προστέθηκε για πρώτη φορά και μια πέμπτη κατηγορία, αυτή του Βραβείου Κοινωνικής Καινοτομίας. Το βραβείο αυτό  θα επιβραβεύει καινοτομίες που εστιάζουν περισσότερο στο κοινωνικό έργο συμβάλλοντας στη βελτίωση της κοινωνίας ή του περιβάλλοντος, χωρίς να είναι απαραίτητο το οικονομικό το όφελος.
 
Ποια είναι τα κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων;
Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων περιλαμβάνει τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά κριτήρια. Οι υποψήφιοι καλούνται να αποδείξουν ότι η υιοθέτηση μιας καινοτόμου πρακτικής είχε σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση ενός ή περισσότερων τομέων μέσα στον οργανισμό ή την επιχείρηση. Η βελτίωση αυτή μπορεί να αφορά οικονομικά δεδομένα, αύξηση στις πωλήσεις, εξοικονόμηση πόρων ή χρόνου, βελτίωση εργασιακού ή και φυσικού περιβάλλοντος κ.α. Στους υποψήφιους δίνεται η ευχέρεια να προσκομίσουν όποια στοιχεία επιθυμούν για να αποδείξουν την επιτυχημένη εφαρμογή της καινοτομίας τους, ενώ στο τελικό στάδιο της αξιολόγησης υπάρχει και η δυνατότητα παρουσίασης των καινοτομιών ενώπιον της επιτροπής, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. Επίσης σε αρκετές περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν και επιτόπου επισκέψεις, όπου η επιτροπή αξιολόγησης του βραβείου είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει από κοντά την εφαρμογή και τα οφέλη της ίδιας της καινοτομίας.
 
Ποια η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων και μέχρι πότε μπορεί μια εταιρεία / νομικό πρόσωπο να υποβάλλει αίτηση;
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να μας υποβάλουν γραπτώς τη σχετική αίτηση μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε 10 ερωτήσεις περιγράφοντας την Καινοτομία τους και τα οφέλη που επέφερε η αξιοποίηση της τόσο στον ίδιο τον οργανισμό όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον. Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού στη διεύθυνση www.innovationaward.oeb.org.cy τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα και μπορούν να σταλούν είτε ταχυδρομικώς ή δια χειρός στα γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία.
 
Με ποιους τρόπους μπορεί να ενισχυθεί η έρευνα και καινοτομία στην κυπριακή επιχειρηματικότητα;
Από τη γένεση του, ο θεσμός των Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας στόχευε στην ανάδειξη της σημασίας που έχει η χρήση της έρευνας και υιοθέτηση της καινοτομίας στο κυπριακό επιχειρείν. Για να ενισχυθούν η έρευνα και η καινοτομία στην επιχειρηματικότητα είναι σημαντικό πρώτα να καλλιεργηθεί η κουλτούρα-καινοτομίας εντός της ίδιας της επιχείρησης. Γενικά, η όλη φιλοσοφία του θεσμού συμβάλλει στο να γίνεται ευρύτερη ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για την καινοτομία, την έννοια και τα οφέλη της. Ενθαρρύνονται οι εργαζόμενοι να εισηγούνται και να εργάζονται για την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και προϊόντων. Η ΟΕΒ έχει συστήσει Επιτροπή Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού  η οποία έχει ως βασικό στόχο την ανάδειξη των πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων σε θέματα Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού, την όσο το δυνατό μεγαλύτερη εμπλοκή των Κυπριακών επιχειρήσεων σε εφαρμοσμένη έρευνα σχετικά με τα θέματα αυτά,   καθώς και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών ή / και κινήτρων που θα οδηγήσουν τις επιχειρήσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών. Σαν καταληκτικό σχόλια, θα ήθελα να καλέσω όσες επιχειρήσεις ή οργανισμούς έχουν καινοτομήσει και μπορούν να το αποδείξουν έμπρακτα, να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό και να διεκδικήσουν την αναγνώριση που τους αξίζει.

 

 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 11η Σεπτεμβρίου 2020.

Αιτήσεις συμμετοχής καθώς και περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.innovationaward.oeb.org.cy, στα κεντρικά γραφεία της ΟΕΒ στη Γωνία Λεωφ. Ακροπόλεως & Οδός Γλαύκου 2, 2000 Στρόβολος (τηλ. 22665102) ή στο γραφείο ΟΕΒ Λεμεσού – Πάφου, Οδός Αλεξάνδρειας 13, 3013 Λεμεσός (τηλ. 25313305).

Οργανωτής: Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ)
Υποστηρικτές: Κυπριακή Δημοκρατία, Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας