OEB: Η καινοτομία επιβραβεύεται!

Δώρα Πάμπουλου  06/08/2020 07:20
OEB: Η καινοτομία επιβραβεύεται!

OEB: Η καινοτομία επιβραβεύεται!

Δώρα Πάμπουλου  06/08/2020 07:20
Για 14η συνεχή χρονιά, η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) επιβραβεύει μέσα από τα Κυπριακά Βραβεία Καινοτομίας τις καλύτερες, πιο καινοτόμες και ξεχωριστές ιδέες που υλοποιήθηκαν και εφαρμόζονται σε κυπριακές επιχειρήσεις, οργανισμούς κι υπηρεσίες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα του τόπου. Για τον θεσμό μας μίλησε ο διευθυντής επιχειρηματικής ανάπτυξης & οικονομίας της ΟΕΒ, Αντώνης Φραγκούδης.

RELATED ARTICLES


 
Η ιδέα για δημιουργία και θεσμοθέτηση των Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας γεννήθηκε πριν από 14, περίπου, χρόνια, μέσα από την ανάγκη που εντόπισε η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων για προώθηση της κουλτούρας καινοτομίας στο κυπριακό επιχειρείν και στην κοινωνία γενικότερα.

Η καινοτομία, επισημαίνει ο κ. Φραγκούδης, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει το όχημα που θα οδηγήσει μια επιχείρηση, μια υπηρεσία ή έναν οργανισμό στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του και στην ανάπτυξη ή τη διαφοροποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών του: «Ο διαγωνισμός αυτός εντάσσεται στο πλαίσιο της εθνικής μας πολιτικής, αλλά και της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για προώθηση της καινοτομίας».

Σε ποιους απευθύνεται ο διαγωνισμός για τα Κυπριακά Βραβεία Καινοτομίας ΟΕΒ και ποιες κατηγορίες επιβραβεύετε;
Ο διαγωνισμός απευθύνεται τόσο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και υπηρεσίες ή οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Κάθε χρόνο απονέμονται βραβεία στον πρωτογενή και τον μεταποιητικό τομέα, στον ευρύτερο δημόσιο και στον κλάδο των υπηρεσιών. Φέτος, προστέθηκε για πρώτη φορά και μια πέμπτη κατηγορία, αυτή του Βραβείου Κοινωνικής Καινοτομίας.
 
Βραβείο Κοινωνικής Καινοτομίας
Πείτε μας περισσότερα για το συγκεκριμένο βραβείο και την απόφαση να ενταχθεί στον θεσμό.
Το Βραβείο Κοινωνικής Καινοτομίας θα επιβραβεύει καινοτομίες που εστιάζουν περισσότερο στο κοινωνικό έργο και συμβάλλουν στη βελτίωση της κοινωνίας ή του περιβάλλοντος, χωρίς απαραιτήτως να έχουν στόχο το οικονομικό όφελος.

Η ιδέα για ένταξή του γεννήθηκε από τον μεγάλο αριθμό αιτήσεων, με κοινωνικό κυρίως χαρακτήρα, που λαμβάνονται κάθε χρόνο. Αρκετές επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί αλλά και τμήματα ή υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, έχουν υποβάλει κατά τα προηγούμενα χρόνια αξιόλογες και αξιέπαινες αιτήσεις, που ενώ δεν έχουν να δείξουν μεγάλα οικονομικά οφέλη, εντούτοις έχουν πολύ σημαντική και συγκινητική προσφορά στην κοινωνία.

Η επιτροπή αξιολόγησης έκρινε ότι τέτοιες προσπάθειες αξίζει να επιβραβεύονται και να προβάλλονται, έτσι ώστε να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση για όλους.

Κριτήρια και διαδικασία
Ποια είναι τα κριτήρια για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων;
Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων περιλαμβάνει τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά κριτήρια. Οι υποψήφιοι καλούνται να αποδείξουν ότι η υιοθέτηση μιας καινοτόμου πρακτικής είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση ενός ή περισσότερων τομέων μέσα στον οργανισμό ή την επιχείρηση. Η βελτίωση αυτή μπορεί να αφορά, μεταξύ άλλων, οικονομικά δεδομένα, αύξηση στις πωλήσεις, εξοικονόμηση πόρων και χρόνου, βελτίωση εργασιακού και φυσικού περιβάλλοντος.

Στους υποψήφιους δίνεται η ευχέρεια να προσκομίσουν όποια στοιχεία επιθυμούν για να αποδείξουν την επιτυχημένη εφαρμογή της καινοτομίας τους, ενώ στο τελικό στάδιο της αξιολόγησης υπάρχει και η δυνατότητα παρουσίασης των καινοτομιών ενώπιον της επιτροπής, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν και επι τόπου επισκέψεις, όπου η επιτροπή είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει από κοντά την εφαρμογή και τα οφέλη της ίδιας της καινοτομίας.
  
Ποια η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων;
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να μας υποβάλουν γραπτώς τη σχετική αίτηση μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε 10 ερωτήσεις περιγράφοντας την καινοτομία τους και τα οφέλη που επέφερε η αξιοποίησή της τόσο στον ίδιο τον οργανισμό όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον.

Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού στη διεύθυνση www.innovationaward.oeb.org.cy τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα και μπορούν να σταλούν είτε ταχυδρομικώς είτε δια χειρός στα γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία.
 
Η ευκαιρία του κορωνοϊού
Περιμένετε ότι θα έχετε λιγότερες συμμετοχές φέτος, λόγω του ότι οι περισσότερες εταιρείες έχουν επηρεαστεί λίγο ή πολύ από τον κορωνοϊό;
Είναι γεγονός ότι η πανδημία δεν άφησε κανέναν ανεπηρέαστο και σε αυτήν οφείλεται ακόμα και η καθυστέρηση στην εξαγγελία του φετινού διαγωνισμού κατά μερικούς μήνες. Εντούτοις, από τις πρώτες κιόλας μέρες της εξαγγελίας, παρατηρείται μεγάλο ενδιαφέρον τόσο από επιχειρήσεις όσο και από υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ευελπιστούμε ότι η σταδιακή επάνοδος στην κανονικότητα θα βοηθήσει έτσι ώστε οι επιχειρήσεις, οι οργανισμοί και οι υπηρεσίες που καινοτομούν να δεχθούν την πρόκληση και να συμμετάσχουν στον φετινό διαγωνισμό.
 
Έχετε διαπιστώσει αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισης της καινοτομίας μετά την πανδημία;
Αξίζει να αναφέρω ότι η γέννηση νέων καινοτόμων ιδεών στο επιχειρείν συνδέεται άμεσα με την ανάγκη για επίλυση προβλημάτων και παράκαμψη εμποδίων. Η νέα κατάσταση πραγμάτων, που διαμορφώθηκε από τον κορωνοϊό, πιστεύω ότι θα αποτελέσει την απαρχή για δημιουργία και υιοθέτηση καινοτομιών, που θα περιστρέφονται γύρω από τα καινούργια δεδομένα που βιώνουμε. Ίσως να είναι ακόμα νωρίς, όμως αναμένω ότι από τον επόμενο χρόνο θα δούμε αρκετές υποψηφιότητες που θα σχετίζονται με την τηλεργασία, τη συνεργασία εξ αποστάσεως, την ασφαλή συνύπαρξη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση ιών και πανδημιών.
 
Έρευνα και κουλτούρα
Με ποιους τρόπους μπορεί να ενισχυθούν η έρευνα και η καινοτομία στην κυπριακή επιχειρηματικότητα;
Από τη γένεσή του ο θεσμός των Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας στόχευε στην ανάδειξη της σημασίας που έχει η χρήση της έρευνας και η υιοθέτηση της καινοτομίας στο κυπριακό επιχειρείν. Για να ενισχυθούν η έρευνα και η καινοτομία στην επιχειρηματικότητα είναι σημαντικό πρώτα να καλλιεργηθεί η κουλτούρα καινοτομίας εντός της ίδιας της επιχείρησης. Γενικά, η όλη φιλοσοφία του θεσμού συμβάλλει στο να γίνεται ευρύτερη ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για την καινοτομία, την έννοια και τα οφέλη της. Ενθαρρύνονται οι εργαζόμενοι να εισηγούνται και να εργάζονται για την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και προϊόντων.

Πώς συμβάλλει η ΟΕΒ στην ενίσχυση της καινοτομίας, πέραν του θεσμού των βραβείων;
Η ΟΕΒ έχει συστήσει επιτροπή καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού, η οποία έχει ως βασικό στόχο την ανάδειξη των πραγματικών αναγκών των εταιρειών σε θέματα καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού, την όσο το δυνατό μεγαλύτερη εμπλοκή των κυπριακών επιχειρήσεων σε εφαρμοσμένη έρευνα σχετικά με τα θέματα αυτά, καθώς και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και κινήτρων που θα τις οδηγήσουν στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Επιπλέον, υπάρχει συνεχής διάλογος και άψογη συνεργασία με το νεοσύστατο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να καλέσω όσες επιχειρήσεις ή οργανισμούς έχουν καινοτομήσει και μπορούν να το αποδείξουν έμπρακτα, να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό και να διεκδικήσουν την αναγνώριση που τους αξίζει.
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας