Πιστοποίηση Γενικού Λογιστηρίου από το ICAEW

Δελτίο Τύπου  02/06/2020 17:00
Πιστοποίηση Γενικού Λογιστηρίου από το ICAEW

Πιστοποίηση Γενικού Λογιστηρίου από το ICAEW

Δελτίο Τύπου  02/06/2020 17:00
Πιστοποιήθηκε από το Institute of Chartered Accountants in England and Wales σαν Εξουσιοδοτημένος Εργοδότης Εκπαίδευσης (Authorised Training Employer - ATE)
 
Το Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), ακολουθώντας μια σειρά διαδικασιών αξιολόγησης των υποδομών εκπαίδευσης, του φάσματος των εργασιών, καθώς και της σύνθεσης των επαγγελματιών λογιστών του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, μας έχει απονείμει την πιστοποίηση του Εξουσιοδοτημένου Εργοδότη Εκπαίδευσης (Authorised Training Employer – ATE). Σύμφωνα με το ICAEW, η εν λόγω πιστοποίηση αναγνωρίζει σε έναν οργανισμό ‘τη δέσμευση του για παροχή εκπαίδευσης και ανάπτυξης υψηλού επιπέδου στο προσωπικό του’.

RELATED ARTICLES


 
Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας με αυτή την πιστοποίηση μπορεί να εκπαιδεύει ασκούμενους επαγγελματίες λογιστές (trainee chartered accountants), προσφέροντας τους τις κατάλληλες εμπειρίες και γνώσεις, ενώ παράλληλα ενισχύεται προοδευτικά το ανθρώπινο δυναμικό του με εκπαιδευόμενους επαγγελματίες λογιστές, συνεισφέροντας έτσι ουσιαστικά στην επιτυχή υλοποίηση του μεγαλεπήβολου έργου του εκσυγχρονισμού της χρηματοοικονομικής διαχείρισης του κράτους, που έχει αναληφθεί από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.
 
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας