Φορολογική Εκπομπή (Tax Webcast), Μάιος 2020

Δελτίο Τύπου  29/05/2020 12:31
Φορολογική Εκπομπή (Tax Webcast), Μάιος 2020

Φορολογική Εκπομπή (Tax Webcast), Μάιος 2020

Δελτίο Τύπου  29/05/2020 12:31

Παρακολουθήστε τη φορολογική εκπομπή Μαΐου της Deloitte Κύπρου από τον Πιερή Μάρκου, Επικεφαλής του Τμήματος Φορολογικών & Νομικών Υπηρεσιών.

RELATED ARTICLES


 
Θα θέλαμε να συγχαρούμε τη φορολογική ομάδα της Deloitte Κύπρου που έλαβε τη διάκριση “Cyprus Tax Firm of the Year” από το International Tax Review για το 2020. Είναι η πέμπτη φορά μέσα τα τελευταία οκτώ χρόνια που η Deloitte Κύπρου κέρδισε αυτό το διεθνές φορολογικό βραβείο.
 
Αυτό το μήνα η φορολογική εκπομπή καλύπτει:
   
  • Τον τροποποιητικό Νόμο περί Φόρου εισοδήματος σχετικά με τα κίνητρα για επένδυση σε καινοτόμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 
  • Επιπρόσθετα φορολογικά μέτρα στο πλαίσιο του προγράμματος για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19
 
  • Κίνητρα για μείωση ενοικίου
  • Παράταση της ημερομηνίας πληρωμής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για αυτοεργοδοτούμενους
 
  • Νομοσχέδιο για μέιωση του ετήσιου τέλους εταιρειών
 
  • Έναρξη εφαρμογής της Πολυμερούς Φορολογικής Σύμβασης (Multilateral Instrument) για την Κύπρο
 
  • Φορολογικό ημερολόγιο για τον Ιούνιο 2020
 
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να αποκτήσετε πρόσβαση στη νέα φορολογική εκπομπή, αλλά και σε όλες τις προηγούμενες. Μπορείτε επίσης να μείνετε συντονισμένοι για όλες τις καινούργιες φορολογικές εκπομπές, κάνοντας εγγραφή στην ιστοσελίδα μας.
 
Η έξαρση του COVID-19 συνεχίζει να έχει αντίκτυπο στους πελάτες, στους ανθρώπους μας και στην κοινωνία μέσα στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Οι επαγγελματίες της Deloitte παγκοσμίως και στην Κύπρο, παρακολουθούν τις εξελίξεις και συγκεντρώνουν πληροφορίες για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν και να μετριάσουν τους κινδύνους που συνδέονται με αυτή την παγκόσμια κρίση για την υγεία. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις πιο κάτω ιστοσελίδες:
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας