Έχετε αποτυπώσει πως νοιώθει το προσωπικό τώρα στην κρίση;

Sponsored Article  28/05/2020 07:21
Έχετε αποτυπώσει πως νοιώθει το προσωπικό τώρα στην κρίση;

Έχετε αποτυπώσει πως νοιώθει το προσωπικό τώρα στην κρίση;

Sponsored Article  28/05/2020 07:21
Μπροστά στο ξέσπασμα της κρίσης, ήταν φυσιολογικό και κατανοητό, πως η άμεση αντίδραση της ηγεσίας της κάθε επιχείρησης ήταν να κάνει τα ελάχιστα απαιτούμενα που θα εξασφάλιζαν τη συνέχιση της λειτουργίας και επιβίωσης της επιχείρησης. Εξίσου σημαντική προτεραιότητα ήταν η εφαρμογή όλων των μέτρων που είχαν καθοριστεί από τη νομοθεσία, για την προστασία της υγείας των εργαζομένων.

Ποιες συνέπειες είχαν, όμως, οι χειρισμοί της ηγεσίας συνολικά για το προσωπικό; Μήπως έχει μειωθεί η εμπιστοσύνη και αυξηθεί το επίπεδο άγχος του προσωπικού ή, εναλλακτικά, μήπως οι χειρισμοί έχουν αυξήσει και ενισχύσει τη δέσμευση που νοιώθει το προσωπικό προς την επιχείρηση; Πέραν από τη γνώσης που χρειάζεται να αποκτηθεί μέσα από μια τέτοια οργανωμένη διερεύνηση, το προσωπικό θα νοιώθει ότι η προσωπική τους ευημερία είναι προτεραιότητα για την διεύθυνση.

Ας δούμε λίγο πιο αναλυτικά γιατί το ερώτημα «Πώς νοιώθει το προσωπικό σας την περίοδο αυτή;» που εμπεριέχεται στον τίτλο του άρθρου αυτού είναι σημαντικό;
Η σημασία τεκμηριώνεται με μια σειρά από γεγονότα/ δεδομένα ή, αν θέλετε, από κάποιες παραδοχές:
  • Η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων «δηλώνει πως το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το πλέον σημαντικό κεφάλαιο της»
  • Η αποτελεσματικότητα της ηγεσίας κρατών, οργανισμών, μικρών ή μεγάλων επιχειρήσεων «κρίνεται στις μεγάλες κρίσεις»
  • Ο τρόπος με τον οποίο οι εργαζόμενοι ενός οργανισμού βιώνουν και αξιολογούν τους χειρισμούς της ηγεσίας τους κατά τη διάρκεια της κρίσης, επηρεάζει σίγουρα τη δική τους αντίδραση, στις συνθήκες της κρίσης και κατά συνέπεια την απόδοση του οργανισμού
  • Αυτό που δύσκολα γίνεται αντιληπτό είναι, πως, αυτή η εμπειρία εργαζομένων, που είναι το αποτέλεσμα των χειρισμών της ηγεσίας του, θα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο και μακροπρόθεσμα σε ότι αφορά το πόσο αξιόπιστη θεωρείται η ηγεσία της επιχείρησης. «Θα προσθέσει ή θα αφαιρέσει» από το επίπεδο εμπιστοσύνης με το οποίο οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν την ηγεσία τους
 
Είναι γι’ αυτό το λόγο που πολλές επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, επιλέγουν να διερευνήσουν μέσα από μικρές και στοχευμένες έρευνες, τα αισθήματα και τις αντιλήψεις του προσωπικού τους. Το σκεπτικό είναι απλό: «Αν ξέρουμε ότι η περίοδος της κρίσης είναι ουσιαστική «δοκιμασία» με την οποία κρινόμαστε από το προσωπικό μας, είναι τότε σοφό να ξέρουμε έγκαιρα πως μας κρίνουν».

Το Great Place to Work®, ο πλέον εξειδικευμένος οργανισμός διεθνώς όσον αφορά το εργασιακό περιβάλλον και την κουλτούρα, έχει εισάξει σε πάρα πολλές χώρες το COVID-19 Care Survey. Εταιρείες και οργανισμοί στην Κύπρο που έχουν χρησιμοποιήσει το ερευνητικό αυτό εργαλείο, πέραν από την πληροφόρηση που εξασφάλισαν για τον τρόπο που το προσωπικό τους αξιολογά τους χειρισμούς της ηγεσίας, τεκμηρίωσαν στην πράξη την έγνοια τους και το ενδιαφέρον τους για το πως αισθάνονται οι εργαζόμενοι τους. Έχουν κάνει μια σημαντική επένδυση στο κτίσιμο της αξιοπιστίας τους.
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας