Οι  πέντε στρατηγικές προτεραιότητες  για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς στη μετά COVID-19 εποχή

Νίκος Σταύρου  25/05/2020 16:30
Οι  πέντε στρατηγικές προτεραιότητες  για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς στη μετά COVID-19 εποχή

Οι  πέντε στρατηγικές προτεραιότητες  για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς στη μετά COVID-19 εποχή

Νίκος Σταύρου  25/05/2020 16:30
Καθώς ο κόσμος αρχίζει να προσαρμόζεται στη νέα πραγματικότητα όπως διαμορφώνεται μετά την κορύφωση της πανδημίας του COVID-19, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί αρχίζουν να εστιάζουν τη στρατηγική τους, στα δεδομένα του νέου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και στον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους . Η PwC σε πρόσφατη έκθεσή της με τίτλο “Beyond COVID-19: Five key strategic priorities for a post-crisis world” έχει καθορίσει πέντε βασικές στρατηγικές προτεραιότητες στις οποίες πρέπει να εστιάσουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί ώστε να εξέλθουν από την κρίση πιο ισχυροί και ανθεκτικοί.

RELATED ARTICLES

  1. Ευθυγράμμιση της δομής κόστους και βελτίωση της παραγωγικότητας
Η αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων που αφορούν τη στρατηγική. Παρόλο που η φυσική τάση ενδέχεται να είναι η μείωση των δαπανών και η αναστολή των κεφαλαιουχικών επενδύσεων, εντούτοις οι επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι βραχυπρόθεσμες εξοικονομήσεις δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την ικανότητά τους να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες ανάκαμψης. Αντίθετα, θα πρέπει να συνεχίσουν να προωθούν ενέργειες που συμβάλλουν στη δημιουργία νέων εισοδηματικών πόρων ή στην απλοποίηση των  εσωτερικών τους διαδικασιών. Η ενίσχυση της παραγωγικότητας αποτελεί μια διαρκή πρόκληση και όχι ένα επίκαιρο ζήτημα της παρούσας κατάστασης. Βασικοί λειτουργικοί άξονες όπως τα τμήματα πληροφορικής, αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων, διακανονισμού απαιτήσεων και εξυπηρέτησης πελατών, προσφέρονται για ανασχεδιασμό, και βρίσκονται ενώπιον μιας μοναδικής ευκαιρίας απλοποίησης, αυτοματοποίησης και κατάλληλης στελέχωσής τους.
  1. Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού
Πολλοί ασφαλιστικοί οργανισμοί έχουν ήδη ξεκινήσει ένα ταξίδι ψηφιακού μετασχηματισμού. Ωστόσο, αρκετές επιχειρήσεις εξακολουθούν να διατηρούν δυσανάλογα μεγάλο αριθμό προσωπικού ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι λειτουργίες τους διέπονται από μη αυτοματοποιημένες διαδικασίες, κατακερματισμένη τεχνολογία και δυσκολίες στην αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων. Η παρούσα κρίση αποτελεί ιδανική ευκαιρία προώθησης της ψηφιακής ατζέντας με στόχο την τεχνολογική μεταμόρφωση των επιχειρήσεων σε όλα τα επίπεδα. Πρωτοβουλίες όπως οι ψηφιακές πωλήσεις, απευθείας διαδικτυακές επαφές με καταναλωτές και αυτοματοποιημένοι διακανονισμοί απαιτήσεων μπορούν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στους οργανισμούς. Εξίσου σημαντική είναι και η ικανότητα διαχείρισης των  δεδομένων, η αξιοποίηση του cloud και η ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας.
  1. Δημιουργία νέων ροών εσόδων
Μετά την πανδημία, οι οργανισμοί ενδέχεται να ανταγωνίζονται μεταξύ τους για εξασφάλιση μεγαλύτερου μεριδίου σε μια, εκ των πραγμάτων, μικρότερη αγορά. Η εξεύρεση νέων πηγών εσόδων θα είναι επομένως κρίσιμη. Προκειμένου να εισχωρήσουν σε νέες αγορές, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί πρέπει να σχεδιάσουν προϊόντα που να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες (π.χ. ασφάλιση βάσει χρήσης, κάλυψη από απώλεια απασχόλησης για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων/υπεργολάβων, κάλυψη επιχειρήσεων σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας τους λόγω πανδημιών και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για εξ αποστάσεως εργασία). Επιχειρήσεις που διαθέτουν ισχυρό ισολογισμό και κεφαλαιακή θέση πρέπει να εξετάσουν στρατηγικές συγχωνεύσεων και εξαγορών.
  1. Προετοιμασία του προσωπικού για τη νέα πραγματικότητα
Το lockdown ανάγκασε τις επιχειρήσεις να επανεκτιμήσουν σχεδόν όλες τις πτυχές  λειτουργίας τους.  Με τη νέα κανονικότητα οι οργανισμοί καλούνται να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες αλλά και την προθυμία να αγκαλιάσουν την αλλαγή είτε αυτή αφορά την εργασία από το σπίτι και την ψηφιακή αλληλεπίδραση είτε αφορά την αξιοποίηση αναδυόμενων τεχνολογιών για την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων. Η επιτυχής αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού προϋποθέτει: (α) τον προσδιορισμό εκείνων των δεξιοτήτων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του συγκεκριμένου οργανισμού, (β) τη στοχευμένη επένδυση σε ένα νέο μαθησιακό περιβάλλον και (γ) την αξιόπιστη επιμέτρηση της αποτελεσματικότητας της εν λόγω επένδυσης. Απαραίτητο συστατικό για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι η ξεκάθαρη δέσμευση και ώθηση από την ηγεσία των οργανισμών.
  1. Ενίσχυση της αποδοτικότητας κεφαλαίων
Με την πάροδο των άμεσων προκλήσεων που αφορούν τα κεφάλαια και τη ρευστότητα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους στο μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των χαμηλότερων επιτοκίων, στο αυξημένο κόστος αντιστάθμισης και στην παρατεταμένη αστάθεια των αγορών. Επιπλέον, η προ της κρίσης έμφαση στην προσφορά λιγότερων προϊόντων εγγυημένων αποδόσεων αναμένεται να ενταθεί. Νικητές θα αναδειχθούν εκείνοι που θα αποδειχθούν πιο ικανοί να βελτιστοποιήσουν την χρηματοοικονομική τους θέση μέσω της αποτελεσματικής τοποθέτησης και χρήσης των κεφαλαίων τους.
Στη μετά COVID-19 εποχή η κοινωνία απαιτεί πιο επίμονα την ανάπτυξη βιώσιμων στρατηγικών που να διασφαλίζουν την ανθεκτικότητα των οργανισμών και την ικανότητα τους να εκπληρώνουν με συνέπεια τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν έναντι των πελατών τους. Τώρα είναι η ώρα για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς να επαναπροσδιορίσουν το όραμα και τις αξίες τους και να ηγηθούν με υπευθυνότητα στη νέα εποχή.
 
Νίκος Σταύρου
Συνέταιρος Ελεγκτικών Υπηρεσιών,
Υπεύθυνος Ασφαλιστικού τομέα
PwC Cyprus

 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας