Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Blockchain

Δελτίο Τύπου  22/05/2020 17:30
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Blockchain

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Blockchain

Δελτίο Τύπου  22/05/2020 17:30
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την επιλογή, μέσα από ανταγωνιστική διαδικασία, της κοινοπραξίας που θα αναλάβει το ανανεωμένο και διευρυμένο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο και Φόρουμ για το Blockchain (EU Blockchain Observatory and Forum). Η κοινοπραξία συμπεριλαμβάνει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, μέσω του Institute For the Future (IFF), το οποίο πρωτοπορεί στην έρευνα και εκπαίδευση στα ψηφιακά νομίσματα και το blockchain. Το IFF του Πανεπιστημίου Λευκωσίας θα συνεργαστεί με την INTRASOFT και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) για τους επόμενους 30 μήνες, παρέχοντας συμβουλές στην ΕΕ για όλες τις σχετικές πτυχές. Οι προσπάθειες της κοινοπραξίας θα υποστηρίζονται από τους υπεργολάβους Bitfury Group, OpenForum Europe AISBL, White Research και PLANET S.A. 

RELATED ARTICLES


 
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στους εξής βασικούς τομείς των εργασιών του Παρατηρητηρίου:
 
  • Χαρτογράφηση, παρακολούθηση και ανάλυση των τάσεων γύρω από το blockchain, καθώς και των πρωτοβουλιών και των σχετικών παραγόντων στην ΕΕ και παγκοσμίως.
  • Αποσαφήνιση προϋπαρχόντων και αναδυόμενων ζητημάτων και καθοδήγηση στην αντιμετώπιση των προκλήσεων. Το Πανεπιστήμιο θα καθοδηγήσει τις προσπάθειες της κοινοπραξίας για ταυτοποίηση των πιο σημαντικών σχετικών προκλήσεων, προετοιμάζοντας μελέτες περιπτώσεων για τον κάθε τομέα και συντάσσοντας θεματικές μελέτες και εκθέσεις για κάθε μία από τις προκλήσεις, με τη συνεργασία εξωτερικών εμπειρογνωμόνων από την ΕΕ αλλά και από όλο τον κόσμο.
  • Ανάπτυξη και καλλιέργεια της Ευρωπαϊκής κοινότητας blockchain, καθώς και δημιουργία μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για συνεργασία προς ενδυνάμωση του οικοσυστήματος.
  • Ενδυνάμωση των συνεργειών με προϋπάρχουσες και νέες Ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες για το blockchain.
  • Δημιουργία ενός κέντρου κατάρτισης για το blockchain και τις τεχνολογίες DLT στην Ευρώπη. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα καθοδηγήσει την προσπάθεια αυτή μέσω της διεξαγωγής έρευνας δεξιοτήτων σχετικών με το blockchain, ώστε να γεφυρώσει το κενό που υπάρχει ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση εκπαίδευσης στον τομέα του blockchain, χαρτογραφώντας τις διαθέσιμες ευκαιρίες για σχετική εκπαίδευση, προσδιορίζοντας τα κενά, δημιουργώντας συνδέσεις με άλλες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και αναπτύσσοντας νέες εκπαιδευτικές μεθόδους και υλικό διδασκαλίας.
 
Σύμφωνα με τον Καθηγητή Γιώργο Γιαγλή, Εκτελεστικό Διευθυντή του Institute For the Future: "Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι για την επιλογή μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσα από μία πολύ ανταγωνιστική διαδικασία, για τη λειτουργία και επέκταση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου και Φόρουμ για το Blockchain. Η συμμετοχή μας σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο, θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία στην εκπαίδευση και την έρευνα για το blockchain, την οποία αναπτύσσουμε συστηματικά από το 2014. Παράλληλα, θα ενδυναμώσει τη θέση του Πανεπιστημίου ως ηγέτη στον συγκεκριμένο τομέα. Προσμένουμε τη συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να φέρουμε όλους τους μετόχους (βιομηχανία, ακαδημία και φορείς χάραξης πολιτικής) σε μια κοινή πλατφόρμα, η οποία θα επιτρέψει στην Ευρώπη να διεκδικήσει τη θέση του παγκόσμιου πρωτοπόρου στο blockchain, τις τεχνολογίες DLT και την ψηφιακή ανάπτυξη."
 
Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο και Φόρουμ για το Blockchain
Το Παρατηρητήριο και Φόρουμ της ΕΕ διαδραματίζει ενεργό ρόλο βοηθώντας την Ευρώπη να αδράξει τις νέες ευκαιρίες που προσφέρει το blockchain, να δημιουργήσει εμπειρογνωμοσύνη και να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στον τομέα. Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Βουλής, έχει συγκεντρώσει και έχει αναλύσει τις τάσεις της ανάπτυξης των τεχνολογιών blockchain, έχει εκδώσει μελέτες με ειδικές συστάσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και έχει διερευνήσει τις κοινωνικοοικονομικές δυνατότητες του Blockchain. Από την αρχή της λειτουργίας του, τον Φεβρουάριο του 2018, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο και Φόρουμ για το Blockchain έχει διοργανώσει 18 εργαστήρια και έχει εκδώσει 9 εξειδικευμένες εκθέσεις για διάφορα θέματα. Έχει επίσης χαρτογραφήσει 700+ παγκόσμια projects σχετικά με το blockchain σε ένα διαδραστικό χάρτη που εμφανίζεται στο website του Παρατηρητηρίου. Το Παρατηρητήριο και Φόρουμ της ΕΕ για το Blockchain απαριθμεί περίπου 2100 μέλη στο διαδικτυακό φόρουμ και 10 χιλιάδες followers στο twitter (@EUBlockchain). Κατά την πρώτη περίοδο λειτούργησε από την ConsenSys με υπερεργολάβους το University of Southampton, το Knowledge Media Institute του Open University, το University College London και το Lucerne University of Applied Sciences.
 
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας