EY Κύπρου: O COVID-19 δοκιμάζει τις αντοχές του κυπριακού και ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος

Δελτίο Τύπου  08/05/2020 18:30
EY Κύπρου: O COVID-19 δοκιμάζει τις αντοχές του κυπριακού και ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος

EY Κύπρου: O COVID-19 δοκιμάζει τις αντοχές του κυπριακού και ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος

Δελτίο Τύπου  08/05/2020 18:30
  • Το 91% των στελεχών που συμμετείχαν στο webcast της EY Κύπρου, θεωρούν ότι υπάρχει κάποια πιθανότητα, η κρίση του κορωνοϊού να οδηγήσει σε περαιτέρω ενοποίηση μεταξύ των κυπριακών τραπεζών
  • Το 83% των στελεχών θεωρούν ότι η ολοένα αυξανόμενη χρήση ψηφιακών καναλιών από τους πελάτες, θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό τις τράπεζες να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη αξία και ανθεκτικότητα


Η ΕΥ Κύπρου οργάνωσε την Τετάρτη, 06 Μαΐου, Webcast με τίτλο Addressing COVID-19 challenges in Banking | Tomorrow is Now!, στο οποίο συμμετείχαν ανώτατα και ανώτερα στελέχη του χρηματοπιστωτικού τομέα. Το webcast είχε ως στόχο να συμβάλει στην κατανόηση των σημαντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει το κυπριακό τραπεζικό σύστημα εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19 και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις παγκόσμιες επιπτώσεις της πανδημίας και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαϊκές τράπεζες. Το συγκεκριμένο webcast είναι το τέταρτο κατά σειρά που διοργανώνει η ΕΥ Κύπρου σχετικά με τις προκλήσεις του κορωνοϊού στην οικονομία και τις επιχειρήσεις, και το πρώτο ειδικά σχεδιασμένο για τον τραπεζικό τομέα. Το webcast παρουσίασαν επαγγελματίες της EY με σημαντική εμπειρία στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό.

Το webcast άνοιξε ο David Barker, Corporate Finance Leader Συναλλακτικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την περιφέρεια της Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA) της EY. Ο David, ο οποίος είναι επίσης ο COVID-19 Response Taskforce Leader της ΕΥ για την περιοχή ΕΜΕΙΑ και από την 1η Ιουλίου, ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Κύπρου, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της παγκόσμιας εξάπλωσης της πανδημίας στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και πώς αυτό επηρεάζει τη σταθερότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. O David παρουσίασε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την ιστορική πτώση του δείκτη PMI (Purchasing Managers’ Index) στην Ευρωζώνη, τον Μάρτιο του 2020, ενώ ανέλυσε τον αντίκτυπο της κρίσης στο ΑΕΠ ορισμένων εκ των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών οικονομιών, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι κάθε εβδομάδα που περνάει με την οικονομία σε καθεστώς lockdown, ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ αυξάνεται. Μαζί με τον David σε αυτό το πρώτο μέρος, ήταν ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Επικεφαλής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών για την περιφέρεια CESA της EY, ο οποίος ανέλυσε τις επιπτώσεις του COVID-19 στις επιχειρήσεις των τραπεζών και πώς αυτές οι επιπτώσεις δοκιμάζουν την ανθεκτικότητα του τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και στην Κύπρο.

Κατά τη δεύτερη ενότητα, οι Στέλιος Δημητρίου, Επικεφαλής Συναλλακτικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY Κύπρου, και Ανδρέας Σωκράτους, Ανώτερος Διευθυντής στο τμήμα Συναλλακτικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY Κύπρου, αναφέρθηκαν στις επιπτώσεις της πανδημίας στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα και μοιράστηκαν τα κύρια ευρήματα της σχετικής έρευνας Banking Industry Pulse την οποία διεξήγαγαν τον προηγούμενο μήνα.
Στο τέλος αυτής της ενότητας, δόθηκε στους συμμετέχοντες μια ερώτηση δημοσκόπησης για να απαντήσουν εάν πίστευαν ότι θα πραγματοποιηθεί περαιτέρω ενοποίηση μεταξύ των κυπριακών τραπεζών, ως αποτέλεσμα της κρίσης. Το συντριπτικό 70% των στελεχών που παρακολούθησαν το webcast, πιστεύουν ότι υπάρχει πιθανότητα περαιτέρω ενοποίησης, ενώ το 21% των στελεχών πιστεύουν ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συμβεί αυτό. Αυτό επιβεβαιώνει την άποψη ότι, την επαύριον του COVID-19, η περαιτέρω ενοποίηση στο τραπεζικό σύστημα θεωρείται αναπόφευκτη.

Κατά την τρίτη ενότητα, οι Σάββας Πεντάρης, Επικεφαλής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της ΕΥ Κύπρου, και Σταύρος Βιολάρης, Υπεύθυνος Χρηματοοικονομικών Λογιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Κύπρου, παρουσίασαν ορισμένα θέματα λογιστικής και αναφοράς IFRS9 που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της πανδημίας.
Κατά την τέταρτη ενότητα ομιλητές ήταν οι Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Κύπρου, και Αχιλλέας Αρβανίτης, Συνέταιρος στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος, οι οποίοι ειδικεύονται σε θέματα Στρατηγικής, Ψηφιακής Μεταρρύθμισης και Εμπειρίας Πελατών. Οι ομιλητές εξέτασαν τις πολλαπλές προκλήσεις που θέτει η τρέχουσα κρίση COVID-19 για τη λιανική και εμπορική τραπεζική. Ανέλυσαν τις ενέργειες που θα πρέπει να αρχίσουν να σχεδιάζουν οι Τράπεζες και οι οποίες χωρίζονται σε τρεις διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες. Η ανάλυση κάλυψε θέματα που αφορούν το πελατολόγιο των Τραπεζών, την εταιρική εικόνα, τα προϊόντα τους, το δίκτυο καταστημάτων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία.

Κατά τη διάρκεια αυτής της ενότητας, δόθηκε μια δεύτερη ερώτηση δημοσκόπησης, που ρωτούσε τους συμμετέχοντες εάν πιστεύουν ότι η ολοένα αυξανόμενη χρήση ψηφιακών καναλιών από τους πελάτες θα βοηθήσει τις τράπεζες να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη αξία και ανθεκτικότητα και σε ποιο βαθμό. Όλα τα στελέχη που απάντησαν έδωσαν θετική απάντηση, με το 83% να απαντά «σε μεγάλο βαθμό» και το 17% να απαντά «σε κάποιο βαθμό».

Στην Πέμπτη και τελευταία ενότητα, ο Χαράλαμπος Προύντζος, Επικεφαλής Νομικών Υπηρεσιών της ΕΥ για την περιφέρεια CESA καθώς και Επικεφαλής Νομικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών της EY Κύπρου, μαζί με τον Clifton Harrison, EMEIA Business Development Leader για την EY Law, μίλησαν για την διαχείριση νομικών υπηρεσιών (legal managed services) σε συνάθροιση με τις μαζικές αναστολές πληρωμών δόσεων δανείων. Υπογράμμισαν επίσης και τα μείζον θέματα που προκύπτουν λόγω της πανδημίας COVID-19 σε αναδιαρθρώσεις πιστωτικών διευκολύνσεων.
Το webcast ολοκληρώθηκε με τα στελέχη της EY να απαντούν σε κάποια από τα ερωτήματα που τέθηκαν από τους συμμετέχοντες, αναλύοντας σε μεγαλύτερο βάθος πτυχές των θεμάτων που τους απασχόλησαν.

Σχολιάζοντας τα κύρια συμπεράσματα που προκύπτουν από το webcast, ο Σάββας Πεντάρης, Επικεφαλής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της ΕΥ Κύπρου, δήλωσε: «Αυτή η κρίση είναι πολύ μεγάλη για να αφιερώσουμε το χρόνο μας στο να διαχειριστούμε μόνο τις αρνητικές της συνέπειες. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι και θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε για κάποιο χρονικό διάστημα, ας προσδιορίσουμε και ας αναπτύξουμε μερικές από τις θετικές πτυχές από αυτή την κατάσταση, όπως την αυξημένη χρήση της τεχνολογίας, την επιτάχυνση των ψηφιακών μετασχηματισμών και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης».

Η EY Κύπρου θα συνεχίσει να διοργανώνει webcasts σε τακτική βάση, εστιάζοντας σε διάφορους τομείς της επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας, με στόχο την ενημέρωση και συζήτηση των επιπτώσεων και των προκλήσεων που δημιουργεί η κρίση του COVID-19.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας