Το ΕΤΕΚ δημιούργησε Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Μηχανικών

Δελτίο Τύπου  10/04/2020 10:21
Το ΕΤΕΚ δημιούργησε Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Μηχανικών

Το ΕΤΕΚ δημιούργησε Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Μηχανικών

Δελτίο Τύπου  10/04/2020 10:21
Το Επιμελητήριο, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, έχει προχωρήσει στη δημιουργία Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου Μηχανικών με σκοπό την καταγραφή προβλημάτων ή/και δυσχερειών που αντιμετωπίζουν τα μέλη του στην εργασία τους, κατά τη διάρκεια της κρίσιμης αυτής περιόδου ή την υποβολή στοχευμένων και συγκεκριμένων εισηγήσεων προς την Πολιτεία σε σχέση με την υιοθέτηση μέτρων, πολιτικών και έκτακτων ρυθμίσεων.

RELATED ARTICLES


 
Μέσω του παρατηρητηρίου, τα μέλη του ΕΤΕΚ έχουν την ευχέρεια να υποβάλουν τυχόν προβλήματα που προκύπτουν ενόψει της πανδημίας για διάφορα ειδικά θέματα, καθώς και τις εισηγήσεις τους για πιθανές δράσεις του ΕΤΕΚ για αντιμετώπισή τους.
 
Θέματα που θα μπορούσαν να απασχολήσουν το ΕΤΕΚ είναι αυτά που εμπίπτουν στο φάσμα των αρμοδιοτήτων του και των επαγγελμάτων που εμπίπτουν στην περί ΕΤΕΚ νομοθεσία και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων θέματα που άπτονται του κατασκευαστικού τομέα, του τομέα μεταποίησης, θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, περαιτέρω προστασίας της δημόσιας υγείας αξιοποιώντας τεχνολογίες και συστήματα μηχανικής, περιβαλλοντικά θέματα, θέματα που αφορούν γενικά υποδομές (κτίρια, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, τηλεπικοινωνίες κοκ), θέματα τεχνολογιών πληροφορικής, μέτρα προστασίας, τεχνοοικονομικά θέματα, θέματα που αφορούν τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, εισηγήσεις που θα βοηθήσουν την διατήρηση ή επανέναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας χωρίς να διακυβεύεται η δημόσια υγεία  καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα που είναι συναφές με τις αρμοδιότητες του Επιμελητηρίου.
 
Οι εισηγήσεις που το ΕΤΕΚ έχει ήδη καταθέσει προς την Πολιτεία είναι αναρτημένες στο σχετικό διαδικτυακό κόμβο που έχει δημιουργηθεί για τον κορωνοϊό Covid-19, στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ (www.etek.org.cy).
 
Πρόθεση του Επιμελητηρίου είναι όπως τα σχόλια και προτάσεις που θα υποβληθούν από τα μέλη προωθηθούν, κατόπιν επεξεργασίας, στις αρμόδιες κρατικές αρχές συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπισή τους αλλά και στο έργο της πολιτείας για την ελαχιστοποίηση και τη διαχείριση του κινδύνου στη δημόσια υγεία και την οικονομία.
 
Διαδικασία για την καταχώρηση σχολίων/εισηγήσεων: Κάθε ενδιαφερόμενο μέλος, αφού καταχωρήσει τα στοιχεία του, επιλέγει το πεδίο /κατηγορία της δραστηριότητάς/του τομέα που αφορά το θέμα που υποβάλλει και στη συνέχεια προχωρεί στην καταγραφή εκτενέστερα του προβλήματος/εισήγησης. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός θεμάτων, παρακαλούμε όπως υποβάλλετε επιπλέον καταχώρηση, προς διευκόλυνση της επεξεργασίας Μετά την καταχώρηση του μηνύματος, το μέλος θα λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης.
 
Νοείται πως τυχόν προώθηση των προβλημάτων / εισηγήσεων στις αρμόδιες κρατικές αρχές, θα γίνεται χωρίς τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων των μελών που τα έχουν υποβάλει στο Επιμελητήριο.
 
Για καταχώρηση των εισηγήσεων στη διεύθυνση https://bit.ly/2Xo7H8t .
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας