Η Ναυτιλιακή Βιομηχανία τονίζει την ανάγκη μετακίνησης πληρωμάτων πλοίων για συνέχιση του παγκόσμιου εμπορίου

Δελτίο Τύπου  09/04/2020 19:00
Η Ναυτιλιακή Βιομηχανία τονίζει την ανάγκη μετακίνησης πληρωμάτων πλοίων για συνέχιση του παγκόσμιου εμπορίου

Η Ναυτιλιακή Βιομηχανία τονίζει την ανάγκη μετακίνησης πληρωμάτων πλοίων για συνέχιση του παγκόσμιου εμπορίου

Δελτίο Τύπου  09/04/2020 19:00
Με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του παγκόσμιου συστήματος θαλάσσιων μεταφορών, το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (International Chamber of Shipping-ICS) και η Διεθνής Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές (International Transport Workers Federation- ITF), εξέδωσαν ένα νέο μήνυμα στους ηγέτες των χωρών G20. Το μήνυμα καλεί για συνεργασία μεταξύ των οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών, των κυβερνήσεων και των αεροπορικών εταιρειών ούτως ώστε να υπάρξουν βιώσιμες λύσεις σε σημαντικά ζητήματα, όπως οι αλλαγές του πληρώματος πλοίων άμεσα και σε πιο επείγουσα βάση, να επιτραπεί η πρόσβαση στους ναυτικούς σε ιατρική περίθαλψη στην ξηρά και ο επαναπατρισμός τους σε περίπτωση ανάγκης. 

RELATED ARTICLES


 
Μεταξύ άλλων το μήνυμα λέει: “Ενώ είναι σωστό οι κυβερνήσεις να επικεντρωθούν στην άμεση ανάγκη για τη διασφάλιση δημόσιας υγείας λόγω της πανδημίας COVID-19, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι - μεταξύ άλλων οικονομικά σημαντικών βιομηχανιών – η εμπορική ναυτιλία μεταφέρει αγαθά πρώτης ανάγκης, ιατρικές προμήθειες, ενέργεια και πρώτες ύλες, καθώς και τα προϊόντα και εξαρτήματα τα οποία, λόγω πολύπλοκων παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού, είναι απαραίτητα για για τις οικονομίες των χωρών και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Το παγκόσμιο εμπόριο, εξαρτάται από τους 2 εκατομμύρια ναυτικούς και το ναυτικό προσωπικό που οδηγούν τα εμπορικά πλοία ανα το παγκόσμιο. Δεδομένης της  συνέχισης των περιορισμών στις μετακινήσεις και πτήσεις, υπάρχει άμεση ανάγκη όπως οι κυβερνήσεις βρουν τρόπους αντιμετώπισης του σοβαρού προβλήματος των αλλαγών των πληρωμάτων των πλοίων. Χωρίς συντονισμένη παγκόσμια δράση, η ροή των εισαγωγών και των εξαγωγών που μεταφέρονται διά θαλάσσης θα διακινδυνεύσεί, με αρνητικές επιπτώσεις στις οικονομίες των χωρών εν μέσω κρίσης λόγω του COVID-19”.
 
Ως εκ τούτου, διατυπώνονται οι ακόλουθες συστάσεις προς τους ηγέτες και τις κυβερνήσεις των G20:
 
  • Να οριστούν οι επαγγελματίες ναυτικοί και ναυτικό προσωπικό, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, ως “αναγκαίο προσωπικό (key workers)” καθώς παρέχουν ουσιώδης υπηρεσίες και να τους παρέχονται οι κατάλληλες εξαιρέσεις από τους εθνικούς περιορισμούς μετακίνησης ή ταξιδιών, ώστε να μπορούν να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν απο τα πλοία.
 
  • Όλες οι κυβερνήσεις να προσδιορίσουν συγκεκριμένα λιμάνια στις χώρες τους και τα κατάλληλα αεροδρόμια σε κοντινή απόσταση, από τα οποία οι αλλαγές των πληρωμάτων να μπορούν να ξεκινήσουν να γίνονται με ασφάλεια, το συντομότερο δυνατόν.
 
  • Οι κυβερνήσεις, σε περίπτωση επείγουσας ιατρικής περίθαλψης, να παρέχουν στους επισκέπτες ναυτικούς πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη στην ξηρά και εάν είναι απαραίτητο, να διευκολύνουν τον επείγοντα επαναπατρισμό τους, όπως απαιτείται από τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του ILO, 2006.
 
  • Δημιουργία ειδικής ομάδας από τους G20, για εξεύρεση αποτελεσματικής λύσης στο ζήτημα των αλλαγών των πληρωμάτων πλοίων που δημιουργήθηκε λόγω της πανδημίας COVID-19.
 
Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, υποστηρίζει πλήρως τις προαναφερθείσες συστάσεις και είναι έτοιμο να συνεχίσει τις συζητήσεις με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, την Κυπριακή Κυβέρνηση και τοπικούς φορείς, προκειμένου να βρεθούν όσο το δυνατόν ταχύτερα βιώσιμες λύσεις σε θέματα αλλαγών πληρώματος πλοίων και να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη στην ξηρά, στους αόρατους ήρωες του παγκόσμιου εμπορίου, τους ναυτικούς μας.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας