Ο διαχωρισμός της πίτας για τις ασφαλιστικές

Ο διαχωρισμός της πίτας για τις ασφαλιστικές

Ο διαχωρισμός της πίτας για τις ασφαλιστικές

Εξακολουθεί να ανακάμπτει η ασφαλιστική αγορά και ειδικότερα ο γενικός κλάδος, καταγράφοντας ποσοστά ανόδου που αγγίζουν το 5,3% το 2019 σε σχέση με το 2018, ενώ πιο συγκρατημένοι είναι οι ρυθμοί ανάπτυξης του κλάδου ζωής που ανήλθαν στο 3,8%. 

RELATED ARTICLESΣυγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου(ΣΑΕΚ), καθώς δεν ήταν εφικτό να συγκεντρωθούν τα στοιχεία λόγω κορωνοϊού, το σύνολο των μικτών ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας από εταιρείες Ζωής) των ασφαλιστικών εταιρειών Γενικού Κλάδου ανήλθαν στα €507,14 εκατ. το 2019 παρουσιάζοντας αύξηση 5,3% σε σχέση με το 2018, ενώ το σύνολο των μικτών ασφαλίστρων –  (μη συμπεριλαμβανομένων ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας από εταιρείες Ζωής) των ασφαλιστικών εταιρειών Κλάδου Ζωής ανήλθαν στα €385,018 εκατ. το 2019 καταγράφοντας αύξηση 1,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Με βάση τα στοιχεία του ΣΑΕΚ, τη μεγαλύτερη αύξηση στην αξία μικτών ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας από εταιρείες Ζωής) Γενικού Κλάδου κατά το 2019 κατέγραψαν οι Interamerican (81,71%), Metlife (19,24%), Minerva (18,12%), και AIG (15,90%). Τη μεγαλύτερη μείωση σημείωσαν οι Allianz Hellas (73,34%), Lumen (15,06%) και Prime (3,65%).

Τη μεγαλύτερη αξία μικτών ασφαλίστρων κατείχε η CNP ASFALISTIKI με €53.034.644.
 


Με βάση τα στοιχεία του ΣΑΕΚ, τη μεγαλύτερη αύξηση στην αξία μικτών ασφαλίστρων (μη συμπεριλαμβανομένων ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας από εταιρείες Ζωής) Γενικού Κλάδου κατά το 2019 κατέγραψαν οι Interamerican (81,71%), Minerva (18,12%), και PANCYPRIAN (14,91%). Τη μεγαλύτερη μείωση σημείωσαν οι Allianz Hellas (73,34%), Lumen (15,06%) και Prime (3,65%).

 


Μερίδια αγοράς Κλάδου Ζωής
Σημαντική μείωση 38,25% κατέγραψε το σύνολο των μικτών ασφαλίστρων – Κλάδου Ζωής (μη συμπεριλαμβανομένων ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας από εταιρείες Ζωής) της Universal Life κατά το 2019, με το μερίδιο αγοράς της να μειώνεται από 23,36% το 2018 σε 14,19% το 2018. Τη μεγαλύτερη αύξηση 129,96% στο σύνολο των μικτών ασφαλίστρων – Κλάδου Ζωής (μη συμπεριλαμβανομένων ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας από εταιρείες Ζωής) κατέγραψε η Hellenic ALico και το μερίδιο αγοράς της να αυξάνεται από 3,08% σε 6,96%.

Το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στα μικτά ασφάλιστρα Κλάδου Ζωής (μη συμπεριλαμβανομένων ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας από εταιρείες Ζωής) κατά το 2019 κατείχε η Eurolife με ποσοστό 26,39%, με την CNP Cyprialife να ακολουθεί με ποσοστό 25,63% και την Universal Life να βρίσκεται στην τρίτη θέση με ποσοστό 14,19%.
 

 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας