Μέτρα προστασίας προσωπικού και κοινού για την πανδημία COVID-19 από τον Όμιλο Βιοιατρική

Δελτίο Τύπου  08/04/2020 14:31
Μέτρα προστασίας προσωπικού και κοινού για την πανδημία COVID-19 από τον Όμιλο Βιοιατρική

Μέτρα προστασίας προσωπικού και κοινού για την πανδημία COVID-19 από τον Όμιλο Βιοιατρική

Δελτίο Τύπου  08/04/2020 14:31
Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που βιώνουμε είναι πολύ σημαντικό να φροντίζουμε όπως λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, βάσει των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να συμβάλουμε στον έλεγχο της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 στην Κύπρο.

RELATED ARTICLESΈχοντας υπόψη τα πιο πάνω o Όμιλος Βιοιατρική έχει φροντίσει ούτως ώστε τόσο στο Χημείο Γιαννουκά, όσο και στο διαγνωστικό κέντρο Άλφα Εύρεσις να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του προσωπικού και του κοινού. Τα μέτρα αυτά μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν χρήση μέτρων ατομικής προστασίας (γάντια, μάσκα, γυαλιά, εργαστηριακό κράνος προστασίας, σκούφος, ρόμπα μίας χρήσης, υποπόδια), τοποθέτηση απολυμαντικών σε όλους τους χώρους, τακτική απολύμανση μονάδων και εργαστηρίου από ειδικά συνεργεία, αλλά και την απολύμανση των χώρων αναμονής και εργασίας σε συνεχή βάση.

Επιπρόσθετα, πραγματοποιείται θερμομέτρηση των εξεταζόμενων πριν την είσοδό τους στις μονάδες και λήψη σύντομου ιστορικού τυχόν έκθεσης στον κορωνοϊό.  Επίσης, επιτρέπεται η είσοδος ενός μόνο ατόμου κάθε φορά εντός των μονάδων, χωρίς να επιτρέπεται η παρουσία συνοδού, εκτός και αν αυτό είναι άκρως απαραίτητο για την εξυπηρέτηση του εξεταζόμενου. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί πως σε επίπεδο ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων έχει περιοριστεί ο αριθμός των εξετάσεων μόνο σε εκείνες που χαρακτηρίζονται επείγουσες από τον ιατρό του εξεταζόμενου ή και απολύτως απαραίτητες.

Όσον αφορά το προσωπικό, το οποίο αποτελεί και το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο του οργανισμού, ο Όμιλος Βιοιατρική, αποφάσισε για την καλύτερη προστασία όλων να θέσει το 50% του προσωπικού του Χημείου Γιαννουκά και του Άλφα Εύρεσις σε υποχρεωτική άδεια, με πλήρες πακέτο απολαβών και χωρίς να μετρά η άδεια αυτή στην ετήσια άδεια που δικαιούνται οι εργαζόμενοι.  Επιπρόσθετα έχει τεθεί σε εφαρμογή ειδικό πρωτόκολλο αντιμετώπισης τυχόν ύποπτου κρούσματος μεταξύ του προσωπικού του, που περιλαμβάνει ενδεικτικά, άμεση απομόνωση του εξεταζόμενου και δωρεάν υλοποίηση του τεστ για τον κορωνοϊό, ειδική γραμμή συμβουλευτικής από το ιατρικό προσωπικό του Ομίλου, πλήρες πακέτο αποδοχών και άδεια που δεν εγγράφεται στην κανονική άδεια του εξεταζόμενου, αντικατάσταση του εργαζόμενου, ώστε να μη σταματά η λειτουργία των μονάδων, απολύμανση χώρων και αντικειμένων και επανάληψη του τεστ πριν την επαναφορά στην εργασία.

Μοριακό τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού
Παράλληλα, ο Όμιλος έχει προχωρήσει στη δημιουργία ειδικής ομάδας δειγματοληψίας για την υλοποίηση του μοριακού τεστ για τον κορωνοϊό. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνται με αυστηρή χρήση όλων των μέτρων ατομικής προστασίας εκ μέρους των εργαζομένων, μέσω της ειδικής μονάδας «DRIVE THROUGH»  που βρίσκεται σε εξωτερικό περιφραγμένο χώρο. Ο εξεταζόμενος περνά με το όχημά του και χωρίς να βγει από αυτό, γίνεται δειγματοληψία και αποχωρεί σε ελάχιστα λεπτά και χωρίς καμία ταλαιπωρία ή επαφή με άλλα άτομα ή αντικείμενα.

Ακολούθως, η ποιοτική ανίχνευση του SARS-CoV-2 γίνεται βάση των οδηγιών που δόθηκαν από το Υπουργείο Υγείας, με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου σε εξεταζόμενους (Real Time PCR), οι οποίοι πληρούν  τα κριτήρια του COVID-19, που περιλαμβάνουν πυρετό, βήχα, δυσκολία στην αναπνοή, ιστορικό πρόσφατης μετάβασης στο εξωτερικό και επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Η δειγματοληψία  γίνεται με  ρινοφαρυγγικό ή στοματοφαρυγγικό επίχρισμα, ενώ ο έλεγχος για το γονίδιο - στόχο του SARS-CoV-2 γίνεται στη βάση του πρωτοκόλλου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO). Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας γίνεται χρήση εσωτερικού δείκτη ελέγχου, ο οποίος επιβεβαιώνει την ορθότητα της διαδικασίας απομόνωσης γενετικού υλικού από το παραληφθέν δείγμα. Η ευαισθησία (ακρίβεια) της υλοποιούμενης μοριακής μεθόδου είναι 99.17% και η ειδικότητα (καταλληλόλητα) ως προς την ανίχνευση του Κορώνα ιού (COVID-19) είναι 100%.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας