Θωρακίζονται από άτακτο Brexit οι ασφαλιστικές

Θωρακίζονται από άτακτο Brexit οι ασφαλιστικές

Θωρακίζονται από άτακτο Brexit οι ασφαλιστικές

Νομοσχέδιο και κανονισμούς που ρυθμίζουν δύο από τα πολλά ανοικτά ζητήματα που προκύπτουν από το Brexit και ειδικότερα από το ενδεχόμενο αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) χωρίς συμφωνία, καλείται να ψηφίσει κατά τη σημερινή Ολομέλεια της η Βουλή. 

RELATED ARTICLES


 
Το νομοσχέδιο, που τιτλοφορείται ως «Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2019», σκοπεύει να διαφυλάξει την εύρυθμη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς- πάντοτε σε περίπτωση αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ χωρίς τη σύναψη συμφωνίας- ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των δικαιούχων στο πλαίσιο των ασφαλιστικών συμβάσεων.
 
Συγκεκριμένα, με το νομοσχέδιο εισάγεται ρύθμιση για παραχώρηση μεταβατικής περιόδου δύο χρόνων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στους διανομείς ασφαλιστικών ή και αντασφαλιστικών προϊόντων από το ΗΒ, ώστε να συνεχίσουν να διαχειρίζονται τα χαρτοφυλάκιά τους.
 
Σε παρόμοιες ρυθμίσεις έχει προχωρήσει και η πλειοψηφία των υπολοίπων κρατών μελών, αφού σε ένα Brexit χωρίς συμφωνία οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι ασφαλιστικοί/αντασφαλιστικοί διανομείς από το ΗΒ θα θεωρούνται ότι προέρχονται από τρίτη χώρα και, για να συνεχίσουν να διεξάγουν τις εργασίες τους, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας διεξαγωγής εργασιών. Μία τέτοια διαδικασία είναι χρονοβόρα, πολύπλοκη και δαπανηρή και συνεπώς οι επιχειρήσεις αυτές, χωρίς την πιο πάνω ρύθμιση, δε θα μπορούν να εξυπηρετούν τους υφιστάμενους ασφαλισμένους πελάτες και δικαιούχους τους.

Να σημειωθεί ότι για τις υπηρεσίες των εν λόγω επιχειρήσεων που δεν καλύπτονται από τη μεταβατική περίοδο θα πρέπει να εξασφαλιστεί άδεια από τον Έφορο Ασφαλίσεων.

Ρυθμίζουν και το ΦΠΑ για μη συμφωνία
Με τη σειρά τους, οι κανονισμοί που τίθενται προς ψήφιση θα ρυθμίσουν ότι το ΗΒ δεν θα θεωρείται κράτος μέλος σε σχέση με την επιβολή ΦΠΑ. Πάντως, οι κανονισμοί θα τεθούν σε εφαρμογή με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σε περίπτωση άτακτης αποχώρησης της χώρας από την ΕΕ.
 
Διευκρινίζεται ότι, για τη μεταβατική περίοδο που θα διαρκέσει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2020 το Ηνωμένο Βασίλειο θα αντιμετωπίζεται από την ΕΕ ως κράτος μέλος, με ορισμένες εξαιρέσεις και από την 1η Ιανουαρίου 2021 και αναλόγως των πολιτικών εξελίξεων, η χώρα θα αντιμετωπίζεται στη βάση συμφωνίας με την ΕΕ ή, διαφορετικά, ως τρίτη χώρα.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας