ΕΥ: Οι ασφαλιστικές να επενδύσουν σε μετασχηματισμό και ανθρώπινο δυναμικό

Δελτίο τύπου  28/01/2020 18:40
ΕΥ: Οι ασφαλιστικές να επενδύσουν σε μετασχηματισμό και ανθρώπινο δυναμικό

ΕΥ: Οι ασφαλιστικές να επενδύσουν σε μετασχηματισμό και ανθρώπινο δυναμικό

Δελτίο τύπου  28/01/2020 18:40
  • Η μείωση των επιτοκίων, οι μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών και η αλλαγή των δημογραφικών στοιχείων καθορίζουν το μέλλον της ασφάλισης
  • Οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να επιτύχουν την σωστή ισορροπία μεταξύ της επίτευξης της λειτουργικής αριστείας και της επένδυσης στην τεχνολογική καινοτομία
 
Καθώς ο κλάδος της ασφάλισης παραμένει στάσιμος για ακόμα έναν χρόνο, λόγω των χαμηλών επιτοκίων, οι μεταβολές των δημογραφικών στοιχείων των καταναλωτών παγκοσμίως σε συνδυασμό με τις αυξημένες προσδοκίες για ψηφιακές εμπειρίες δημιουργούν νέους κινδύνους αλλά και ευκαιρίες για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Η έκθεση EY Insurance Outlook 2020, αναδεικνύει τις επικείμενες προτεραιότητες που θα θέσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες ζωής και γενικού κλάδου τον επόμενο χρόνο, για να παραμείνουν ανταγωνιστικές με βάση τα νέα δεδομένα. Η έκθεση βασίζεται στα συμπεράσματα ομάδων εργασίας (workshops) με ανώτατα στελέχη του κλάδου σε όλο τον κόσμο (Η.Π.Α., Ασία-Ειρηνικός και Ευρώπη) καθώς και σε μια επίσημη έρευνα μεταξύ των επαγγελματιών του ασφαλιστικού κλάδου της EY και εξωτερικών αναλυτών.
Οι ασφαλιστές συμφωνούν, ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι το «μυστικό συστατικό» για να μεγιστοποιηθούν οι αποδόσεις των επενδύσεων στην τεχνολογία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τα νέα επιχειρησιακά μοντέλα. Ωστόσο, καθώς ο κλάδος αγωνίζεται να προσελκύσει τα κατάλληλα ταλέντα, η έκθεση διαπιστώνει ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει είτε να επανατοποθετηθούν οι ίδιες ως εταιρείες τεχνολογίας, είτε να επικοινωνήσουν πειστικά τη σημασία του κλάδου, την αξία που προσθέτει στην κοινωνία και τα γενικότερα πλεονεκτήματα μιας καριέρας στον ασφαλιστικό κλάδο.
Σύμφωνα με την έκθεση, επιπρόσθετες προτεραιότητες για τους ασφαλιστές ζωής και άλλων προϊόντων είναι οι εξής:
 
  • Η επίτευξη λειτουργικής αριστείας και αποδοτικότητας κόστους
  • Η διαχείριση των ρυθμιστικών πιέσεων
  • Η ψηφιοποίηση της διανομής
  • Η κατανόηση των αναδυόμενων και καινοτόμων τεχνολογιών
  • Η διαχείριση των κινδύνων και των ευκαιριών που φέρνει η κλιματική αλλαγή
 
Οι προοπτικές για την Ευρώπη

Η αντιμετώπιση των κανονιστικών πιέσεων, όπως αυτή του ΔΠΧΑ 17, σε συνδυασμό με την επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και την ενεργοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, αναδεικνύεται σε μια δύσκολη ισορροπία για τις ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς αγωνίζονται να αναπτυχθούν. Οι ασφαλιστές που δραστηριοποιούνται στο γενικό κλάδο θα πρέπει να επιτύχουν την σωστή ισορροπία μεταξύ της φυσικής και της ψηφιακής διανομής, να αντιμετωπίσουν το νέο ρυθμιστικό περιβάλλον και να εξερευνήσουν τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που συνδέονται με τη βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή. Παράλληλα, οι ασφαλιστές ζωής θα πρέπει να ενισχύσουν την αποδοτικότητά τους, αναζητώντας νέες προτάσεις μέσω συνδεδεμένων συσκευών καθώς και προσφορές σε θέματα οικονομικής ευμάρειας για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που δημιουργούν τα εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια.
Η έκθεση διαπιστώνει ότι οι βασικές προτεραιότητες για τους Ευρωπαίους ασφαλιστές (τόσο στον κλάδο της ζωής, όσο και στο γενικό κλάδο) το 2020 περιλαμβάνουν τη διαχείριση των συνεχών ρυθμιστικών πιέσεων, την ψηφιοποίηση των πωλήσεων και της διανομής και την επίτευξη της αποδοτικότητας κόστους. Για τους ασφαλιστές του γενικού κλάδου ο «πόλεμος» για το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την κύρια προτεραιότητα, σε συνδυασμό πάντα με τη προσαρμογή στις απαιτήσεις της βιωσιμότητας και της κλιματικής αλλαγής. Αντίθετα, ο κλάδος ζωής παραμένει εστιασμένος στα ζητήματα της βιωσιμότητας και της κλιματικής αλλαγής και την αξιοποίηση του Internet of Things (IoT).
Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο Σάββας Πεντάρης, Συνέταιρος και Επικεφαλής του Χρηματοοικονομικού Τομέα της ΕΥ Κύπρου, σχολιάζει:  «Ο ασφαλιστικός κλάδος επηρεάζει την καθημερινή μας ζωή, από τις φυσικές καταστροφές μέχρι τις απειλές στον κυβερνοχώρο και την προστασία της υγείας μας. Καθώς εμφανίζονται νέοι κίνδυνοι, οι ασφαλιστικές εταιρίες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην πρόληψη παράλληλα με τη διαχείριση κινδύνων. Συγχρόνως, η υιοθέτηση μιας πιο πελατοκεντρικής προσέγγισης και η βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη στο νέο ψηφιακό περιβάλλον θα αποτελέσουν βασικές προτεραιότητες. Σε αυτό το ταξίδι του μετασχηματισμού για να εξασφαλίσουν τη μελλοντική τους ανάπτυξη, θα πρέπει επίσης να προσελκύσουν και να διατηρήσουν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και να επανακαταρτίσουν  το υπάρχον».
 
Οι προοπτικές για την Αμερικανική ήπειρο
Οι κορυφαίες τάσεις για τις Αμερικανικές ασφαλιστικές εταιρείες για το 2020 (τόσο για τον κλάδο ζωής, όσο και για το γενικό κλάδο) είναι ευθυγραμμισμένες με ορισμένες από τις παγκόσμιες προτεραιότητες: η επιτυχία στην αναζήτηση ανθρώπινου δυναμικού, η επίτευξη λειτουργικής αριστείας και η αποδοτικότητα του κόστους. Για τους ασφαλιστές του γενικού κλάδου, η ψηφιοποίηση της διανομής των προϊόντων και η ανάπτυξη των σωστών στρατηγικών για την συνεργασία και τον ανταγωνισμό με τους νεοεισερχόμενους στον κλάδο (Insurtechs, big techs), εξακολουθούν να αποτελούν προτεραιότητα.
Οι προοπτικές για την περιοχή Ασίας – Ειρηνικού
Ενώ τα θεμελιώδη μεγέθη του κλάδου εμφανίζονται ισχυρά, οι ρυθμιστικές και οικονομικές αβεβαιότητες και τα επιμέρους προβλήματα κάθε χώρας θολώνουν το τοπίο για την περιοχή Ασίας – Ειρηνικού και δημιουργούν νέες προκλήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα, οι ασφαλιστές θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα της σχετικά νέας και αναπτυσσόμενης μεσαίας τάξης, υιοθετώντας τις νέες τεχνολογίες. Αυτό με τη σειρά του θα μειώσει το κόστος και θα εκσυγχρονίσει την διανομή, ενισχύοντας τις προτάσεις που απευθύνονται κατευθείαν στον καταναλωτή και αξιοποιώντας τις ρυθμιστικές αλλαγές για να εξορθολογήσουν τις λειτουργικές τους δραστηριότητες. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και για να κατεβάσετε την έκθεση, επισκεφθείτε το EY Insurance Outlook 2020.
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας