ΣΔΕΚ: Καιρός για εξυγίανση

InBusinessNews  24/01/2020 07:00
ΣΔΕΚ: Καιρός για εξυγίανση

ΣΔΕΚ: Καιρός για εξυγίανση

InBusinessNews  24/01/2020 07:00
Τίποτα δεν είναι δεδοµένο στη διαφήµιση και την επικοινωνία, γι’ αυτό θεωρείτο ανέκαθεν ένας από τους fast changing κλάδους. Από το 2013, µέχρι σήµερα, σηµειώθηκαν πολλές αλλαγές, αφού ο έντονος ανταγωνισµός σε µια µικρή αγορά, όπως η Κύπρος, οδήγησε τις αµοιβές και τα περιθώρια κέρδους σε πολύ χαµηλά επίπεδα. Η µεγαλύτερη πρόκληση, λοιπόν, σύµφωνα µε τον πρόεδρο του Συνδέσµου Διαφήµισης Επικοινωνίας Κύπρου (ΣΔΕΚ), Μάριο Ιωάννου, είναι η εξυγίανση του τοµέα.

RELATED ARTICLESΟ κλάδος της διαφήµισης είναι ένας από τους πιο δυναµικούς της οικονοµίας, αλλά την ίδια στιγµή και ευάλωτος. Ο λόγος είναι απλός. Επηρεάζεται πρώτος συνήθως και σχεδόν πάντοτε από πλείστους άλλους. Είτε καλά είτε κακά είναι τα νέα στην αγορά, θα τα εισπράξει ως δεδοµένα που υποχρεούται να υπολογίσει στα άµεσα αλλά και τα µακροπρόθεσµα πλάνα του.

Πόσο έχει αλλάξει ο τοµέας σας τα τελευταία χρόνια;
Από το νοµικό πλαίσιο σε σχέση µε διαφηµίσεις αλκοόλ, στοιχήµατος, άλλες που απευθύνονται σε παιδιά και όχι µόνο, µέχρι κοινωνικές αλλαγές και εξελίξεις στην τεχνολογία, όλα επηρεάζουν την επικοινωνία. Τα τελευταία χρόνια οι αλλαγές είναι ακόµα µεγαλύτερες και πιο ραγδαίες. Από τη µια οι κατηγορίες του κοινού, µε τις οποίες θέλουν να επικοινωνούν τα brands γίνονται όλο και πιο πολύπλοκες, ενώ από την άλλη οι τεχνολογικές αλλαγές τρέχουν, προσφέροντας όλο και περισσότερες προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες επαφής µε αυτά.
 
Ανακατατάξεων συνέχεια
Πόσο επηρέασε η κρίση του 2013 και τι µας έχει µάθει;

Η κρίση του 2013 επηρέασε πολύ αρνητικά τον κλάδο. Παρόλο που όλες οι έρευνες δείχνουν ότι σε περίοδο κρίσης δεν πρέπει να µειώνεται η επικοινωνία, αλλά να αυξάνεται, στην Κύπρο δεν ίσχυσε αυτό, όχι γιατί δεν το ήθελαν οι συνεργάτες µας, αλλά γιατί απλούστατα ήταν τόσο βαθιά η κρίση, που ήταν ανέφικτο. Ως αποτέλεσµα, µειώθηκε το µέγεθος, αλλά και ο αριθµός των διαφηµιστικών. Σήµερα είµαστε λίγο πιο κοντά σε µια πιο υγιή αγορά όσον αφορά, τουλάχιστον, στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο. Όµως, δεν έχουµε φτάσει ακόµη σε πλήρη εξυγίανση, ενώ οι ανακατατάξεις δεν έχουν τελειώσει.

Τι µάθαµε; Νοµίζω ότι τα µαθήµατα αφορούν περισσότερο την κοινωνία µας, αλλά και τις Κυβερνήσεις κι ελπίζω πραγµατικά να τα έχουν πάρει. Εµείς, ως κλάδος, απλώς µάθαµε ότι δεν πρέπει να παίρνουµε τίποτε ως δεδοµένο.

Ποια θεωρείτε τη µεγαλύτερη πρόκληση στον τοµέα σας;
Παρόλο που σε πρώτη ανάγνωση θα µπορούσε κάποιος να πει ότι η µεγαλύτερη πρόκληση είναι οι νέες τεχνολογίες, οι αλλαγές στις συνήθειες των καταναλωτών και όλα όσα συνεπάγονται, πιστεύω ότι η µεγαλύτερη πρόκληση είναι βαθύτερη: Ο πολύ έντονος ανταγωνισµός σε µια µικρή αγορά, που πολύ πρόσφατα είχε και τεράστια κρίση, έχει οδηγήσει τις αµοιβές και τα περιθώρια κέρδους του κλάδου σε πολύ χαµηλά επίπεδα. Αυτό έχει αλυσιδωτές συνέπειες στο πόσο µπορεί να επενδύει ο κλάδος στην ανάπτυξή του, αλλά και στην ίδια τη βιωσιµότητα των εταιρειών µας. Η εξυγίανση, λοιπόν, του κλάδου είναι και η µεγαλύτερη µας πρόκληση.
 
Νέα δεδοµένα προσαρµογών
Ποιο θα είναι, πιστεύετε, το µέλλον της κυπριακής διαφήµισης;

Η αγορά µας δεν έχει περάσει ακόµα από όλες τις αλλαγές που θα πρέπει να αναµένει. Τα επόµενα χρόνια πιθανό να δούµε όχι µόνο ανακατατάξεις, αλλά και δοµικές αλλαγές στον χώρο, όχι µόνο στην πλευρά των διαφηµιστικών εταιρειών, αλλά και των διαφηµιζοµένων, όπως και των Μέσων. Αυτό θα επηρεάσει τις υπηρεσίες και τον τρόπο που αυτές προσφέρονται και αµείβονται, το πόσο περισσότερο θα εστιάζουν οι διαφηµιζόµενοι προς τους καταναλωτές και όχι προς τους οργανισµούς τους, τα Μέσα που χρησιµοποιούνται. Δεν βλέπω δυσοίωνο το µέλλον, απλώς σίγουρα θα χρειαστεί όλοι να προσαρµοστούµε, γιατί όπως λέµε επανειληµµένα, πρόκειται για έναν από τους πιο fast changing τοµείς.

Πάντως, παρά το κλίµα των συνεχών ανακατατάξεων κι αλλαγών, οι Κύπριοι επαγγελµατίες του τοµέα σας δεν παύουν να συµµετέχουν και να διακρίνονται σε σηµαντικές διοργανώσεις του εξωτερικού.

Πράγµατι, αρκετά µέλη µας συµµετέχουν σε φεστιβάλ στο εξωτερικό, όπου και καταφέρνουν συχνά να αποσπούν διακρίσεις σε όλους τους τοµείς της επικοινωνίας, κάτι που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, αν κάποιος αναλογιστεί το µέγεθος της αγοράς µας.

Ποια θέµατα του κλάδου παραµένουν άλυτα για χρόνια και τι σκοπεύετε να κάνετε γι’ αυτά;
Κάτι που αποτελούσε άλυτο θέµα, τα τελευταία χρόνια, ήταν το µεγάλο στοίχηµα του κυπριακού φεστιβάλ διαφήµισης, το οποίο και καταφέραµε να υλοποιήσουµε. Τώρα αξιολογούµε τα Carob Awards, ώστε να λάβουµε το συντοµότερο αποφάσεις που θα τα βοηθήσουν στη συνέχεια, οπότε το µέλλον τους είναι, αν θέλετε, ένα τέτοιο θέµα.

Κάτι άλλο είναι οι µετρήσεις σε Μέσα εκτός της τηλεόρασης. Στον τοµέα των ραδιοφώνων είµαστε σε προχωρηµένο στάδιο επαφών µε τον Σύνδεσµο Ιδιοκτητών Ραδιοφώνων, στην προσπάθειά µας να εφαρµόσουµε ένα µοντέλο όπου όλη η αγορά - διαφηµιστές, διαφηµιζόµενοι και Μέσα - θα ρυθµίζει και θα αποφασίζει για τις επίσηµες µετρήσεις. Στο digital γίνονται διάφορα τόσο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε τοπικό, όπου σύντοµα σχεδιάζουµε συγκεκριµένα βήµατα και εισηγήσεις.

Τέλος, υπάρχουν και κάποια θέµατα που θα θέλαµε να δούµε πιο στενά µε τον Σύνδεσµο Διαφηµιζοµένων, όπως για παράδειγµα, οι βέλτιστες πρακτικές διενέργειας διαγωνισµών.

Παρόλο που είµαστε ένας µικρός Σύνδεσµος, έχουµε πολύ ικανά µέλη τόσο στο ΔΣ όσο και στις εταιρείες µας, οπότε είµαι σίγουρος ότι θα καταφέρουµε να υλοποιήσουµε τους στόχους που θέσαµε.

ΣΔΕΚ: Νέοι και διαχρονικοί στόχοι
Ποιοι είναι οι στόχοι του διοικητικού συµβουλίου του Συνδέσµου Διαφήµισης-Επικοινωνίας Κύπρου (ΣΔΕΚ);

Οι στόχοι του συµβουλίου µας, που είναι και διαχρονικοί για τον ΣΔΕΚ, είναι η προστασία, προάσπιση και προώθηση των δικαιωµάτων και συµφερόντων των µελών του, όπως και η αναβάθµιση του χώρου της επικοινωνίας στην Κύπρο. Πρακτικά, για να τους εξυπηρετήσουµε, έχουµε θέσει πιο συγκεκριµένους:
• Τη διοργάνωση των Carob Awards, του πρώτου κυπριακού φεστιβάλ διαφήµισης και την αναγωγή τους σε θεσµό του κλάδου της επικοινωνίας.
• Την πρακτική παροχή αξίας προς τις εταιρείες - µέλη µας, ιδιαίτερα µέσα από ενέργειες εκπαίδευσης και αναβάθµισης των στελεχών τους.
• Την ενίσχυση του ρόλου που ήδη διαδραµατίζει ο ΣΔΕΚ σε διάφορα θέµατα ρύθµισης της αγοράς, όπως µετρήσεις και έρευνες, αλλά και της σχέση µας µε άλλους συνδέσµους και φορείς που άπτονται του κλάδου της επικοινωνίας.
• Την ακόµα πιο συστηµατική επικοινωνία του ΣΔΕΚ µε κυβερνητικούς και θεσµικούς φορείς, µε στόχο την πιο εύρυθµη λειτουργία του χώρου σε διάφορα θέµατα, όπως, διαγωνισµούς, αµοιβές, βέλτιστες πρακτικές και αυτορρύθµιση.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας