ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ: Βήματα μπροστά

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ: Βήματα μπροστά

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ: Βήματα μπροστά

Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία, που αναμένεται να εφαρμοστεί στην Κύπρο μέχρι το τέλος του 2019, θα ωθήσει βήματα μπροστά το συνταξιοδοτικό και τις μεταρρυθμίσεις που άρχισαν και συνεχίζονται, την ώρα που τα ταμεία προνοίας παραμένουν ο κύριος μηχανισμός για συμπληρωματική κάλυψη. Ωστόσο, τα πράγματα θα δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο για τους μικρούς του τομέα, τόνισε ο partner της εταιρείας Aon, Φίλιππος Μαννάρης.

RELATED ARTICLES


 
Σήμερα, η ΕΕ έχει, πλέον, αντιληφθεί ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό συνταξιοδότησης για τους Ευρωπαίους πολίτες και ενεργά προωθεί τους συμπληρωματικούς πυλώνες ασφάλισης, με στόχο την ασφαλή, διαρκή και αποτελεσματική κοινωνική προστασία. Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία, που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στην Κύπρο μέχρι το τέλος του 2019, θα αποτελέσει ένα ακόμη βήμα μπροστά στην πορεία μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού. Την ίδια ώρα, όμως, οι νέες απαιτήσεις θα κάνουν τη λειτουργία των ταμείων πιο πολύπλοκη και δαπανηρή και η συμμόρφωση των περισσοτέρων μικρών, ειδικά ταμείων, θα είναι δύσκολη. Έτσι, πολλά από αυτά θα πρέπει να πάρουν στρατηγικές αποφάσεις για το πώς θα ανταπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις.

Πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια
Με ποιους τρόπους μπορεί κανείς να επενδύσει σήμερα, με ασφαλή τρόπο, ώστε να συνταξιοδοτηθεί διατηρώντας ένα καλό βιοτικό επίπεδο;
Μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, προσφέροντας αρνητικά επιτόκια στις καταθέσεις αποθεματικών, οι κεντρικές τράπεζες ήλπιζαν ότι θα πιέσουν τις εμπορικές να δανείσουν χρήματα, βοηθώντας την επανέναρξη της οικονομίας. Ως αποτέλεσμα, τα επιτόκια των βραχυπρόθεσμων κρατικών ομολόγων, τα οποία τείνουν να ακολουθούν εκείνα των κεντρικών τραπεζών, μειώθηκαν, επίσης, κάτω από το μηδέν.

Για το σύστημα συντάξεων, τα χαμηλά επιτόκια αυξάνουν το κόστος της συνταξιοδότησης, καθώς καθιστούν τις μελλοντικές δαπάνες πιο ακριβές στις σημερινές τιμές. Έτσι, ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει κανείς να επενδύσει για τη συνταξιοδότησή του είναι σήμερα, πολύ περισσότερο από ποτέ, μια σημαντική απόφαση, καθώς η επιλογή του μπορεί να κάνει πραγματική διαφορά στην αξία του λογαριασμού της σύνταξης και των παροχών που θα έχει.

Πώς επιτυγχάνεται μείωση των κινδύνων σε μια επένδυση συνταξιοδότησης;
Με ένα ορθά επιλεγμένο επενδυτικό πλαίσιο θα επικεντρωθούμε στον μετριασμό ενός κινδύνου, ο οποίος αν και είναι επικρατέστερος στο αρχικό στάδιο της αποταμιευτικής πορείας ενός εργαζομένου, αποτελεί σημαντικό παράγοντα μέχρι και κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησης. Αυτός είναι ο κίνδυνος μη παραγωγής επαρκών αποδόσεων των επενδύσεων, πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα ένα ανεπαρκές επίπεδο αποταμιεύσεων. Αυτό που, επίσης, αποτελεί πρόκληση είναι το γεγονός ότι το μέγεθος του επενδυτικού ρίσκου, που τα μέλη είναι πρόθυμα και ικανά να πάρουν προκειμένου να δημιουργήσουν αυτές τις αποδόσεις, μειώνεται γενικά με την ηλικία.

Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι μέσω των στρατηγικών Pathway. Αυτές διαφέρουν από το πώς και πότε οι επενδύσεις μετατρέπονται σε λιγότερο αναπτυξιακές επενδύσεις από αρχικά υψηλές κατανομές σε κεφάλαια, που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και την προστασία της αξίας του λογαριασμού από τον πληθωρισμό. Οι επενδύσεις εναλλάσσονται αυτόματα, καθώς το μέλος πλησιάζει την ηλικία συνταξιοδότησης.

Πώς θα ενισχύσουμε το κομπόδεμά μας
Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το συνταξιοδοτικό μας κομπόδεμα;
Η επάρκεια των συνταξιοδοτικών εισοδημάτων είναι μια σημαντική πρόκληση, την οποία αντιμετωπίζουν σήμερα οι εργαζόμενοι, καθώς ορίζει τη μελλοντική τους οικονομική ευεξία. Οι αποταμιεύσεις για τη συνταξιοδότηση πρόκειται να καταστούν ακόμη πιο σημαντική πηγή εισοδήματος για όλους στο μέλλον.

Γιατί, παρά το γεγονός ότι τα οφέλη της κοινωνικής ασφάλισης αποτελούν πολύτιμο πλεονέκτημα, δεν αρκούν για να προσφέρουν επαρκή εισοδήματα συνταξιοδότησης. Στο πλαίσιο αυτό, καθώς εντείνονται οι πιέσεις για να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι να καλύψουν το κενό αυτό της αποταμίευσης, οι εργοδότες θα πρέπει να ενθαρρύνουν την εξοικονόμηση και να προωθήσουν την οικονομική ευεξία, εισάγοντας καλής ποιότητας οικονομικά αποδοτικές λύσεις αποταμίευσης, που θα αποδίδουν ικανοποιητικά οφέλη για τα μέλη.

Πώς θα πρέπει, δηλαδή, να κινηθούν οι εργοδότες;
Οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν σήμερα πολλές οικονομικές απαιτήσεις, από τη διαχείριση των καθημερινών δαπανών μέχρι τον προγραμματισμό και την αποταμίευση για το μέλλον. Δυστυχώς, πολλοί πνίγονται στα χρέη. Προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην πληρωμή ή την εξοικονόμηση για στέγαση, την εκπαίδευση και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Επιπλέον, έρχονται αντιμέτωποι με την αστάθεια της οικονομίας και των τοπικών και παγκόσμιων αγορών.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τώρα, περισσότερο από ποτέ, οι εργοδότες πρέπει να κατανοήσουν τη νοοτροπία και τις ανάγκες των εργαζομένων, ώστε να μπορούν να προσφέρουν οφέλη συνταξιοδότησης που σχετίζονται με τους ανθρώπους τους και προγράμματα που συμβάλλουν στη βελτίωση της οικονομικής ευημερίας.

Τι να περιμένουμε τα επόμενα χρόνια στον τομέα των συνταξιοδοτικών ταμείων;
Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αλλαγές, αφού θα εφαρμόζεται σε όλα τα ταμεία επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο. Με βάση το κείμενο, αναμένεται αυξημένη εστίαση σε διαχείριση κινδύνων, διακυβέρνηση και επικοινωνία με τα μέλη. Η επίδραση θα εξαρτηθεί από το πώς οι νέες απαιτήσεις θα ενσωματωθούν στο εθνικό δίκαιο, αλλά το κόστος συμμόρφωσης δύναται να είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μικρά ταμεία. Η διακυβέρνηση ενός ταμείου προνοίας στο νέο εποπτικό και κανονιστικό περιβάλλον αναμένεται να γίνει πιο δύσκολη, πολύπλοκη και δαπανηρή, γι’ αυτό τα ταμεία και οι εργοδότες οφείλουν να προετοιμαστούν κατάλληλα.

Τα 10χρονα του Συνταξιοδοτικού Φόρουμ
Το Συνταξιοδοτικό Φόρουμ γιορτάζει φέτος δέκα χρόνια. Έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που θέσατε;
Η εξασφάλιση επαρκούς και βιώσιμου συνταξιοδοτικού εισοδήματος για τους πολίτες της κάθε χώρας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τους φορείς χάραξης πολιτικής.

Στα 10 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει, το Συνταξιοδοτικό Φόρουμ έχει καταστεί ο ετήσιος θεσμός στην Κύπρο για τον χώρο των συνταξιοδοτικών παροχών, με κύριο σκοπό την εκπαίδευση στα θέματα της συνταξιοδοτικής ασφάλισης, της διακυβέρνησης και των επενδύσεων για ταμεία επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών. Η φετινή χρονιά είναι και επετειακή για το φόρουμ, με 10 χρόνια παρουσίας στην Κύπρο, και θα ήθελα να αδράξω αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες όλα αυτά τα χρόνια για τη συνεχή τους συμμετοχή και στήριξη. Η εμπιστοσύνη τους, η υψηλή τους δέσμευση, αλλά και η ικανοποίηση που αποτυπώνεται ετησίως στον απολογισμό του συνεδρίου, φανερώνει την πλήρη επιτυχία στην επίτευξη των στόχων που θέσαμε από την αρχή.

Όραμα μας ήταν εξ αρχής να αναδειχθεί η σημαντικότατη κοινωνική, πολιτική και οικονομική βαρύτητα του τομέα των ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών και πιστεύω ότι το Συνταξιοδοτικό Φόρουμ έχει συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση.

Πώς θα μεγαλώσει ο κουμπαράς μας
Τρεις είναι οι κύριοι πυλώνες, που μπορούν να συμβάλουν στη μεγιστοποίηση του συνταξιοδοτικού μας κουμπαρά:
1. Έγκαιρη έναρξη αποταμίευσης με το κατάλληλο ποσοστό εισφορών.
2. Αποτελεσματικές επενδυτικές αποδόσεις που να καλύπτουν τουλάχιστον τον πληθωρισμό.
3. Αποτελεσματικότητα εξόδων, ώστε να μη διαβρώνεται το ωφέλημα από τις χρεώσεις.
 
Η εταιρεία Aon
Είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE: AON) και διατηρεί γραφεία σε 120 χώρες, με 50.000 εργαζομένους. H Aon είναι ο μεγαλύτερος πάροχος αναλογιστικών υπηρεσιών και στρατηγικών συμβουλών για επενδυτικά θέματα γενικής φύσης σε συνταξιοδοτικά ταμεία στον κόσμο. Παγκοσμίως, το επενδυτικό τμήμα της Aon Hewitt συμβουλεύει ταμεία με αποθεματικά που υπερβαίνουν τα $3.4 τρισ. Το τοπικό γραφείο στην Κύπρο λειτουργεί ως κόμβος για την παροχή υπηρεσιών στη χώρα μας και στη Μέση Ανατολή. Για περισσότερες πληροφορίες: www.aonhewitt.com.cy
 
Η Aon παρουσιάζει το 10ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ
Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019
Ξενοδοχείο Hilton Park | Λευκωσία
Οργανωτές: Aon και ΙΜΗ
Χορηγός (μέχρι τώρα): Eurobank Cyprus
Χορηγοί Επικοινωνίας: IPE International Publishers Ltd, Περιοδικό IN Business, πόρταλ REPORTER και περιοδικό Gold
Για περισσότερες πληροφορίες - ΙΜΗ, τηλέφωνο: 22505555, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
events@imhbusiness.com,  ιστοσελίδα: www.imhbusiness.com
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας