7 νέες θέσεις εργασίας στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

  23/08/2019 10:46
7 νέες θέσεις εργασίας στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

7 νέες θέσεις εργασίας στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

  23/08/2019 10:46

Για να ανταποκριθεί στον αναβαθμισμένο ρόλο του στο νέο σύστημα διακυβέρνησης έρευνας και καινοτομίας, το  Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας προσλαμβάνει έναν Ανώτερο Λειτουργό Ανθρώπινου Δυναμικού, ένα Λειτουργό Επικοινωνίας και τουλάχιστον 5 Επιστημονικούς Λειτουργούς. 

RELATED ARTICLES

 

Αναλυτικά:

Ανώτερος Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού (1 θέση)
Η θέση του Ανώτερου Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού είναι Πρώτου διορισμού και θα αναφέρεται στο Γενικό Διευθυντή. Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν την οργάνωση, διοίκηση, συντονισμό και έλεγχο των θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και τη διαμόρφωση και διαχείριση διαφόρων πολιτικών σε σχέση με το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδρύματος.

Κύρια Απαιτούμενα Προσόντα

Πανεπιστημιακός δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν αναγνωρισμένου πανεπιστημίου και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιπέδου Μάστερ (MSc), ο ένας εκ των οποίων σε έναν εκ των ακόλουθων κλάδων: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ψυχολογία, Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά.

Οκταετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη διοικητική θέση σε συναφή θέματα.

Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

Καλή γνώση της εργατικής νομοθεσίας.

Ημερομηνία Υποβολής
Οι αιτήσεις για τις πιο πάνω θέσεις πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά μέχρι την 30η Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ. Mόνο οι εμπρόθεσμες αιτήσεις θα ληφθούν υπόψη.

Ο τρόπος αξιολόγησης των υποψηφίων για τη θέση του Ανώτερου Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια, κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των ληφθεισών αιτήσεων και θα επικοινωνηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Περαιτέρω λεπτομέρειες σε σχέση με τα επόμενα στάδια της διαδικασία θα αποστέλλονται προσωπικά στους επιτυχόντες του πρώτου σταδίου.
 


Επιστημονικός Λειτουργός (τουλάχιστον 3 μόνιμες θέσεις και δύο έκτακτες θέσεις)
Η θέση του Επιστημονικού Λειτουργού είναι πρώτου διορισμού. Συνοπτικά τα καθήκοντα της θέσης αφορούν τη διαχείριση προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα, την προώθηση και διαχείριση ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων Ε&Κ, καθώς και τη συνεισφορά σε μια πληθώρα δραστηριοτήτων οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη των τομέων Ε&Κ  στην Κύπρο.

Κύρια Απαιτούμενα Προσόντα

Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν αναγνωρισμένου πανεπιστημίου και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιπέδου Μάστερ (MSc), ο ένας εκ των οποίων σε έναν εκ των κλάδων Θετικών Επιστημών και Επιστημών της Μηχανικής

Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

Ημερομηνία Υποβολής
Οι αιτήσεις για τις πιο πάνω θέσεις πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά μέχρι την 30η Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ. 

Σημειώνεται ότι κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης, οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια για τις θέσεις Επιστημονικού Λειτουργού θα κληθούν σε γραπτή εξέταση.

Περαιτέρω λεπτομέρειες σε σχέση με τα επόμενα στάδια της διαδικασία θα αποστέλλονται προσωπικά στους επιτυχόντες του πρώτου σταδίου.
 

Λειτουργός Επικοινωνίας (1 θέση)
Η θέση του Λειτουργού Επικοινωνίας είναι Πρώτου διορισμού.Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και εφαρμογή της στρατηγικής επικοινωνίας του Ιδρύματος σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα, καθώς και την επιμέλεια των έντυπων και ψηφιακών εκδόσεων και το σχεδιασμό και διαχείριση της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Ιδρύματος.

Κύρια Απαιτούμενα Προσόντα

Πανεπιστημιακός δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν αναγνωρισμένου πανεπιστημίου και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιπέδου Μάστερ (MSc), ο ένας εκ των οποίων σε έναν εκ των ακόλουθων κλάδων: Πολιτικές Επιστήμες, Πολιτική Επικοινωνίας, Διαδραστικά Πολυμέσα (Interactive Multimedia Design), Δημόσιες Σχέσεις, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Επικοινωνιολογία, Κοινωνιολογία, Δημοσιογραφία, Μάρκετινγκ, Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας.

 Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας

Ημερομηνία Υποβολής
Οι αιτήσεις για τις πιο πάνω θέσεις πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου  μέχρι την 30η Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ..

Σημειώνεται ότι κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης, οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια για τη θέση Λειτουργού Επικοινωνίας θα κληθούν σε γραπτή εξέταση.

Περαιτέρω λεπτομέρειες σε σχέση με τα επόμενα στάδια της διαδικασία θα αποστέλλονται προσωπικά στους επιτυχόντες του πρώτου σταδίου.
 

Η Ernst & Young Cyprus Ltd θα έχει την ευθύνη συλλογής των αιτήσεων και αξιολόγησης τους κατά το πρώτο στάδιο (πληρότητα ελάχιστων κριτηρίων), καθώς και τη διαχείριση της διαδικασίας εξετάσεων για όλες τις πιο πάνω θέσεις. Οι προσωπικές συνεντεύξεις, καθώς και η τελική επιλογή υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν από το ΙδΕΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω τηλεφώνου (+357 22209908) ή μέσω email (clientjobs@cy.ey.com).

 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας