Πολιτική Συνοχής: Αποκρυπτογραφώντας τη γλώσσα των Βρυξελλών

InBusinessNews  06/12/2018 11:15
Πολιτική Συνοχής: Αποκρυπτογραφώντας τη γλώσσα των Βρυξελλών

Πολιτική Συνοχής: Αποκρυπτογραφώντας τη γλώσσα των Βρυξελλών

InBusinessNews  06/12/2018 11:15
Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου, στο Πανεπιστήμιο Frederick το εργαστήρι με τίτλο: Αποκρυπτογραφώντας τη γλώσσα των Βρυξελλών: Ένα εργαστήρι για τις προκλήσεις της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Δημοσιογράφο. Το εργαστήριο απευθυνόταν σε Δημοσιογράφους, Φοιτητές και Απόφοιτους δημοσιογραφίας, Λειτουργούς Επικοινωνίας και κατά τη διάρκειά του, πέραν από την παρουσίαση χρήσιμων συμβουλών, πληροφοριών και κατευθυντήριων γραμμών, παρουσιάστηκαν αναλυτικά 2 έργα Πολιτικής Συνοχής από τους συντονιστές των έργων. Συγκεκριμένα η Μαρίνα Τυμβίου, Υπεύθυνη Αρχιτέκτονας του Δήμου Λευκωσίας, παρουσίασε την Ανάπλαση του εμπορικού τριγώνου Μακαρίου – Στασικράτους – Ευαγόρου ενώ η Θεοδώρα Γιώτη, παρουσίασε εκ μέρους του Πανεπιστημίου Frederick, το Γραφείο Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας.
 
Στο δεύτερο μέρος του εργαστηρίου, οι δημοσιογράφοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν εργαλεία χρήσιμα στη διαχείριση του μεγάλου όγκου δεδομένων που περιλαμβάνει η πολιτική συνοχής. H Δημοσιογραφία Δεδομένων (Data Journalism) οργανώνει, συμπληρώνει, τεκμηριώνει το δημοσιογραφικό κείμενο, τη δημοσιογραφική αφήγηση με δεδομένα, είτε ως αριθμητικά στοιχεία, είτε ως οπτικοποιημένα γραφήματα, ως χάρτες και πίνακες. Η ψηφιακή εποχή διευκολύνει την δημοσιοποίηση και την χρήση στατιστικών στοιχείων και ο δημοσιογράφος καλείται να βρει την ιστορία μέσα σε αυτά, να την επαληθεύσει και να την αφηγηθεί με γραφήματα, πίνακες και χάρτες.

Το εργαστήρι υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο: “In4COHESION – Information and Awareness for Cohesion Policy via Media”. Το έργο υλοποιείται από την ΙΜΗ, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, το Πανεπιστήμιο Frederick, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και η Enoros Consulting. Στοχεύει στην ουσιαστικότερη κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζει η Πολιτική Συνοχής στην Κύπρο, καθώς και στην  ευαισθητοποίηση των πολιτών αναφορικά με τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η προσπάθεια να γίνουν αντιληπτές οι θετικές επιδράσεις της Πολιτικής Συνοχής, τόσο στην ποιότητα ζωής των πολιτών, όσο και στον κοινωνικοοικονομικό ιστό ευρύτερα.

Παράλληλα, το έργο “In4COHE­SION” αποσκοπεί στην επαρκή πληροφόρηση και την ενθάρρυνση του ανοιχτού διαλόγου πάνω στην Πολιτική Συνοχής, τα αποτελέσματά της, το ρόλο της στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ε.Ε., καθώς και το μέλλον της. Επιπλέον, ευελπιστεί στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών σε θέματα που αφορούν την Πολιτική Συνοχής, όπως και στον καθορισμό προτεραιοτήτων για τη συνέχισή της.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την ΙΜΗ:
Τ: 22505555 │ Φ: 22679820 │ email: events@imhbusiness.com │ ιστοσελίδα: www.imhbusiness.com
 

 
Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας