Α. Γιασεμίδης: Προσέλκυση funds από Ασία, Αφρική, Ισραήλ και Μέση Ανατολή

InBusinessNews  15/09/2018 08:01
Α. Γιασεμίδης: Προσέλκυση funds από Ασία, Αφρική, Ισραήλ και Μέση Ανατολή

Α. Γιασεμίδης: Προσέλκυση funds από Ασία, Αφρική, Ισραήλ και Μέση Ανατολή

InBusinessNews  15/09/2018 08:01

Στις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλονται για προσέλκυση οργανισμών συλλογικών επενδύσεων προερχόμενου κυρίως από την Ασία (Ινδία, Κίνα), Ισραήλ, Αφρική και Μέση Ανατολή, καθώς και τις προοπτικές που ανοίγονται για το κυπριακό fund industry ενόψει Brexit αναφέρεται ο Συνέταιρος, Υπεύθυνος Υπηρεσιών Επενδυτικών Ταμείων στην PwC Κύπρου και Αντιπρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Επενδυτικών Ταμείων (CIFA), Ανδρέας Γιασεμίδης. 

RELATED ARTICLES


Σε δηλώσεις του στο InBusinessNews ενόψει του Cyprus Funds Roadshow Series επεσήμανε ότι η Κύπρος είναι σε θέση να εξυπηρετήσει διαχειριστές επενδυτικών ταμείων που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις στη Μέση Ανατολή, Ασία και Αφρική, καθώς επίσης και επενδυτικά ταμεία επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital Funds) και ιδιωτικών συμμετοχών (Private Equity Funds).

Ποια η σημασία του συνεδρίου και πώς αξιολογείτε την προσπάθεια της Κύπρου να γίνει investment funds jurisdiction;
Το συνέδριο που πραγματοποιείται στο Λονδίνο, από τον Κυπριακό Οργανισμό Επενδυτικών Ταμείων (CIFA) με την ευγενή υποστήριξη του International Capital Market Association (ICMA) αλλά και της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπογραμμίζει για ακόμη μια φορά τις συνεχείς προσπάθειες της Κυπριακής επαγγελματικής κοινότητας για ανάδειξη της Κύπρου ως ένα αξιόπιστο κέντρο για την εγκαθίδρυση, μεταφορά και γενικότερα δραστηριοποίηση συλλογικών επενδυτικών ταμείων (Investment Funds) αλλά και εταιρειών διαχείρισης συλλογικών επενδύσεων (Fund managers).

Επιπρόσθετα, αποτελεί σημαντική ευκαιρία για ενημέρωση των συμμετεχόντων που εκπροσωπούν μεγάλα επενδυτικά ταμεία και των διαχειριστών συλλογικών επενδύσεων για τις προοπτικές και τα πλεονεκτήματα της Κύπρου αναφορικά με τις συλλογικές επενδύσεις.
 
Τέλος, η επιλογή του Λονδίνου, το οποίο αποτελεί ένα από τα κορυφαία επιχειρηματικά κέντρα του κόσμου, για την διεξαγωγή του συνεδρίου προσφέρει την ευκαιρία για πρώτη ανάλυση των πρόσφατων νομοθετικών μεταρρυθμίσεων αναφορικά με τους συλλογικούς οργανισμούς επενδύσεων και τις εταιρείες  διαχείρισης τους, αλλά και τη φορολογική τους διαχείριση.
 
Ποιες οι προοπτικές, το μέλλον και τα πλεονεκτήματα της Κύπρου σαν investment funds jurisdiction;
Θεωρώ ότι η Κύπρος προσφέρει πληθώρα προοπτικών αλλά και σημαντικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων για την ανάδειξη της ως κέντρο για τη δραστηριοποίηση συλλογικών επενδυτικών ταμείων. Η πρόσφατη αναθεώρηση του υφιστάμενου νομοθετικού και φορολογικού πλαισίου αποτελεί τον κύριο πυλώνα ανάπτυξης που συμβάλλει προς την επίτευξη αυτού του στόχου.
 
Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής οικονομίας η οποία προέρχεται από την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, την αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), τη συνεχή μείωση του δημόσιου χρέους αλλά και το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον για εγχώριες επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, συμβάλλουν στην μετεξέλιξη της Κύπρου ως ενός αξιόπιστου και φιλικού περιβάλλοντος για την εγκαθίδρυση και/ή μεταφορά συλλογικών επενδύσεων και των σχετικών διαχειριστικών τους εταιρειών.
 
Όπως προανέφερα, σημαντικό ρόλο για την εδραίωση της Κύπρου ως ένα ελκυστικό προορισμό για συλλογικές επενδύσεις διαδραματίζει ο πρόσφατος εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου νομικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), για την μεταρρύθμιση του οποίου έχουν ληφθεί υπόψη βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών που έχουν παράδοση στον τομέα των επενδυτικών ταμείων στον Ευρωπαϊκό χώρο. Η νέα νομοθεσία προβλέπει, μεταξύ άλλων, την επιλογή για σύσταση και λειτουργία Καταχωρημένων Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΚΟΕΕ), οι οποίοι δεν θα υπόκεινται σε αδειοδότηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αλλά θα εποπτεύονται δια μέσου του διαχειριστή τους, ο οποίος είναι πάντοτε αδειοδοτημένος, καθώς επίσης την επικείμενη σύσταση και λειτουργία OEE, ως ετερόρρυθμος συνεταιρισμός με ξεχωριστή νομική προσωπικότητα.
 
Επιπλέον, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η πρόσφατη αναθεώρηση του σχετικού φορολογικού συστήματος ευνοεί, μεταξύ άλλων, την προσέλκυση ανώτερων διοικητικών στελεχών Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) με σκοπό να γίνουν φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.

Γεωγραφικά ποιες χώρες/regions μας ενδιαφέρουν περισσότερο για προσέλκυση πελατών;
Είναι γεγονός ότι, η κομβική θέση της Κύπρου ως σταυροδρόμι ανάμεσα σε Αφρική, Ασία και Ευρώπη, την καθιστά ιδανικό προορισμό για την εγκαθίδρυση αλλά και τη μεταφορά συλλογικών επενδύσεων και σχετικών διαχειριστών από διάφορες ηπείρους.
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικές προσπάθειες καταβάλλονται για προσέλκυση του σχετικού επιχειρηματικού κοινού/οργανισμών συλλογικών επενδύσεων προερχόμενου κυρίως από την Ασία (Ινδία, Κίνα), Ισραήλ, Αφρική και Μέση Ανατολή, εκμεταλλευόμενη την στρατηγική θέση της Κύπρου ως διόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την εύκολη, γρήγορη και οικονομική πρόσβαση στην Ευρώπη μέσω της Κύπρου. 
 
Σε μια άλλη παράμετρο και ενόψει της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), αξιοποιώντας το Κυπριακό νομοθετικό πλαίσιο που έχει τις ρίζες του στο Αγγλικό κοινό δίκαιο, την αναθεώρηση της σύμβασης προς αποφυγή διπλής φορολογίας και τις στενές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, η Κύπρος στοχεύει στην προβολή της ως εναλλακτικός προορισμός για διαχειριστές επενδυτικών ταμείων που δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο και που επιθυμούν να συνεχίσουν να διεξάγουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι είδους funds ενδιαφέρουν την Κύπρο;
Το πλήρες ευθυγραμμισμένο και εναρμονισμένο νομοθετικό πλαίσιο της Κύπρου με τους τελευταίους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες αλλά και με τις διεθνείς πρακτικές και κατευθυντήριες γραμμές δίνει την ευχέρεια για την εγκαθίδρυση και/ή μεταφορά συλλογικών επενδύσεων ανεξαιρέτως μορφής, επενδυτικής στρατηγικής και/ή καταγωγής.
 
Συγκεκριμένα, η Κύπρος σε πρώτο στάδιο εστιάζει κυρίως στην προσέλκυση μικρών και μεσαίων επενδυτικών ταμείων και αντίστοιχων διαχειριστών τους, για τους οποίους το αρχικό κεφάλαιο σύστασης αλλά και τα μετέπειτα επαναλαμβανόμενα κόστη αποτελούν σημαντικούς παράγοντες  στην επιλογή χώρας για την εταιρική τους έδρα.
 
Επιπρόσθετα, η Κύπρος είναι σε θέση να εξυπηρετήσει διαχειριστές επενδυτικών ταμείων που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις στη Μέση Ανατολή, Ασία και Αφρική (αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση), καθώς επίσης και επενδυτικά ταμεία επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital Funds) και ιδιωτικών συμμετοχών (Private Equity Funds) τα οποία μπορούν να επωφεληθούν από το ελκυστικό φορολογικό σύστημα (πχ φορολογία για την πνευματική ιδιοκτησία). Η πλειονότητα των ταμείων αυτών επενδύουν σε χρηματοοικονομικά μέσα, ακίνητα, πλοία, ιδιωτικές εταιρείες αλλά και νεοφυείς εταιρείες τεχνολογίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.cyprusfundsroadshow.com

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας