Η επέκταση της εργασιακής ηλικίας μπορεί μακροπρόθεσμα να αυξήσει το ΑΕΠ

Δελτίο Τύπου  11/07/2018 15:10
Η επέκταση της εργασιακής ηλικίας μπορεί μακροπρόθεσμα να αυξήσει το ΑΕΠ

Η επέκταση της εργασιακής ηλικίας μπορεί μακροπρόθεσμα να αυξήσει το ΑΕΠ

Δελτίο Τύπου  11/07/2018 15:10
Η επέκταση της εργασιακής ζωής κατά τρόπο που να αντικατοπτρίζει τη γήρανση των πληθυσμών ενδέχεται να δημιουργήσει μακροπρόθεσμα τεράστια αξία της τάξης των US$ 3,5 τρις για τις οικονομίες των χωρών του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τον Δείκτη Χρυσής Ηλικίας της PwC.

RELATED ARTICLES


 
Ο Δείκτης συγκρίνει, κατατάσσει και αναλύει τις επιδόσεις των χωρών του ΟΟΣΑ στην προώθηση της συμμετοχής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στο ανθρώπινο δυναμικό, μέσω δεδομένων που αφορούν την απασχόληση και την κατάρτιση.
 
Σύμφωνα με την τελευταία σχετική έρευνα του οργανισμού, η Ισλανδία, η Νέα Ζηλανδία και το Ισραήλ βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης στην αύξηση των ποσοστών απασχόλησης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, διαμορφώνοντας έτσι ένα μοντέλο προς μίμηση.
 
Η ενδεχόμενη αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των ατόμων άνω των 55 στα επίπεδα της Νέας Ζηλανδίας θα ήταν δυνατό να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη της τάξης των US$ 815 δις στις ΗΠΑ, US$ 406 δις στη Γαλλία και US$ 123 δις στην Ιαπωνία.
 
Ενδεικτικά, τα σημερινά ποσοστά απασχόλησης για τους εργαζόμενους μεταξύ 55-64 διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα εντός του ΟΟΣΑ, και κυμαίνονται από 84% στην Ισλανδία και 78% στη Νέα Ζηλανδία μέχρι 38% στην Ελλάδα και 34% στην Τουρκία.
 
Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, οι χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις στον Δείκτη τείνουν να παρουσιάζουν αριθμό κοινών χαρακτηριστικών, περιλαμβανομένης μιας αγοράς εργασίας που στηρίζει την ευέλικτη απασχόληση και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν σε εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, όπως ο επανασχεδιασμός θέσεων εργασιών ώστε να ανταποκρίνονται στις δυνατότητές τους. Τα επιτυχημένα μέτρα πολιτικής περιλαμβάνουν την αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης, την υποστήριξη της ευέλικτης εργασίας, τη βελτίωση της ευελιξίας των συντάξεων και την παροχή περαιτέρω κατάρτισης και στήριξης, επιτρέποντας έτσι σε εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας να υιοθετήσουν την ψηφιακή τεχνολογία.

 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας