Κοινοπραξία Marlow και Schoeller Group

INBusinessNews  27/03/2017 21:15
Κοινοπραξία Marlow και Schoeller Group

Κοινοπραξία Marlow και Schoeller Group

INBusinessNews  27/03/2017 21:15

Την πρόθεση τους να συγχωνεύσουν τις δραστηριότητες τους  με τη δημιουργία των επιχειρήσεων  Shipmanagement Parent, Manning Agency Parent και Fleet Parent κοινοποίησαν προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού οι Marlow Group και Schoeller Group.

~~Αξίζει να σημειωθεί πως το Marlow Group προσφέρει πληθώρα υπηρεσιών στον τομέα της ναυτιλίας, με κύρια δραστηριότητα την πλοίο-διαχείριση και άλλων ναυτιλιακών υπηρεσιών ανά το παγκόσμιο μέσω της Marlow Navigation που ειδικεύεται στις υπηρεσίες διαχείρισης στελέχωσης (crew management services) και στις υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης (technical management) ναυτιλιακών περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας. Επίσης, το Marlow Group είναι ιδιοκτήτης πλοίων που ναυλώνει (δηλαδή ενοικιάζει) σε τρίτους ναυλωτές (third-party charterers).

Από την πλευρά του, ο Όμιλος Schoeller Group παρέχει υπηρεσίες στον ναυτιλιακό τομέα με κύρια δραστηριότητα την πλοίο-διαχείριση και άλλων σχετικών ναυτιλιακών υπηρεσιών ανά το παγκόσμιο, με ειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων, στελέχωσης και τεχνικής διαχείρισης ναυτιλιακών περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας που ανήκουν σε τρίτους μέσω της Columbia Shipmanagement. Παράλληλα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον τομέα της πλοίο-ιδιοκτησίας ως ιδιοκτήτης πλοίων, πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (container vessels), πλοίων πολλαπλών χρήσεων (multipurpose vessels), δεξαμενόπλοιων (product carriers) και πλοίων µεταφοράς χηµικών προϊόντων (chemical tankers).

Σε ό,τι αφορά την από κοινού δημιουργία τριών νέων επιχειρήσεων, σύμφωνα με την κοινοποίηση προς την ΕΠΑ, η Shipmanagement Parent, θα κατέχει μετοχές διάφορων εταιρειών πλοίο-διαχείρισης που παρέχουν συγκεκριμένες ναυτιλιακές δραστηριότητες (marine operations) και θαλάσσιες υπηρεσίες (marine services), και που στην παρούσα φάση ελέγχονται ξεχωριστά από το Marlow Group και το Schoeller Group.

Η Manning Agency Parent, θα κατέχει μετοχές διάφορων εταιρειών οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες επάνδρωσης, που  ελέγχονται ξεχωριστά από τους δύο Ομίλους Marlow και Schoeller. Η νέα οντότητα δεν θα δραστηριοποιείται από μόνη της σε οποιαδήποτε αγορά αλλά θα παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες προς την Shipmanagement Parent.

Τέλος, η Fleet Parent θα κατέχει μετοχές διάφορων εταιρειών οι οποίες έχουν στην κατοχή τους πλοία που ανήκουν Όμιλο Schoeller και μετοχές σε εταιρεία, η οποία αποτελεί ναυλωτή πλοίων πολλαπλών χρήσεων, που επί του παρόντος ανήκει στον Όμιλο Schoeller Group.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας