Το νομοσχέδια για φόρο ακινήτων (pdf)

INBusinessNews  03/07/2014 13:33
Το νομοσχέδια για φόρο ακινήτων (pdf)

Το νομοσχέδια για φόρο ακινήτων (pdf)

INBusinessNews  03/07/2014 13:33

Στη βουλή βρίσκεται το νομοσχέδιο για τη φορολογία των ακινήτων μετά την ολοκλήρωση της νέας γενικής εκτίμησης από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και την επικαιροποίηση των αξιών ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1.1.2013 καθώς και την ενσωμάτωση νέων αναπτύξεων κρίθηκε επιτακτική ανάγκη όπως το όλο φορολογικό πλαίσιο της ακίνητης ιδιοκτησίας τροποποιηθεί.

Όπως αναφέρεται, η εν λόγω επικαιροποίηση των αξιών και ενσωμάτωση νέων αναπτύξεων  αποσκοπεί στη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών και άμβλυνση τυχόν επιβαρυντικών επιπτώσεων στην οικονομία.
Οι κυριότερες πρόνοιες του Νομοσχεδίου είναι:

(α) Η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας για το 2014 είναι η 30/11/2014. Παραχωρείται έκπτωση 10% στον οφειλόμενο φόρο εάν ο φόρος εξοφληθεί μέχρι τις 31/10/2014. Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί μέχρι τις 30/11/2014, επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση 10% στον οφειλόμενο φόρο,

(β)  καθορισμός της μη φορολογήσιμης αξίας ακινήτων για κάθε πρόσωπο για σκοπούς του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας μέχρι την συνολική αξία των €200.000. Στην περίπτωση που η συνολική αξία είναι πέραν των €200.000 επιβάλλεται φόρος  με συντελεστή ύψους 0,001 για τη συνολική ακίνητη περιουσία σε τιμές 1.1.2013. για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από το πρώτο ευρώ.

(γ) σε περίπτωση ένστασης αναφορικά με την εκτιμημένη αξία οποιασδήποτε Ακίνητης Ιδιοκτησίας ο ιδιοκτήτης, δύναται να υποβάλει ένσταση στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), που είναι το αρμόδιο Τμήμα που καθορίζει τις αξίες αυτές,

(δ) ανεξάρτητα από την υποβολή οποιασδήποτε ένστασης στο ΤΚΧ, ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει τον μη αμφισβητούμενο Φόρο Ακίνητης Ιδιοκτησίας, όπως ο ίδιος κρίνει. Έκπτωση παραχωρείται μόνον σε περίπτωση καταβολής του μη αμφισβητούμενου φόρου μέχρι την 31/10/2014. Σε περίπτωση καταβολής του εν λόγω φόρου μετά την 31/10/2014 τότε επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση,

(ε) με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένστασης και τον καθορισμό της τελικής αξίας τότε σε περίπτωση που ο μη αμφισβητούμενος που καταβλήθηκε είναι χαμηλότερος των 3/4 του φόρου ως έχει τελικώς εξακριβωθεί, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 10% στη διαφορά μεταξύ του φόρου που τελικά εξακριβώνεται και του φόρου που είχε πληρωθεί ως μη αμφισβητούμενος.

Σημειώνεται  ότι τα έσοδα από την ακίνητη περιουσία ανήλθαν στα €101 εκ. το 2013. Τα συνολικά έσοδα από την επιβολή του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας θα πρέπει να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα για το 2014.

 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας