Ακίνητα: Το περσινό bail-in «έφτιαξε» ποσοστά

INBusinessNews  17/04/2014 09:46
Ακίνητα: Το περσινό bail-in «έφτιαξε» ποσοστά

Ακίνητα: Το περσινό bail-in «έφτιαξε» ποσοστά

INBusinessNews  17/04/2014 09:46

???d? ?at???a?a? ta p???t???a ????afa p?? ?atat????a? t?? ???t? st? ß???? se s??s? µe ??a ????? p??????µ????, µ??a ?at? t?? ?p??? d?ad?aµat????ta? ?? ?a????st???? e?e???e?? ??a t?? ??????µ?a.

??? ???t?? ?ata???f??e ???d?? 20% af?? ?atat????a? 344 p???t???a ????afa µe?????ta? t? p?s?st? ??a ???????? t? t??µ??? st? 6% µe 948 p???t???a ????afa.

? ?e???s?a ???????e pt?t??? ?at? 23% t?? ???t?? µe 62 p???t???a. G?a t? t??µ??? ?ata???feta? µe??s? 2%

St?? epa???a ?eµes?? ?p???e ???d?? 85% µe 100 p???t???a ????afa. G?a t? t??µ??? ?ata???feta? a???s? 19%

St?? epa???a ????a?a? ? a???s? ?ta? 29% µe 71 p???t???a ????afa. St? de??µ??? ? a???s? a????e se 10%

85% a???s? ?ata???f??e t?? ???t?? ?a? st?? epa???a ?µµ???st?? µe 24 p???t???a ?µ??. St? t??µ??? ? a???s? e??a? 20%

St?? ??f?, ?ata???f??e a???s? 4% t?? ???t?? µe 87 p???t???a. St? t??µ??? ?ata???feta? µe??s? 34%.  
 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας