Trust: Eπένδυση 5 εκ. ευρώ για νέο κτήριο

INBusinessNews  04/04/2014 05:29
Trust: Eπένδυση 5 εκ. ευρώ για νέο κτήριο

Trust: Eπένδυση 5 εκ. ευρώ για νέο κτήριο

INBusinessNews  04/04/2014 05:29

Se ??a ep??d?s? p?????e? ? asfa??st??? eta??e?a Trust Insurance Cyprus, af?? µetaste???eta? se ??a ?d???t?ta ??afe?a st? ?e?f??? ?eµes?? ?a? ????a ??st? ?a?aµ?. ? s?µf???a a????? ???????????e p??sfata µe t?? ?p???af? s?et???? s?µß??a???, ?pe?ta ap? d?aß???e?se?? a??et?? eßd?µ?d??.

«Se µ?a ??????? pe???d? p?? ? t?µ?a? a??pt???? ??? st?? ??p?? ??e? ?µesa ep??easte? ap? t?? ??????µ??? ???s? ? Trust ?a? ? ?µ???? Nest, epe?d???? st?? e?????a a????, st??????ta? ?a? e??s????ta? t?? ??????µ?a a??? ?a? t??  ???????a t?? t?p?? af?? a?aµ??eta? de??de? s?µpat???te? µa? ?a e??ast??? ??a t?? ????????s? t?? ?????. ? ????s? a?t? ?atade????e? t?? p?st? t?? µet???? t?s? st?? a??d??? p??e?a t?? Trust Insurance Cyprus, ?s? ?a? st?? d??aµ??? p?? ?a a?apt??e? ta ep?µe?a ?????a ?  e?????a a????. ???a? a???s?µe??t? µ???sta t? ?e????? ?t? ??a t?? a???? t?? ?t????? ?? µ?t???? ????? d?a??se? ?ef??a?a ap? t? e??te???? pa?? ?a p??????s??? se da?e?sµ? ap? t?? ??p??a?? a????, s?µß?????ta? µe t?? t??p? a?t? st?? e?s??? ???µat?? st?? ??p??a?? a????» a?af??eta? ap? t?? asfa??st??? ?µ??? t?? Trust.

?? pe?ta???f?  ?t???? a?aµ??eta? ?a pa?ad??e? pe?? ta t??? ??????? µe a???? ??????? t?? t?????t?? ?t???. ?? ?t???? ?a ap?te?e?ta? ap? s????????? ?a? ??et???  e??as?a???? ?????? ?a? ?a e??a? e??p??sµ??? µe te?e?ta??? t?p?? te????????? ?p?d?µ?, ß?se? t?? s?ed?asµ?? p?? ???e? ? Trust.

?? ??st?? t?? ep??d?s?? ?epe??? ta 5 e?. e???, t? ?t???? ?atas?e?ase ? eta??e?a GDE Developers ?a? a???t??t??a? t?? ?a????????? project e??a? ? ?a????? ?e??f??t??.

?d? ? eta??e?a epe?e????eta? s??d?a ??a pe?a?t??? a???p???s? t?? ?t?????, p?? ß??s?eta? st?? p???s???ast? ?e?f??? ?eµes?? st?? e?s?d? t?? ?e???s?a?, ep? t?? d?asta???s?? t?? f?t?? t???a?a? «?a??sp??a».

 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας