Ακίνητα: Στο ναδίρ και με βούλα οι πωλήσεις

INBusinessNews  09/01/2014 15:51
Ακίνητα: Στο ναδίρ και με βούλα οι πωλήσεις

Ακίνητα: Στο ναδίρ και με βούλα οι πωλήσεις

INBusinessNews  09/01/2014 15:51

?t?s?a µe??s? 40% ?ata???f??e t? 2013 sta p???t???a ????afa p?? ?atat????a? sta  ?t?µat??????? ??afe?a. ?? 2013 ?p???e ? ?e???te?? ?????? ap? t?te p?? ?p?????? st???e?a ?ata???f??ta? t? d?s???? ?at?stas? t?? t?µ?a.

?? p???se?? µ?s? p???t????? e????f?? de? ?ftasa? ?a? t?? 4??? . af?? pe?????st??a? se 3767.

??? ?e??µß??? ?atat????a? 379 p??. ????afa, µe??µ??a ?at? 23% se s??s? µe t?? a?t?st???? µ??a t?? 2012.

St? ?e???s?a ? µe??s? ?????e t? 52%, st? ?eµes? t? 36%, st? ????a?a t? 43%, st?? ?µµ???st? t? 59% ?a? st?? ??f? t? 24%. 

???t??, sta ?et??? ?ata???feta? ? de?te?? se?? µ???a?a ???d?? st?? epa???a ?eµes?? ?at? 18%, ?st?s? ap? p?e???? a???µ?? ? a???s? de? µp??e? ?a ?a?a?t???ste? ?? ?a????st???.
 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας