Ελέγκτρια: Ευκαιρίες για φθηνότερα ενοίκια

INBusinessNews  13/12/2013 11:33
Ελέγκτρια: Ευκαιρίες για φθηνότερα ενοίκια

Ελέγκτρια: Ευκαιρίες για φθηνότερα ενοίκια

INBusinessNews  13/12/2013 11:33

31.6εκ. ευρώ κατέβαλε για ενοίκια το δημόσιο μέσα στο 2012 εκ των οποίων τα 7.5εκ. ευρώ αφορούσαν ενοικίαση πρεσβειών και πρεσβευτικών κατοικιών στο εξωτερικό.

Αυτό αναφέρεται στην έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας η οποία τονίζει πως η πιο ενδεδειγμένη και κατάλληλη επιλογή για στέγαση είναι η απόκτηση ιδιόκτητων κτιρίων, ειδικά λαμβανομένου υπόψη ότι η ανάγκη είναι μόνιμη, αλλά και ως επένδυση αποδεικνύεται μακροχρόνια ως οικονομικά συμφέρουσα για τη Δημοκρατία.

«Σε πρώτο στάδιο θα πρέπει να γίνει ιεράρχηση των αναγκών για απόκτηση ιδιόκτητων κτιρίων και στη συνέχεια να καταρτιστεί πρόγραμμα και σχεδιασμός, τόσο με βραχυπρόθεσμους όσο και μακροπρόθεσμους στόχους, πάντοτε στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του Κράτους και αξιοποιώντας τις επιλογές που προσφέρονται με τη σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα».
Υπό τις παρούσες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και της αυξημένης προσφοράς κτιρίων προς ενοικίαση, σημειώνεται, το κράτος θα μπορούσε να περιλάβει στους βραχυπρόθεσμούς στόχους του την εξεύρεση και ενοικίαση κτιρίων με χαμηλότερα ενοίκια.

Πέραν του 30% των δημόσιων υπηρεσιών στεγάζεται σε ενοικιαζόμενα κτίρια με επακόλουθο την καταβολή από το Δημόσιο ενός σημαντικού ποσού για ενοίκια.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για την περίοδο 2007-2012 καταβλήθηκαν για ενοικιαζόμενα από κρατικές υπηρεσίες κτίρια, ενοίκια της τάξης των €156,6 εκ.  Σημειώνεται ότι από το ποσό των €31,6 εκ. που καταβλήθηκαν για ενοίκια μέσα στο 2012, ποσό ύψους €7,5 εκ. αφορά στην ενοικίαση Πρεσβειών και πρεσβευτικών κατοικιών στο εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερ. 14.12.2011, αποφάσισε όπως εγκρίνει τη σύσταση Επιτροπής αποτελούμενης από εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, των Επιτροπών Καθορισμού Ενοικίου και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, για την εξέταση και επαναδιαπραγμάτευση των υφιστάμενων συμβολαίων ενοικίασης κτιρίων, με στόχο τη μείωση του κόστους ενοικίασης.  Η Επιτροπή άρχισε τις εργασίες της και μέχρι σήμερα έχουν επιτευχθεί μειώσεις σε αρκετά ενοικιαζόμενα κτίρια.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή έχει ετοιμάσει προσχέδιο Πρότασης για διαφοροποίηση του τρόπου ενοικίασης των κυβερνητικών κτιρίων, με στόχο την αποκέντρωση στη λήψη αποφάσεων.
 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας