82 σπίτια και διαμερίσματα στο σφυρί

82 σπίτια και διαμερίσματα στο σφυρί

82 σπίτια και διαμερίσματα στο σφυρί

Μεγάλος αριθμός οικιστικών ακινήτων θα τεθεί σε πλειστηριασμούς τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τις αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Συγκεκριμένα, από σήμερα μέχρι το τέλος του έτους θα αναζητηθούν αγοραστές για 82 σπίτια και διαμερίσματα σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.

Το InBusinessNews συγκέντρωσε τα στοιχεία για τα σπίτια και τα διαμερίσματα που προγραμματίζεται να πλειστηριαστούν.
 
Λευκωσία (25)
 • Διαμέρισμα 135 τ.μ. στο Καϊμακλί με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €106.000 και ποσό εγγύησης €10.600 (7/12)
 • Διώροφη κατοικία 189 τ.μ. στην Έγκωμη με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €151.200 και ποσό εγγύησης €15.120 (7/12)
 • Διαμέρισμα 44 τ.μ. στην Αγλαντζιά (7/12)
 • Διαμέρισμα 90 τ.μ. στην Αγλαντζιά (7/12)
 • Διαμέρισμα 389 τ.μ. στην Αγλαντζιά (7/12)
 • Διαμέρισμα 132 τ.μ. στην Έγκωμη με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €130.400 (8/12)
 • Διώροφη κατοικία 335 τ.μ. στον Πολύστυπο με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €40.400 (8/12)
 • Διαμέρισμα 44 τ.μ. στον Στρόβολο με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €31.600 και ποσό εγγύησης €3.160 (8/12)
 • Ισόγεια κατοικία 284 τ.μ. στο Τσέρι με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €35.200 (9/12)
 • Διαμέρισμα 86 τ.μ. στην Έγκωμη με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €92.400 (9/12)
 • Διαμέρισμα 53 τ.μ. στην Λευκωσία με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €59.600 (10/12)
 • Διαμέρισμα στον Στρόβολο με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €65.600 (11/12)
 • Διαμέρισμα στην Λευκωσία με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €72.000 (14/12)
 • Διαμέρισμα 94 τ.μ. στον Στρόβολο με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €90.800 (14/12)
 • Διαμέρισμα 86 τ.μ. στην Λευκωσία με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €79.200 (14/12)
 • Ισόγεια κατοικία 549 τ.μ. στον Πεδουλά με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €28.400 και ποσό εγγύησης €2.840 (18/12)
 • Διαμέρισμα 79 τ.μ. στο Γέρι με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €86.800 και ποσό εγγύησης €8.680 (18/12)
 • Διαμέρισμα 48 τ.μ. στην Λευκωσία με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €38.800 (21/12)
 • Ισόγεια κατοικία 409 τ.μ. στην Λευκωσία με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €268.375 και ποσό εγγύησης €26.838 (21/12)
 • Διώροφο διαμέρισμα στην Αγλαντζιά με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €146.700 και ποσό εγγύησης €14.670 (22/12)
 • Ισόγεια κατοικία 157 τ.μ. στην Λευκωσία με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €81.675 και ποσό εγγύησης €8.167 (22/12)
 • Ισόγεια κατοικία 219 τ.μ. στην Λακατάμεια με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €48.450 και ποσό εγγύησης €4.845 (22/12)
 • Διαμέρισμα 313 τ.μ. στην Λευκωσία με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €178.000 και ποσό εγγύησης €17.800 (22/12)
 • Διαμέρισμα στην Λευκωσία με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €67.200 και ποσό εγγύησης €6.720 (22/12)
 • Ισόγεια κατοικία 316 τ.μ. στο Μυλικούρι με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €149.600 και ποσό εγγύησης €14.960 (30/12)
 
Λεμεσός (21)
 • Κατοικία 378 τ.μ. στον Παλαιόμυλο με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €40.800 (7/12)
 • Διαμέρισμα 135 τ.μ. στην Γερμασόγεια με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €190.400 (8/12)
 • Διαμέρισμα 95 τ.μ. στην Λεμεσό με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €136.400 (10/12)
 • Διαμέρισμα 95 τ.μ. στην Λεμεσό με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €138.000 (10/12)
 • Διαμέρισμα 95 τ.μ. στην Λεμεσό με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €138.000 (10/12)
 • Διώροφη κατοικία 1.672 τ.μ. στην Παρεκκλησιά με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €136.000 (11/12)
 • Ανώγεια κατοικία στην Λεμεσό με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €490.400 (15/12)
 • Διαμέρισμα 97 τ.μ. στον Άγιο Τύχωνα με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €120.000 (15/12)
 • Ισόγεια κατοικία 480 τ.μ. στην Λεμεσό με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €622.250 και ποσό εγγύησης €62.225 (17/12)
 • Κατοικία 191 τ.μ. στον Άγιο Τύχωνα με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €1.413.450 και ποσό εγγύησης €141.345 (22/12)
 • Κατοικία 138 τ.μ. στον Άγιο Τύχωνα με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €168.500 και ποσό εγγύησης €16.850 (22/12)
 • Διώροφη κατοικία 120 τ.μ. στην Γερμασόγεια με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €168.625 και ποσό εγγύησης €16.862 (22/12)
 • Διαμέρισμα 53 τ.μ. στην Γερμασόγεια με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €94.525 και ποσό εγγύησης €9.453 (23/12)
 • ∆ιώροφη Κατοικία 335 τ.μ. στο Βουνί με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €156.000 και ποσό εγγύησης €15.600 (28/12)
 • Διαμέρισμα στην Λεμεσό με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €240.000 και ποσό εγγύησης €24.000 (28/12)
 • Διαμέρισμα στην Λεμεσό με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €173.600 και ποσό εγγύησης €17.360 (28/12)
 • Διώροφη κατοικία 131 τ.μ. στο Βουνί με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €125.200 και ποσό εγγύησης €12.520 (30/12)
 • Διαμέρισμα 57 τ.μ. στην Γερμασόγεια με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €65.600 και ποσό εγγύησης €6.560 (30/12)
 
Λάρνακα (19)
 • Διαμέρισμα 69 τ.μ. στην Ορμίδεια με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €55.800 (7/12)
 • Διώροφη κατοικία 89 τ.μ. στην Ορμίδεια με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €77.200 (7/12)
 • Διαμέρισμα 92 τ.μ. στην Αραδίππου με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €68.000 (7/12)
 • Διαμέρισμα 97 τ.μ. στον Δήμο Λιβαδιών με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €87.200 (10/12)
 • Διαμέρισμα 56 τ.μ. στην Λάρνακα με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €54.000 (10/12)
 • Διαμέρισμα 64 τ.μ. στην Λάρνακα με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €79.200 και ποσό εγγύησης €7.920 (10/12)
 • Διαμέρισμα στην Λάρνακα με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €44.000 (11/12)
 • Διαμέρισμα 71 τ.μ. στην Λάρνακα με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €69.200 (11/12)
 • Διαμέρισμα 39 τ.μ. στην Λάρνακα με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €40.000 (11/12)
 • Διώροφη κατοικία 133 τ.μ. στην Ορμίδεια με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €119.200 (11/12)
 • Διώροφο διαμέρισμα 135 τ.μ. στην Τερσεφάνου με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €124.600 (11/12)
 • Διαμέρισμα 88 τ.μ. στον Δήμο Λιβαδιών με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €71.200 (11/12)
 • Διαμέρισμα στην Λάρνακα με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €25.500 και ποσό εγγύησης €2.550 (15/12)
 • Διώροφη κατοικία 88 τ.μ. στην Ορμίδεια με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €76.000 (16/12)
 • Διώροφη κατοικία 86 τ.μ. στην Ορμίδεια με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €74.400 (16/12)
 • Διαμέρισμα στην Λάρνακα με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €78.000 (17/12)
 • Διαμέρισμα στην Λάρνακα με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €78.000 (17/12)
 • Διώροφη κατοικία 1.224 τ.μ. στην Αραδίππου με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €422.000 και ποσό εγγύησης €42.200 (18/12)
 • Διαμέρισμα 129 τ.μ. στην Λάρνακα με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €114.000 και ποσό εγγύησης €11.400 (22/12)
 • Ισόγεια κατοικία 147 τ.μ. στο Κίτι με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €130.400 και ποσό εγγύησης €13.040 (23/12)
 • Ισόγεια κατοικία 622 τ.μ. στην Λάρνακα με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €351.975 και ποσό εγγύησης €35.198 (23/12)
 • Διαμέρισμα 43 τ.μ. στην Λάρνακα με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €38.400 και ποσό εγγύησης €3.840 (30/12)
 
Πάφος (15)
 • Διαμέρισμα 53 τ.μ. στην Πέγεια με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €40.000 (7/12)
 • Ισόγεια κατοικία 380 τ.μ. στο Στρουμπί με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €48.400 (7/12)
 • Διαμέρισμα 80 τ.μ. στον Άγιο Θεόδωρο με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €68.800 (10/12)
 • Διαμέρισμα 87 τ.μ. στην Κάτω Πάφο με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €85.600 (10/12)
 • Διώροφη κατοικία στον Άγιο Θεόδωρο με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €76.400 (16/12)
 • Διαμέρισμα 79 τ.μ. στον Άγιο Θεόδωρο με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €72.000 (16/12)
 • Διαμέρισμα 52 τ.μ. στην Χλώρακα με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €343.000 και ποσό εγγύησης €34.300 (16/12)
 • Διώροφη κατοικία 448 τ.μ. στον Άγιο Θεόδωρο με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €372.500 και ποσό εγγύησης €37.250 (16/12)
 • Ισόγεια κατοικία 500 τ.μ. στην Πάφο με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €132.500 και ποσό εγγύησης €13.250 (17/12)
 • Ισόγεια κατοικία 655 τ.μ. στην Πόλη Χρυσοχούς με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €164.000 και ποσό εγγύησης €16.4000 (18/12)
 • Διαμέρισμα 46 τ.μ. στην Κάτω Πάφο με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €83.200 και ποσό εγγύησης €8.320 (18/12)
 • Διαμέρισμα στην Κάτω Πάφο με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €36.800 (18/12)
 • Διαμέρισμα 69 τ.μ. στην Χλώρακα με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €67.200 και ποσό εγγύησης €6.720 (21/12)
 • Διαμέρισμα 70 τ.μ. στην Πάφο με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €48.400 και ποσό εγγύησης €4.840 (22/12)
 • Διώροφη κατοικία 89 τ.μ. στην Πόλη Χρυσοχούς με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €91.200 και ποσό εγγύησης €9.120 (22/12)
 
Ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου (2)
 • Κατοικία 269 τ.μ. στην Αυγόρου με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €93.200 (17/12)
 • Διαμέρισμα 71 τ.μ. στην Αγία Νάπα με επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης €77.600 και ποσό εγγύησης €7.760 (23/12)
   

 

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας