Τα ακίνητα που διέθεσε η CTC για μείωση του δανεισμού κατά €119 εκατ.

InBusinessNews  06/08/2020 10:36
Τα ακίνητα που διέθεσε η CTC για μείωση του δανεισμού κατά €119 εκατ.

Τα ακίνητα που διέθεσε η CTC για μείωση του δανεισμού κατά €119 εκατ.

InBusinessNews  06/08/2020 10:36
Διευκρινιστική ανακοίνωση στο ΧΑΚ εξέδωσε η Cyprus Trading Corporation plc σε ό,τι αφορά τα ακίνητα που διέθεσε για μείωση του δανεισμού της κατά €119 εκατ.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία LBSO Limassol Beach & Seaview Properties, θυγατρική της Woolworth (Cyprus) Properties, διέθεσε και μεταβίβασε στις 15 Ιουλίου 2020 το ακίνητο της επί της λεωφόρο 28ης Οκτωβρίου στη Λεμεσό που λειτουργεί ως πολυκατάστημα ERA Olympia από την Ermes Department Stores, σε θυγατρική επενδυτική εταιρεία που ανήκει στην Τράπεζα Κύπρου έναντι €93 εκατ. για σκοπούς ανάπτυξης. Το λογιστικό κέρδος που προκύπτει με βάση την εκτιμημένη αξία στα βιβλία της Εταιρείας ανέρχεται σε €30,3 εκατ., ενώ το πραγματικό κέρδος που προκύπτει σε σχέση με το αρχικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται στα €78,7 εκατ.

Με την διάθεση του ακινήτου, η Ermes υποχρεώνεται στον τερματισμό της δραστηριότητας του πολυκαταστήματος περί τα τέλη Μαρτίου 2021.

Στις 15 Ιουλίου 2020 μεταβιβάστηκαν σε θυγατρικές επενδυτικές εταιρείες της Ελληνικής Τράπεζας, το ακίνητο της Woolworth (Cyprus) Properties που χρησιμοποιείται και λειτουργεί ως πολυκατάστημα ERA Central στη λεωφόρο Μακαρίου στην Λευκωσία για το ποσό των €16,3 εκατ. Από τη διάθεση προκύπτει λογιστική ζημιά €1,4 εκατ., ενώ σε σύγκριση με το αρχικό κόστος επένδυσης προκύπτει κέρδος €8,8 εκατ.

Με την διάθεση του ακινήτου τερματίζεται η δραστηριότητα του πολυκαταστήματος περί τα τέλη Φεβρουαρίου 2021.

Επίσης στην Ελληνική μεταβιβάστηκε το μερίδιο 54,43% της παλαιάς πολυκατοικίας ΖΑΚΟ επί της οδού Κουμανταρίας στη Λεμεσό που ανήκει στην εταιρεία ΖΑΚΟ, θυγατρική της Woolworth (Cyprus) Properties, για το ποσό των €2,3 εκατ. Το λογιστικό κέρδος ανέρχεται στις €123.000 ενώ σε σχέση με την αρχική επένδυση το πραγματικό κέρδος ανέρχεται στα €2 εκατ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τις πιο πάνω πράξεις και από επιπρόσθετα ίδια κεφάλαια που διέθεσαν οι εταιρείες ύψους €7,4 εκατ, το συνολικό ποσό μείωσης των τραπεζικών διευκολύνσεων ανέρχεται στα €119 εκατ.

Ειδικότερα, το Συγκρότημα CTC μείωσε τις τραπεζικές του υποχρεώσεις κατά €93,4 εκατ., το Συγκρότημα Woolworth κατά €14 εκατ. και το Συγκρότημα Ermes κατά €11,6 εκατ.

Η μείωση του δανεισμού, επισημαίνει το Συγκρότημα, θα έχει θετική επίδραση στη ρευστότητα του Ομίλου CTC λόγω και της σημαντικής μείωσης των ετήσιων τραπεζικών δόσεων, αλλά και της μείωσης του ετήσιου κόστους χρηματοδότησης κατά περίπου €4 εκατ. ετησίως.
 

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας