Η Altamira εξαγοράζει την Altamira Κύπρου

InBusinessNews  10/07/2020 10:27
Η Altamira εξαγοράζει την Altamira Κύπρου

Η Altamira εξαγοράζει την Altamira Κύπρου

InBusinessNews  10/07/2020 10:27
Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοίνωσε την Παρασκευή στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ότι η Altamira Asset Management S.A. με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησε ότι πρόκειται να προβεί σε απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Altamira Asset Management (Cyprus) Ltd.
 
Η Altamira Asset Management S.A. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ισπανίας. Η Altamira Asset Management S.A. είναι μια πλατφόρμα ανάκτησης χρεών και διαχείρισης ακινήτων, η οποία λειτουργεί υπό μια δομή διαδικασίας πλήρους ανάκτησης, που έχει ως αποτέλεσμα έναν ενοποιημένο κύκλο ζωής ως προς την εξυγίανση περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση (Assets under Management). 
 
H εν λόγω εταιρεία ήδη κατέχει το 51% της Altamira Asset Management (Cyprus) Ltd. Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί η  Altamira Asset Management (Cyprus) Ltd, η οποία είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 
Βάσει των προϋπάρχουσων ρυθμίσεων σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχονταν προς τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, η Altamira Asset Management (Cyprus) Ltd παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες προς την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λίμιτεδ («ΚΕΔΙΠΕΣ»), εξ ολοκλήρου θυγατρική της Συνεργατικής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων:
 
(α) την εξυπηρέτηση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και (β) τη διαχείριση ακίνητης ιδιοκτησίας που αποκτήθηκαν διά μέσου διαδικασιών εκτέλεσης ή πληρωμών έναντι πιστωτικών δικαιωμάτων που προκύπτουν υπό τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας