Σπίτια από €11.600 στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς Φεβρουαρίου

Μάριος Ιωάννου  15/01/2020 07:00
Σπίτια από €11.600 στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς Φεβρουαρίου

Σπίτια από €11.600 στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς Φεβρουαρίου

Μάριος Ιωάννου  15/01/2020 07:00

Κατοικίες, κατάστημα, οικόπεδα, αλλά και πολλά αγροτεμάχια βρίσκονται στη λίστα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, οι οποίοι θα γίνουν τον Φεβρουάριο του 2020.

RELATED ARTICLES

Στον κατάλογο βρίσκονται ακίνητα της Ελληνικής Τράπεζας, της ΣΕΔΙΠΕΣ και της Gordian Holdings, με τιμές που κυμαίνονται από €2.400 έως €649.200.

Ανάμεσα στα ακίνητα βρίσκεται μία κατοικία στην Αγλαντζιά, με επιφυλασσόμενη τιμή μόλις €11.600.

Σημειώνεται ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-auction, η οποία αναπτύχθηκε από την ACB E-Auctions Ltd, θυγατρική εταιρεία του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, έχουν εγγραφεί περίπου 150 δυνητικοί αγοραστές ακινήτων.

Όσον αφορά τους πιο πρόσφατους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου, κανένα από τα τέσσερα ακίνητα δεν βρήκαν αγοραστή.

Αγροτεμάχιο 3.679 τ.μ. στο Φοινί (Αμμούδες)
Οι πλειοδότες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι, σε περιπτώσεις όπου ενδέχεται να προκύπτει ΦΠΑ, το οποιοδήποτε κατακυρωθέν τίμημα πώλησης δεν θα περιλαμβάνει το ποσό του ΦΠΑ. Το ποσό αυτό θα είναι πληρωτέο επιπρόσθετα από το τίμημα πώλησης και θα βαρύνει τον αγοραστή. Το ακίνητο είναι περίκλειστο.

foini5200

 

foini52002

 

Ενυπόθηκος Δανειστής: Ελληνική Τράπεζα
Επιφυλασσόμενη τιμή: €5.200
Ποσό εγγύησης: €520
Ημερομηνία πλειστηριασμού: 07/02/2020 10:00 

Αγροτεμάχιο με κτίσμα 2.732 τ.μ. στην Πέγεια (Μαυρόσπηλιος)
Εντός του ακινήτου υπάρχει ημιτελές εργοστάσιο που δεν αναφέρεται στην εγγραφή. Συμπληρωθείς αναδασμός (6/ΕΣ/900995/1980). Υποκείμενο σε δικαίωμα να χρησιμοποιεί το νερό της διάτρησης για οικιακούς σκοπούς προς όφελος παρακείμενων ακινήτων. Η πώληση του ακινήτου ενδέχεται να υπόκειται σε ΦΠΑ. Η πιο πάνω επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης δεν περιλαμβάνει τον ΦΠΑ. Ενδεχόμενος ΦΠΑ θα είναι πληρωτέος επιπρόσθετα από την τιμή πώλησης και θα βαρύνει τον αγοραστή.

pegeia140000

 

pegeia1400002

Ενυπόθηκος Δανειστής: Gordian Holdings
Επιφυλασσόμενη τιμή: €140.000
Ποσό εγγύησης: €14.000
Ημερομηνία πλειστηριασμού: 07/02/2020 10:00 

Οικόπεδο 554 τ.μ. στην Αγία Φύλαξη Λεμεσού (Τραουλλόμαντρα)
Η πώληση του ακινήτου ενδέχεται να υπόκειται σε ΦΠΑ. Η πιο πάνω επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης δεν περιλαμβάνει τον ΦΠΑ. Ενδεχόμενος ΦΠΑ θα είναι πληρωτέος επιπρόσθετα από την τιμή πώλησης και θα βαρύνει τον αγοραστή.

 

agiafylaxi150000

 

agiafylaxi1500002

 

agiafylaxi1500003

 

Ενυπόθηκος Δανειστής: Gordian Holdings
Επιφυλασσόμενη τιμή: €150.000
Ποσό εγγύησης: €15.000
Ημερομηνία πλειστηριασμού: 07/02/2020 10:00 

Αγροτεμάχιο 3.754 τ.μ. στο Επισκοπειό (Παλιόμυλος)
Η πώληση του ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ. Η πιο πάνω επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης δεν περιλαμβάνει τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα είναι πληρωτέος επιπρόσθετα από την τιμή πώλησης και θα βαρύνει τον αγοραστή.

episkopeio80000

 

episkopeio800002

 

episkopeio800003

 

episkopeio800004

 

Ενυπόθηκος Δανειστής: Gordian Holdings
Επιφυλασσόμενη τιμή: €80.000
Ποσό εγγύησης: €8.000
Ημερομηνία πλειστηριασμού: 07/02/2020 10:00 

Αγροτεμάχιο 12.917 τ.μ. στην Πέγεια (Βανελλίνα)
Το ακίνητο υπόκειται σε δικαιώματα διάβασης προς όφελος γειτονικών ακινήτων.

pegeia40000

 

pegeia400002

 

pegeia400003

 

pegeia400004

Ενυπόθηκος Δανειστής: Gordian Holdings
Επιφυλασσόμενη τιμή: €40.000
Ποσό εγγύησης: €4.000
Ημερομηνία πλειστηριασμού: 07/02/2020 10:00 

Αγροτεμάχιο 6.647 τ.μ. στο Γέρι (Καλόν Αργάκι) - ΤΟ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΟ
Οι πλειοδότες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι, σε περιπτώσεις όπου ενδέχεται να προκύπτει ΦΠΑ, το οποιοδήποτε κατακυρωθέν τίμημα πώλησης δεν θα περιλαμβάνει το ποσό του ΦΠΑ. Το ποσό αυτό θα είναι πληρωτέο επιπρόσθετα από το τίμημα πώλησης και θα βαρύνει τον αγοραστή. Το 6% περίπου του ακινήτου εμπίπτει εντός της Πολεοδομικής Ζώνης Δα2 (Ζώνη Προστασίας). Το ακίνητο έχει άδεια διαίρεσης γης.

geri649200

 

geri6492002

Ενυπόθηκος Δανειστής: Ελληνική Τράπεζα
Επιφυλασσόμενη τιμή: €649.200
Ποσό εγγύησης: €64.920
Ημερομηνία πλειστηριασμού: 10/02/2020 10:00 

Αγροτεμάχιο 1.301 τ.μ. στο Φοινί (Αμμούδες) - Τ0 ΦΤΗΝΟΤΕΡΟ
Οι πλειοδότες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι, σε περιπτώσεις όπου ενδέχεται να προκύπτει ΦΠΑ, το οποιοδήποτε κατακυρωθέν τίμημα πώλησης δεν θα περιλαμβάνει το ποσό του ΦΠΑ. Το ποσό αυτό θα είναι πληρωτέο επιπρόσθετα από το τίμημα πώλησης και θα βαρύνει τον αγοραστή. Το ακίνητο είναι περίκλειστο και εφάπτεται σε αργάκι.

foini2400

Ενυπόθηκος Δανειστής: Ελληνική Τράπεζα
Επιφυλασσόμενη τιμή: €2.400
Ποσό εγγύησης: €240
Ημερομηνία πλειστηριασμού: 10/02/2020 10:00 

Αγροτεμάχιο 21.072 τ.μ. στην Χοιροκοιτία (Καλαμιώνας)
Χωράφι με διάφορα δέντρα.

Ενυπόθηκος Δανειστής: Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ
Επιφυλασσόμενη τιμή: €105.200
Ποσό εγγύησης: €10.520
Ημερομηνία πλειστηριασμού: 11/02/2020 10:00 

Αγροτεμάχιο με κτίσμα 7.358 τ.μ. στο Μαρώνι (Δημήτριες)
Χωράφι με 45 χαρουπιές και δύο ελιές. Πάνω στη γη υπάρχουν ξένα δέντρα, μια ελιά.

Ενυπόθηκος Δανειστής: Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ
Επιφυλασσόμενη τιμή: €103.600
Ποσό εγγύησης: €10.360
Ημερομηνία πλειστηριασμού: 11/02/2020 10:00

Κατοικία 72 τ.μ. στην Αγλαντζιά (Εντός του χωριού) - €11.600
Οι πλειοδότες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι, σε περιπτώσεις όπου ενδέχεται να προκύπτει ΦΠΑ, το οποιοδήποτε κατακυρωθέν τίμημα πώλησης δεν θα περιλαμβάνει το ποσό του ΦΠΑ. Το ποσό αυτό θα είναι πληρωτέο επιπρόσθετα από το τίμημα πώλησης και θα βαρύνει τον αγοραστή.

aglantzia11600

 

aglantzia116002

 

aglantzia116003

 

aglantzia116004

Ενυπόθηκος Δανειστής: Ελληνική Τράπεζα
Επιφυλασσόμενη τιμή: €11.600
Ποσό εγγύησης: €1.160
Ημερομηνία πλειστηριασμού: 11/02/2020 10:00

Αγροτεμάχιο 1.264 τ.μ. στη Μελάδια Πάφου (Χοιρίδια)
Οι πλειοδότες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι, σε περιπτώσεις όπου ενδέχεται να προκύπτει ΦΠΑ, το οποιοδήποτε κατακυρωθέν τίμημα πώλησης δεν θα περιλαμβάνει το ποσό του ΦΠΑ. Το ποσό αυτό θα είναι πληρωτέο επιπρόσθετα από το τίμημα πώλησης και θα βαρύνει τον αγοραστή. Το τεμάχιο επηρεάζεται από απαλλοτρίωση για κατασκευή δρόμου, επηρεαζόμενη ιδιοκτησία 170 τ.μ. περίπου. 
 

meladia4400

 

meladia44002

 

meladia44003

 

Ενυπόθηκος Δανειστής: Ελληνική Τράπεζα
Επιφυλασσόμενη τιμή: €4.400
Ποσό εγγύησης: €440
Ημερομηνία πλειστηριασμού: 11/02/2020 10:00

Αγροτεμάχιο 7.455 τ.μ. στη Σωτήρα (Καμίνι του Ξυλικάρη)
Οι πλειοδότες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι, σε περιπτώσεις όπου ενδέχεται να προκύπτει ΦΠΑ, το οποιοδήποτε κατακυρωθέν τίμημα πώλησης δεν θα περιλαμβάνει το ποσό του ΦΠΑ. Το ποσό αυτό θα είναι πληρωτέο επιπρόσθετα από το τίμημα πώλησης και θα βαρύνει τον αγοραστή. Προσωρινός τίτλος εκδοθείς σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου 44/84.

Ενυπόθηκος Δανειστής: Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ
Επιφυλασσόμενη τιμή: €90.000
Ποσό εγγύησης: €9.000
Ημερομηνία πλειστηριασμού: 11/02/2020 10:00

Αγροτεμάχιο 13.713 τ.μ. στο Όμοδος (Ασπρόβουνος)
Οι πλειοδότες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι, σε περιπτώσεις όπου ενδέχεται να προκύπτει ΦΠΑ, το οποιοδήποτε κατακυρωθέν τίμημα πώλησης δεν θα περιλαμβάνει το ποσό του ΦΠΑ. Το ποσό αυτό θα είναι πληρωτέο επιπρόσθετα από το τίμημα πώλησης και θα βαρύνει τον αγοραστή. 

omodos30400

 

omodos304002

 

omodos304003

 

omodos304004

Ενυπόθηκος Δανειστής: Ελληνική Τράπεζα
Επιφυλασσόμενη τιμή: €30.400
Ποσό εγγύησης: €3.040
Ημερομηνία πλειστηριασμού: 11/02/2020 10:00

Αγροτεμάχιο 16.500 τ.μ. στο Κίτι (Τζιηναρωτή)
Ενυπόθηκος Δανειστής: Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ
Επιφυλασσόμενη τιμή: €182.800
Ποσό εγγύησης: €18.280
Ημερομηνία πλειστηριασμού: 12/02/2020 10:00

Αγροτεμάχιο 3.224 τ.μ. στο Γέρι (Δέηση)
Ενωμένη αγοραία αξία (τα ακίνητα κατέχονται μαζί)

Ενυπόθηκος Δανειστής: Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ
Επιφυλασσόμενη τιμή: €486.625
Ποσό εγγύησης: €48.663
Ημερομηνία πλειστηριασμού: 12/02/2020 10:00

Κατοικία 626 τ.μ. στη Λακατάμια
Κατοικία οικονομικά πεπαλαιωμένη.

Ενυπόθηκος Δανειστής: Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ
Επιφυλασσόμενη τιμή: €81.175
Ποσό εγγύησης: €8.118
Ημερομηνία πλειστηριασμού: 12/02/2020 10:00

Οικόπεδο 2.914 τ.μ. στο Τραχώνι Λεμεσού (Μέσα στο χωριό)
Το οικόπεδο βρίσκεται εντός των Βρετανικών Βάσεων και άδεια οικοδομής δυνατό να μην εκδοθεί.

Ενυπόθηκος Δανειστής: Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ
Επιφυλασσόμενη τιμή: €177.650
Ποσό εγγύησης: €17.765
Ημερομηνία πλειστηριασμού: 13/02/2020 10:00

Αγροτεμάχιο 12.988 τ.μ. στον Ύψωνα (Κοκκινόκαμπος)
Χωράφι με 26 χαρουπιές.

Ενυπόθηκος Δανειστής: Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρησης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ
Επιφυλασσόμενη τιμή: €197.600
Ποσό εγγύησης: €19.760
Ημερομηνία πλειστηριασμού: 13/02/2020 10:00

Αγροτεμάχιο 4.850 τ.μ. στα Λατσιά (Άγιος Γεώργιος - Πετρέρα)
Ενυπόθηκος Δανειστής: Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ
Επιφυλασσόμενη τιμή: €205.200
Ποσό εγγύησης: €20.520
Ημερομηνία πλειστηριασμού: 13/02/2020 10:00

Κατάστημα 216 τ.μ. στον Άγιο Γεώργιο Λεμεσού (Νίκου Παττίχη 84)
Κλειστός χώρος 178 τ.μ., καλυμμένες βεράντες 10 τ.μ., ακάλυπτες βεράντες 28 τ.μ., κατάστημα αρ. 1 στο ισόγειο, μεσοπάτωμα αρ. 1 εμβαδόν 89 τ.μ., αποθήκη αρ. 8 στο υπόγειο εμβαδόν 35 τ.μ., καλυμμένος χώρος στάθμευσης αρ. 1 στο δεύτερο υπόγειο. Αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης καλυμμένων χώρων στάθμευσης στο δεύτερο υπόγειο, στο υπόγειο και στο ισόγειο. Μερίδιο στην κοινόκτητη ιδιοκτησία: 45,86 %

Ενυπόθηκος Δανειστής: Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ
Επιφυλασσόμενη τιμή: €435.100
Ποσό εγγύησης: €43.510
Ημερομηνία πλειστηριασμού: 13/02/2020 10:00

Χωράφι 3.847 τ.μ. στη Γιόλου (Κάμπος του Θεωρή) 
Στο χωράφι υπάρχουν 35 αμυγδαλιές. Οι πλειοδότες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι, σε περιπτώσεις όπου ενδέχεται να προκύπτει ΦΠΑ, το οποιοδήποτε κατακυρωθέν τίμημα πώλησης δεν θα περιλαμβάνει το ποσό του ΦΠΑ. Το ποσό αυτό θα είναι πληρωτέο επιπρόσθετα από το τίμημα πώλησης και θα βαρύνει τον αγοραστή. Το ακίνητο είναι περίκλειστο.

 

giolou
giolou2

Ενυπόθηκος δανειστής: Ελληνική Τράπεζα
Επιφυλασσόμενη τιμή: €12.000
Ποσό εγγύησης: €1.200
Ημερομηνία πλειστηριασμού: 14/02/2020 10:00


Αγροτεμάχιο 4.683 τ.μ. στον Κάμπο (Τσιμπρίς)
Χωράφι με δέκα αμυγδαλιές. Οι πλειοδότες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι, σε περιπτώσεις όπου ενδέχεται να προκύπτει ΦΠΑ, το οποιοδήποτε κατακυρωθέν τίμημα πώλησης δεν θα περιλαμβάνει το ποσό του ΦΠΑ. Το ποσό αυτό θα είναι πληρωτέο επιπρόσθετα από το τίμημα πώλησης και θα βαρύνει τον αγοραστή. Μέρος που παραχωρήθηκε στον δημόσιο δρόμο (1/ΕΣ/3805080/1968), επηρεάζεται από μελλοντική ρυμοτομία περίπου 621.τ.μ. 
 

kampos
kampos2
 
kampos3

Ενυπόθηκος δανειστής: Ελληνική Τράπεζα
Επιφυλασσόμενη τιμή: €5.200
Ποσό εγγύησης: €520
Ημερομηνία πλειστηριασμού: 14/02/2020 10:00

Οικόπεδο 535 τ.μ. στα Λατσιά (Άγιος Γεώργιος)
Ενυπόθηκος Δανειστής: Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ
Επιφυλασσόμενη τιμή: €66.725
Ποσό εγγύησης: €6.673
Ημερομηνία πλειστηριασμού: 19/02/2020 10:00

Αγροτεμάχιο 42.810 τ.μ. στο Πισσούρι (Βαλάνια)
Ενυπόθηκος Δανειστής: Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ
Επιφυλασσόμενη τιμή: €188.400
Ποσό εγγύησης: €18.840
Ημερομηνία πλειστηριασμού: 21/02/2020 10:00

Αγροτεμάχιο 2.375 τ.μ. στους Αγίους Τριμιθιάς (Κόκκινες)
Ενυπόθηκος Δανειστής: Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ
Επιφυλασσόμενη τιμή: €109.200
Ποσό εγγύησης: €10.920
Ημερομηνία πλειστηριασμού: 27/02/2020 10:00

Αγροτεμάχιο 1.851 τ.μ. στην Κοκκινοτριμιθιά (Καψάλια)
Ενυπόθηκος Δανειστής: Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ
Επιφυλασσόμενη τιμή: €107.600
Ποσό εγγύησης: €10.760
Ημερομηνία πλειστηριασμού: 28/02/2020 10:00

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας