ΟΣΕΟΚ: Η Ασφάλεια και Υγεία στους χώρους εργασίας αφορά όλους

InBusinessNews  18/11/2019 17:10
ΟΣΕΟΚ: Η Ασφάλεια και Υγεία στους χώρους εργασίας αφορά όλους

ΟΣΕΟΚ: Η Ασφάλεια και Υγεία στους χώρους εργασίας αφορά όλους

InBusinessNews  18/11/2019 17:10

Με αφορμή τα τελευταία περιστατικά εργατικών ατυχημάτων, η  Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) τονίζει ότι Εργοδότες, Εργαζόμενοι και Ιδιοκτήτες Έργων, θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τις πρόνοιες της Νομοθεσίας περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και να τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτές.

RELATED ARTICLES


Υπενθυμίζεται ότι, η Ανάθεση εργασιών Κατασκευής, Συντήρησης, Ανακαίνισης, εργασίες Ενεργειακής Αναβάθμισης ή και Κατασκευής Κολυμβητικών Δεξαμενών (πισίνων), θα πρέπει να ανατίθενται στους Επαγγελματίες  Αδειούχους Εργολήπτες στην κατηγορία κάθε έργου.

Τονίζεται επίσης ότι Ιδιοκτήτες και Αρχιτέκτονες φέρουν ακέραια την ευθύνη της επιλογής του κατάλληλου αδειοδοτημένου εργολήπτη. Εργολήπτες, Επιβλέποντες Μηχανικοί, υπεύθυνοι Συντονιστές / Λειτουργοί για θέματα Ασφάλειας και Υγείας, Υπεργολάβοι και οι ίδιοι οι Εργαζόμενοι, έχουν εξίσου βαρύνουσες νομικές υποχρεώσεις. 

Η Οργάνωση καλεί το ευρύ κοινό, όπως, με στόχο τη μείωση του κινδύνου ατυχημάτων, λαμβάνονται υπόψη τα πιο κάτω:
1.    Η ανάθεση εργασιών σε μη εγγεγραμμένο και κατάλληλα αδειούχο Εργολήπτη, αυξάνει τον κίνδυνο σε βάρος των εργαζομένων, με τη νομική ευθύνη να βαραίνει τον Ιδιοκτήτη του Έργου. 

2.    Κάθε εργοδότης ή και αυτοεργοδοτούμενος, θα πρέπει να λαμβάνει και να παρέχει τα κατάλληλα και σωστά μέτρα προστασίας, ακολουθώντας τις ορθές διαδικασίες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχετικές Νομοθεσίες  

3.    Στις εργασίες αυξημένου κινδύνου και όχι μόνο, ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η παράμετρος του κατάλληλου και σύγχρονου εξοπλισμού, η επαρκής γνώση συναρμολόγησης και χρήσης του, καθώς και η διατήρησή του σε χρησιμοποιήσιμη κατάσταση.

4.    Πέραν από τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνει ο εργοδότης, ο κάθε εργαζόμενος, σεβόμενος τον εαυτό του και την προστασία της ζωής του, πρέπει να ακολουθεί τις ορθές διαδικασίες χρήσης εξοπλισμού και να χρησιμοποιεί τα ανάλογα μέσα ατομικής προστασίας που του παρέχει ο εργοδότης του.

«Εργολήπτες, Μελετητές, Επιβλέποντες Μηχανικοί, Υπεύθυνοι Συντονιστές / Λειτουργοί για θέματα Ασφάλειας και Υγείας, Υπεργολάβοι και οι ίδιοι οι Εργαζόμενοι, έχουν εξίσου βαρύνουσες νομικές υποχρεώσεις», σημειώνει η Οργάνωση.

«Η Ασφάλεια και Υγεία στους χώρους Εργασίας αφορά όλους», τονίζει καταληκτικά η ΟΣΕΟΚ.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας