Άνοδο συνεχίζει να καταγράφει ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών

InBusinessNews  08/11/2019 16:00
Άνοδο συνεχίζει να καταγράφει ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών

Άνοδο συνεχίζει να καταγράφει ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών

InBusinessNews  08/11/2019 16:00
Ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα) συνέχισε την ανοδική του πορεία καταγράφοντας τριμηνιαία αύξηση 0,8%το πρώτο τρίμηνο του 2019. Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, οι τιμές οικιών και διαμερισμάτων σε τριμηνιαία βάση κατέγραψαν αύξηση0,6% και 0,9%,αντίστοιχα.Σε ετήσια βάση, οι τιμές κατοικιών κατέγραψαν αύξηση της τάξης του2,7% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019. Τόσο οι τιμές οικιών όσο και διαμερισμάτων κατέγραψαν ετήσια αύξηση κατά το υπό εξέταση τρίμηνο της τάξης του 2,1%και 3,9%, αντίστοιχα.

Η αυξημένη ζήτηση για κατοικίες, τόσο για ιδιοκατοίκηση όσο και για επένδυση, οι ξένες επενδύσεις και ο νέος εγχώριος δανεισμός συμβάλλουν στην ανάκαμψη των τιμών των κατοικιών. Οι τιμές διαμερισμάτων φαίνεται να ανακάμπτουν ταχύτερα σε σχέση με τις τιμές οικιών, κάτι που πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι τα διαμερίσματα γενικότερα προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις ως επένδυση σε σχέση με τις οικίες (σύμφωνα με στοιχεία του RICS2). Επίσης τα διαμερίσματα φαίνεται να είναι η προτιμητέα επιλογή για αγοραστές που θέλουν να μείνουν κοντά στα κέντρα των πόλεων, όπως νέα νοικοκυριά. Είναι γεγονός ότι οι διακυμάνσεις των τιμών κατοικιών παρουσιάζουν αρκετή ανομοιογένεια τόσο μεταξύ επαρχιών, όσο και μεταξύ περιοχών εντός της ίδιας επαρχίας. Σημαντικό ρόλο σε αυτές τις διακυμάνσεις διαδραματίζουν οι ξένες επενδύσεις, οι οποίες φαίνεται να συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένες περιοχές και στηρίζουν την ανάκαμψη των τιμών.

Εξελίξεις που σημειώθηκαν το δεύτερο μισό του 2018 συνηγορούν στην ανάγκη αναθεώρησης του Δείκτη, ώστε αυτός να διατηρήσει την αντιπροσωπευτικότητά του. Πιο συγκεκριμένα, οι εξελίξεις αυτές αφορούν: στην πώληση εργασιών της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας στην Ελληνική Τράπεζα, τη δημιουργία και λειτουργία της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ), καθώς και στις αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τον Ιούλιο του 2018. Συνεπακόλουθο αυτών των εξελίξεων, ήταν, μεταξύ άλλων, η σημαντική αύξηση του αριθμού των εκτιμήσεων της αξίας των ακινήτων, για σκοπούς επιτάχυνσης των διαδικασιών διευθέτησης των ΜΕΧ. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα ότι σε αριθμό περιπτώσεων η εκτιμώμενη τιμή του ακινήτου δεν αντικατοπτρίζει τις τιμές της αγοράς. Ως εκ τούτου, οι παρατηρήσεις αυτές εξαιρούνται, ώστε να συνεχιστεί η ακολουθία με την υφιστάμενη μεθοδολογία κατασκευής του Δείκτη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά καθορίζονται τόσο από το Royal Institute of Chartered Surveyors(RICS3) όσο και το European Group of Valuers' Associations (TEGOVA4), και προβλέπουν ότι οι εκτιμήσεις πρέπει να αντικατοπτρίζουν την αγοραία αξία.

 

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας